برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده روان شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان

نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

استاد راهنما

دکتر محمود نجفی

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                      

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسأله4

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- اهداف پژوهش… 10

1-4-1- هدف اصلی پژوهش… 10

1-4-2- اهداف فرعی.. 10

1-5-  فرضیه های پژوهش… 10

1-6-  تعاریف اصطلاحات و واژه ها 11

1-6-1- تعاریف نظری متغیرها 11

1-6- 2- تعاریف عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

2-1- مقدمه14

2-2- شادکامی.. 14

2-3- تعاریف شادکامی.. 15

2-4- اثرات شادکامی.. 17

2-5- دیدگاه های نظری در مورد شادکامی.. 18

2-6- منابع و عوامل مرتبط با شادکامی.. 21

2-6-1- شادکامی و بعد شناختی.. 21

2-6-2- شادکامی و بعد عاطفی.. 25

2-6-3- شادکامی و بعد اجتماعی.. 27

2-6-4- شادکامی و بعد جسمانی.. 29

2-7- تاب آوری.. 30

2-8- تعاریف تاب آوری.. 31

2-9- عوامل مؤثر بر تاب آوری.. 33

2-10- ویژگی های افراد تاب آور33

2-11- مدل های تاب آوری.. 35

2-12- چارچوب تاب آوری کامپفر40

2-13- تئوری های تبیین تاب آوری.. 42

2-14- خودکارآمدی.. 43

2-15- تعریف خودکارآمدی.. 46

2-16- ابعاد خودکارآمدی ادراک شده47

2-17- منابع خودکارآمدی.. 47

2-18- فرآیندهای واسطه خودکارآمدی.. 50

2-19- ظرفیت ها و قابلیت مؤثر در خودکارآمدی.. 54

2-20- تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی بر روی باورهای خودکارآمدی.. 57

2-21- نقش باورهای خودکارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه57

2-22- امیدواری.. 59

2-23- تعاریف امیدواری.. 61

2-24- نظریه امید62

2-25- ابعاد امیدواری از منظر نظریه امیدواری اشنایدر63

2-26- نقش موانع در پرورش امیدواری.. 65

2-27- خلاصه امیدواری.. 67

2-28- پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور68

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه72

3-2- طرح پژوهش… 72

3-3- جامعۀ  آماری.. 72

3-4- نمونۀ  آماری.. 72

3-5- روش نمونه گیری و روش اجرا 72

3-6- ابزار پژوهش… 73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 74

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 

4-1- مقدمه76

4-2-بخش اول: اطلاعات توصیفی.. 76

4-3- بخش دوم: اطلاعات استنباطی.. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 81

5-2- محدودیت های پژوهش… 90

5-3- پیشنهادهای پژوهش… 90

 

منابع

 

منابع فارسی.. 93

منابع لاتین.. 96

فهرست جدول ها

                                                                             صفحه

جدول 4-1 توزیع فراروانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت، پایه و رشته تحصیلی…………………………………………….76

  • جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….77

جدول 4-3 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………78

جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید……………………………………..78

جدول5-4  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون شادکامی از روی آوری، خود کارامدی و  امید………………..

فهرست جدول ها

                                                                             صفحه

جدول 4-1 توزیع فراروانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت، پایه و رشته تحصیلی…………………………………………….76

  • جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….77

جدول 4-3 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………78

جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید……………………………………..78

جدول5-4  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون شادکامی از روی آوری، خود کارامدی و  امید………………..

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان گرمسار در سال 1392-93 بود. تعداد 272 دانش آموز (132 پسر و 145 دختر) در پژوهش حاضر شرکت داشتند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارتز و مقیاس امید اشنایدر بود. داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی با شادکامی (41/0=r)، و تاب آوری با شادکامی(40/0=r)، و امید با شادکامی (38/0=r) و مؤلفه های آن (تفکر عاملی با شادکامی(31/0=r)،  و تفکر راهبردی با شادکامی (30/0=r) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر سه متغیر تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری توانستند روی هر رفته 20 درصد از  واریانس شادکامی را به صورت معنادار پیش بینی کنند.

       کلید واژه ها: شادکامی، تاب آوری، خودکارآمدی،  امیدواری.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 928
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: