برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

تعریف رضایت زناشویی

محققان درباره تعریف رضایت زناشویی اتفاق نظر ندارند. وینچ[۱] (۱۹۷۴)، رضامندی زناشویی را انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار می داند. براساس این تعریف زمانی که وضعیت فعلی زندگی زناشویی فرد با آنچه مورد انتظار وی است، همخوانی داشته باشد، رضامندی زناشویی برقرار است و زمانی که انتظارات فرد از زندگی زناشویی با وضعیت فعلی وی منطبق نباشد، عدم رضایتمندی حاصل می شود. از نظر وی جنبه مرکزی زندگی اجتماعی و عاطفی یک شخص، ارتباط با همسر است و عدم رضایتمندی زناشویی می تواند به توانایی زوجین برای برقراری ارتباط رضایتمندانه با فرزندان و همچنین سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند.

لئو و کلوهنن[۲] ، رضایت زناشویی را پیوندی دوستانه همراه با تفاهم و درک یکدیگر و تعادلی منطقی میان نیازهای مادی و معنوی همسران می دانند. رضایت زناشویی بنیادی ترین ستون سلامت روانی افراد در خانواده است که از عاملهای گوناگونی مانند وضع مالی، سن ازدواج، وضع کاری و… اثر می پذیرد (لئو و کلوهنن،۲۰۰۵).

برخی از صاحب نظران در تعریف رضایت زناشویی آن را تابعی از مراحل چرخه زندگی می دانند. از جمله الیس (۱۹۹۴) می نویسد: طرف مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد که یکی از بهترین تعاریف توسط هاوکینز[۳] انجام گرفته است. وی رضایت زناشویی را چنین تعریف می کند: احساسات خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند.

[۱] -Winch

[۲] – Luo, S. & Klohnen,

[۳] -Hawkinse

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

نظریه های مربوط به رضایتمندی زناشویی

در مورد رضایتمندی زناشویی، محققان این رشته، نظریه های مختلفی دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره    می شود هر کدام از این نظریه ها به ازدواج و زندگی مشترک از یک منظر نگاه می کنند، برخی به دوام ازدواج و اینکه تداوم زندگی مشترک در همسران به چه شکل در می آید؟ برخی به ازدواج به عنوان یک مدل اقتصادی    می نگرند که چنانچه پاداش در ازدواج بیشتر از هزینه های آن باشد، رضایت بیشتری در زندگی در هر دوره دستخوش چه تغییراتی می گردد؟ و دسته ای از این نظریه پردازان هم به باورها و عقایدی که زوجین در زندگی مشترک دارند، می پردازند. (ساپینگتون،۲۰۰۰  ؛ ترجمه: شاهی و برواتی،۱۳۸۴).

نظریه های طبقه بندی ازدواج های بادوام

بررسی کوبر[۱]، و هاروف[۲] ۱۹۹۲، به نقل از دانش، ۱۳۸۵)، در موارد ازدواج های رضایت بخش منجر به توسعه یک طبقه بندی از ازدواج های بادوام شده است و پنج مدل از روابط مشخص گردیده است که به قرار ذیل می باشد:

۱-  مدل فقدان و کم تحرکی حیات و زندگی[۳]

انطباق و جور شدن به میزان کم که همسران نه تنها در تعارضات بلکه در علایق نیز این چنین هستند. در این مدل هر چند اشتیاق و علاقه سالهای اولیه کم رنگ شده است، اما به نظر نمی رسد که طرفین علاقه مند به ترک رابطه باشند.

۲- مدل خو گرفته با تعارض[۴]

این دوره با درگیری و مشاجره زیاد مشخص می شود و طرفین به خوبی این جنگ و جدال را تحمل می کنند هر چند که چنین کاری برای آنها واقعاً لذت بخش هم نمی باشد.

۳- مدل همخویی منفعلانه[۵]

انطباق و سازش راحت و بی دردسر؛ در این مدل زوجین مانند روابط با دیگران به راحتی با یکدیگر جور می شوند.

۴- مدل کلی[۶]

ویژگی این مدل همیشه در کنار یکدیگر بودن و داشتن علایق متقابل شدید است.

۵- مدل حیات – زندگی[۷]

در این مدل هر چه طرفین تا حد زیادی به یکدیگر وابسته هستند اما یکدیگر را محدود نمی کنند و در مقایسه با مدل کلی به یکدیگر فرصت بیشتری را برای رشد و پیشرفت شخصی می دهند. (دانش، ۱۳۸۵).

[۱] -Cuber

[۲] -Haroff

[۳] -d.evitalize

[۴] -Conflict-habituated

[۵] -Passive-congenial

[۶] -total

[۷] -Vital

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 91
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان، هزينه هاي گسترده اي را به منظور بررسي تغييرات سالانه رضايت شغلي كاركنان خود پرداخت مي كنند. تغييرات سالانه رضايت شغلي كاركنان آنها در منابع مربوط موجود است. پرداخت چنين هزينه­هايي توسط كشورهاي مذكور نشان مي دهد كه رضايت شغلي موضوع بسيار با اهميتي است كه متأسفانه در كشور ما، به صورت عملي، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. براي دستيابي به بهره وري مدرن، وجود رضايت شغلي نيز ضروري است. رضايت شغلي يكي از عوامل مؤثر بر افزايش عملكرد كاركنان است. حداقل مي توان به صراحت بيان كرد كه كاركنان ناراضي، عملكرد پيوسته مطلوبي نخواهند داشت. نبود رضايت شغلي باعث افزايش غيبت، ترك خدمت، جابه جايي، سوانح حين كار و حتي كاهش رضايت از زندگي و مانند اینها مي شود.(قربانی و همکاران، ۱۳۸۸).

مشاغل مختلف در محيط هاي مختلفي انجام مي گيرند و عوامل متعددي از جمله رضايت كلي از شغل، رضايت از درآمد، رضايت از محيط فرهنگي شغلي و رضايت از روابط با همكاران که در محيط کار بر سلامت افراد مؤثر هستند. عوامل بسياري نيز باعث بر هم خوردن سلامت روان افراد مي شوند كه از جمله آنها مي توان به عدم رعايت عدالت، فراهم نبودن فرصت هاي شكوفايي براي افراد و وجود توجه به سلامت روان در، تبعيض هاي غيرمنطقي اشاره نمود تمام عرصه هاي زندگي از جمله زندگي فردي، اجتماعي و شغلي حائز اهميت بوده و يكي از زمينه هايي كه توجه به سلامت روان در آن حائز اهميت است، شغل و حرفه است.(هاشمی نظری، ۲۰۰۵).

استوار و خاتونی(۱۳۸۷)، در تحقیق خود به بررسی رابطه بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک کارخانه پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که بین متغیرهای هوش هیجانی و رضایت شغلی و همچنین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

اهداف تحقیق

هدف کلی این پژوهش عبارتست از:

«تعیین رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان»

اهداف ویژه پژوهش حاضر عبارتند از :

 1. تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
 2. تعیین رابطه بین رضایت شغلی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 3. تعیین رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
 4. تعیین رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
 5. تعیین رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
 6. تعیین رابطه بین رضایت شغلی و ابعاد سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
 7. تعیین تفاوت هوش هیجانی بهورزان شاغل بر­حسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
 8. تعیین تفاوت رضایت شغلی بهورزان شاغل بر­حسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
 9. تعیین تفاوت سلامت روان بهورزان شاغل بر­حسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 88
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

فرضیه های تحقیق

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

« بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان بهروزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان رابطه وجود دارد»

۱-۵-۲- فرضیات فرعی

 • بین هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
 1. بین رضایت شغلی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
 • بین هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
 • بین ابعاد هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
 • بین ابعاد هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
 • بین ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
 • بین هوش هیجانی بهورزان شاغل برحسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تفاوت وجود دارد.
 • بین رضایت شغلی بهورزان شاغل برحسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تفاوت وجود دارد.
 • بین سلامت روان بهورزان شاغل برحسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تفاوت وجود دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

- تعریف مفاهیم

۱-۶-۱- تعریف نظری متغیرهای پژوهش:

هوش هیجانی:

تعریف نظری: مجموعه‌ای از توانایی‌های شناخت، درک، توصیف هیجان‌های خود و دیگران و پردازش صحیح آن‌ها به منظور واکنش مناسب (یعنی شناخت و پردازش صحیح عواطف خود و دیگران به نحوی که بتوانیم بر پایه‌ی آن، رفتاری مبتنی بر اخلاق، وجدان جمعی و معنویت داشته باشیم) (شریفی‌درآمدی، ۱۳۸۶).

ابعاد هوش هيجاني

گلمن، بوباتزيس وري[۱] (۱۹۹۹)، اجزاي هوش هيجاني را به شرح زير بيان کرده‌اند:

خود آگاهي:

خودآگاهي يا تشخيص احساسات در همان زمان كه در حال وقوع است، بخش مهم و كليدي هوش هيجاني را تشكيل می‌دهد. توانايي كنترل و اداره لحظه به لحظه احساسات که از درك خويشتن و بصيرت روان‌شناسانه دارد …

خود نظم دهي(خود مدیریتی):

كنترل و اداره احساسات مهارتي است كه بر پايه خود آگاهي شكل می‌گیرد.

انگيزش(خود انگیزشی):

هدايت احساسات زمينه­ساز هر نوع مهارت و موفقيت است و كساني كه قادرند احساسات خود را به موقع برانگيزانند، در هر كاري كه به آنان واگذار شود سعي می‌کنند مولد و مؤثر باشند.

همدلي:

توانايي ديگري كه بر اساس خودآگاهي هيجاني شكل می‌گیرد، همدلي با ديگران است كه نوعي مهارت مردمي محسوب می‌شود.

مهارت‌های اجتماعي يا تنظيم روابط با ديگران:

هنر ارتباط با مردم به مقدار زيادي مهارت كنترل و اداره احساسات ديگران است. اين مهارت نوعي توانايي است كه محبوبيت، قوه رهبري و نفوذ شخصي را تقويت مي­كنند.(سيادت، مختاري پور، ۱۳۸۴).

روابط بین فردی[۲]: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود.

واقع گرایی[۳]: توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که بطور واقعی وجود دارد.

انعطاف پذیری[۴]: توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محيط و موقعیت ها.

حل مساله[۵]: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل­های موثر و بالقوه.

[۱] Goleman, Boyatzis and Rhee

[۲] – interpetsonal Relation ship(IR)

[۳] – Reality Teshiny (RT)

[۴] – Flexibility (FL)

[۵] – Problem solviny (PS)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

۲-۱-۲- وظايف راهنمايان تعليماتي (آموزشي)

وایلز وباندی (۱۳۸۲؛ ترجمه نیکنامی) وظایف راهنمایان آموزشی را به شرح ذیل می دانندو همچنین سلیمانی (۱۳۸۳) نیر به برخی وظایف راهنمای آموزشی به شرح زیر اشاره نموده است.

۱ ـ برنامه‌ريزي آموزشي

راهنماي‌آموزشي در تدوين و توسعه‌ي برنامه‌ها و خط‌مشي‌ها با ديگر كارشناسان و متخصصان همكاري نزديك دارد.

۲ ـ توسعه و تحقق برنامه‌هاي درسي

مسووليت اجراي مؤثر فعاليت‌هايي كه به تحقق هدف‌هاي برنامه‌ي درسي منجر مي‌شود با راهنماي آموزشی، مدير و معلم است. راهنماي آموزشي در طراحي، اجرا، ارزشيابي و توسعه‌ي برنامه‌هاي درسي و نيز ارايه‌ي كمك‌هاي موردنياز با معلم همكاري نزديك و حرفه‌اي دارد.

۳ ـ نظارت و هماهنگي

حصول اطمينان از نيل به هدف‌هايي كه نظام براي آموزش و پرورش تعيين كرده بر عهده‌ي راهنمايان آموزشي است كه با معلمان به طور مستقيم همكاري دارند.

۴ ـ رهبري آموزشي

وظيفه‌ي اصلي راهنمايان، همكاري حرفه‌اي با معلمان و ارايه‌ي رهنمودها و راهبردهايي است كه به معلمان كمك مي‌كند كارشان را بهتر انجام دهند.

۵ ـ ايجاد انگيزه

وظيفه‌ي مديران و راهنمايان اين است كه براي تأمين انگيزه‌ها و هدف‌هاي معلمان فرصت‌هاي لازم را فراهم كنند. نظرخواهي از معلمان، مشاركت دادن آنان در تصميم‌گيري‌ها، سهيم كردن آنان در اداره‌ي امور آموزشي مدارس، توجه به نيازهاي حرفه‌اي و كمك به رشد و پيشرفت آنان، تشويق و حمايت از آنان در مواقع ضروري و جلب اعتماد و احترام آنان از روش‌هايي است كه انگيزه‌هاي قوي در كار معلمان ايجاد مي‌كند.

۶ ـ تمرين (نمايش) معلمي

راهنماي تعليماتي (آموزشي) در نقش معلمي، روش‌هاي نوين تدريس را براي معلمان اجرا مي‌كند و از آنان مي‌خواهد كه روش‌هاي جديد را به كار گيرند و نتايج آن را در كلاس درس مطالعه و بررسي كنند. تحقيق درباره‌ي روش‌هاي مؤثر و سودمند و قرار دادن آن‌ها به جاي روش‌هاي متداول و كم‌اثر از وظايف راهنمايان آموزشي است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 79
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

اهمیّت و ضرورت پژوهش

شناخت اجتماعی یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردي و درون فردي است که دارای جایگاه مهمی در روانشناسی تحولی نگر است. شناخت اجتماعی همه مهارت­هاي مورد نیاز کودك براي درك تمایلات، هیجانات و احساسات دیگر کودکان و بزرگسالان را  در بر می­گیرد ( سبولا و ویشات[۱]، ۲۰۰۸). شناخت اجتماعی یک توانایی کلیدی است که انسانها برای موفقیت در تعاملات اجتماعی در زندگی روزمره نیازمند آن هستند (نیوئن، وگلی و زینک[۲]، ۲۰۰۸). شناخت اجتماعی به این معنی است که افراد درباره افکار، احساسات، دیدگاهها، انگیزه­ها و رفتارهای خودشان و دیگران چگونه فکر می­کنند (نسائیان، بهرامی، میرزمانی وصالحی، ۱۳۸۹).

شناخت اجتماعی سه سازه دارد که عبارتند از الف) ادراک شخص، ب) مهارتهای پذیرش، ج) تئوري ذهن (قمرانی، البرزی وخیر، ۱۳۸۵).

کاکوجویباری، شقاقی و برادران (۱۳۹۱)، در پژوهشی دریافتند، تئوری ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی است و کودکان با افزایش سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزی از تئوری ذهن دست می­یابند. تئوری ذهن در عمل به کودک ابزار قدرتمندی می­دهد تا با آن به اکتشاف، پيش بيني و تغيير رفتار ديگران دست بزند (حسن زاده، ۱۳۸۴). به وسیله تئوری ذهن می­توان حالات ذهنی (باورها، تمایلات، تخیلات، عواطف و…..) که علت اصلی اعمال هستند تفسیر کرد. تئوری ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت­آمیزاست(نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، ۱۳۸۹). علاوه بر این تئوری ذهن برخودتنظیمی و مهارت­های حل مسئله، فرایندهای مهار اجرایی، خودپنداشت، تشخیص بازنمودن از واقعیت، کفایت اجتماعی و مهارت­های بین فردی، درک هیجانات، تفسیر و درک تصاویر مبهم، و رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی مؤثر است (قمرانی، البرزی وخیر، ۱۳۸۵).

یکی از ابعاد یا توانایی­هاي شناخته شده انسان، هوش هيجانی است. این توانایی كه جنبه­هاي شناختی كمتري نسبت به درک خود و دیگران، ارتباط با افراد، تطبيق و مقابله با موقعيت­هاي ناگهانی دارد. این عوامل توانایی افراد را در جهت موفقيت بيشتر در پرداختن به خود، دیگران و اقتضاهاي محيطی افزایش می­دهد (رنجدوست و عیوضی، ۱۳۹۲).

[۱]. Cebula  & Wishart

[۲]. Newen, Vogeley & Zinck

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

اهداف پژوهش

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی در بین دانش­آموزان است و بدست آوردن اطلاعاتی در زمینه تئوری ذهن و هوش هیجانی دانش­آموزان است. به طور خلاصه اهداف این پژوهش را می­توان بدین شرح بیان داشت:

– تعیین میزان رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی دانش­آموزان دبستانی؛

– پیش بینی هوش هیجانی دانش­آموزان براساس سطوح تئوری ذهن؛

– ارائه تصویر روشنی از تئوری ذهن دانش­آموزان دبستانی؛

– ارائه تصویر روشنی از هوش هیجانی دانش­آموزان دبستانی.

 

سؤالهای پژوهش

– آیا بین تئوری ذهن مقدماتی (سطح یکم) با هوش هیجانی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی (سطح دوم) با هوش هیجانی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین جنبه­های پیشرفته­تر تئوری ذهن(سطح سوم) با هوش هیجانی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

– سهم هریک از سطوح تئوری ذهن در پیش بینی هوش هیجانی دانش­آموزان چه میزان است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

متغیرهای پژوهش

متغیر ملاک: هوش هیجانی

متغیرهای پیش بین: تئوری ذهن و سطوح سه گانه تئوری ذهن شامل تئوری ذهن مقدماتی (سطح اول)، نمود اولیه از تئوری ذهن واقعی (سطح دوم)، و جنبه­های پیشرفته تر تئوری ذهن (سطح سوم).

 

تعریف مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه

تئوری ذهن

تعریف نظری: توانایی نسبت دادن حالتهای ذهنی یعنی نیات، احساسات، خواسته­ها و باورها به خود و دیگران و درک این که حالات ذهنی دیگران می­تواند متفاوت از حالات ذهنی خود فرد باشد اصطلاحاً تئوری ذهن نامیده می­شود(خانجانی و هداوند خانی، ۱۳۸۸). علاوه بر این بارون کوهن[۱] (۲۰۰۰)، تئوری ذهن را توانایی استنباط حالتهای ذهنی مانند مقاصد، خاطرات، باورها، و استفاده از آن برای درک و پیش بینی رفتار خود و دیگران می­داند. به اعتقاد وی تئوری ذهن منظومه­ای از انواع حالات ذهنی است که در ارتباط متقابل با یکدیگر است. فلاول(۱۹۹۹) معتقد است«که تئوری ذهن داراي سه سطح است که عبارتند از: سطح نخست تئوری ذهن که همان شکل­گیري ذهن مقدماتی است که به بازشناسی عواطف و وانمودسازی مربوط است، سطح دوم که در آن یک تئوری ذهن واقعی، ولی اولیه شکل گرفته است و شامل درک باور غلط است، و سطح سوم که جنبه­هاي پیشرفته­تر تئوری ذهن نظیردرک باور غلط ثانویه، درك شوخی و قضاوتهاي پیچیده را در بر می­گیرد.

تعریف عملیاتی:  میزان تئوری ذهن در پژوهش حاضر نمره­ای است که آزمودنی­ها(دانش­آموزان) از آزمون تئوری ذهن استرنمن[۲] و همکاران (۱۹۹۹) کسب می­کنند.

میزان تئوری ذهن مقدماتی در پژوهش حاضر نمره­ای است که آزمودنی­ها(دانش­آموزان) از خرده مقیاس اول آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (۱۹۹۹) کسب می­کنند.

میزان اظهار اولیۀ یک تئوری ذهن واقعی در پژوهش حاضر نمره­ای است که آزمودنی­ها(دانش­آموزان) از خرده مقیاس دوم آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (۱۹۹۹) کسب می­کنند.

میزان جنبه­های پیشرفته­تر تئوری ذهن در پژوهش حاضر نمره­ای است که آزمودنی­ها(دانش­آموزان) از خرده مقیاس سوم آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (۱۹۹۹) کسب می­کنند.

[۱]. Baron-Cohen

[۲]. Steerneman

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت وردلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 72
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()