برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه ارزیابی تاثیرعوامل شخصیتی و فردی تأثیرگذار بر خریدهای تفننی و چگونگی ارتباط میان این عوا

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

عنوان:

ارزیابی تاثیرعوامل شخصیتی و فردی تأثیرگذار بر خریدهای تفننی و چگونگی ارتباط میان این عوامل

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 • مقدمه

خرید‌ تفننی[1] یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده[2] و یک مفهوم حیاتی در بازار است. خرده‌فروشان کاملاً از قدرت خرید تفننی در توسعه درآمد خود مطلع می‌باشند. بنابراین از طریق استراتژیهایی مانند طرح فروشگاه نمایش‌گر محصول، طراحی بسته‌بندی و فروش، احساس مثبت مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کنند. عمل خرید رفتاری پیچیده است و این نوع از خریدها یعنی خرید تفننی، که به خریدهای بدون‌برنامه‌ریزی شده، هیجانی و احساسی نیز معروف است و در بازارهای مصرفی صورت می‌گیرد، در مقابل خریدهای برنامه‌ریزی شده یا منطقی قرار می‌گیرد. وقتی خرید از نوع برنامه‌ریزی شده باشد با یک فرایند کاملاً مشخص و از قبل برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد و خریدار قبل از اینکه وارد مغازه یا فروشگاه شود مراحل خرید را به صورت منطقی پشتِ سر گذارده و می‌داند که چه نوع کالایی با چه مشخصاتی و چه کیفیتی خریداری کند که این نوع خریدها هیجان و درگیری خاصی موقع خرید ندارد چرا که قبل از خرید این مراحل را پشت سر گذارده است. اما در مقابل این خرید برنامه‌ریزی‌شده خرید تفننی که خرید بدون برنامه‌ریزی شده و خرید هوسی نیز نامیده می‌شود، قرار دارد که در آن مراحل و فرایند خرید به طور مشخص و منطقی رعایت نمی‌شود به همین دلیل به خرید غیرمنطقی نیز مشهور است. این نوع خریدها در بازاهای مصرفی و بیشتر برای کالاهایی با قیمت متوسط به پایین صورت می‌گیرد و طبق آمار و ارقام کشورهایی که در آنها مطالعات صورت گرفته بالای 50 درصد خریدهای فروشگاهها از نوع خریدهای تفننی می‌باشد. از طرفی با توجه به ماهیت خریدهای تفننی که هیجان و لذت خاصی را به همراه دارند خریدار در این نوع خریدها از لحاظ روانی بیشتر هیجانی می‌شود و لذت و هیجانی که از این نوع خریدها احساس می‌کند به مراتب بیشتر از خریدهای دیگر می‌باشد و از این لحاظ این خریدها برای مصرف‌کننده نیز بسیار مهم می‌باشند. بنابراین با مرور و بررسی ادبیات و تحقیقات صورت گرفته به این امر می‌رسیم که خریدهای تفننی هم برای بازار و هم برای مصرف‌کننده مقوله‌ای حیاتی و جدایی ناپذیر می‌باشد. با این حال محقق بر آن شد تا در این مورد بصورت علمی تحقیقی انجام دهد تا از نتایج آن، هم بازارها (فروشگاهها) و هم مصرف‌کنندگان استفاده کنند.

 • بیان مساله:

بازاریابان مدتهاست که اهمیت خرید تفننی را مورد شناسایی قرار داده‌اند و در تحقیقی که در سال 1978 توسط بلنگر و روبرت انجام شد اعلام گردید که تقریبا 38 درصد خریدهای فروشگاهی بصورت تفننی انجام می‌شود (Bellinger, Robertson and Hirchman,1978,15-18). تعداد خریدهای تفننی را از طریق طراحی جذاب فروشگاه، نمایش محصول، طراحی مناسب بسته‌بندی و … می‌توان افزایش داد. به لحاظ رواج خرید تفننی در بازارهای امروزی، تحقیقات دانشگاهی در مورد خریدهای تفننی طی دهه گذشته (اوایل قرن 21) افزایش یافته است. در تحقیقی که توسط بیتی و فرل در سال 1998 صورت گرفته نشان می‌دهد که تمایل به خرید تفننی یک ویژگی شخصیتی مصرف‌کننده است. طبق این تحقیق افراد می‌تواند از دیگری براساس ویژگیهای فردی متمایز گردد و همچنین افزایش در آمدهای قابل استفاده و موجودی مالی، خرید تفننی افراد در محیط‌های خرده فروشی و فروشگاهی را به عنوان رفتار مصرفی رایجی در آورده از طرفی محیط و فرهنگ و تمایل به مواد مصرفی لذتبخش و احساسات مثبت نیز در خرید تفننی تأثیر بسزایی دارند. خرید تفننی مفهوم فراگیری در مورد رفتار مصرف‌کننده است و نقطه مهمی در فعالیت های بازاریابی به حساب می آید (Beatty and Ferrell, 1998, 169-191).

درحالت کلی در خرید تفننی، فرآیند تصمیم‌گیری خرید برنامه‌ریزی شده صورت نمی‌گیرد. در واقع با دیدگاه سنتی خرید منافات دارد یعنی مراحل به ترتیب رعایت نمی‌شود.

به محض افزایش درآمد و توان خرید، خریدهای تفننی افزایش یافته و بصورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف‌کننده نمایان می‌شود. با توجه به اینکه خریدهای تفننی کمک شایانی به فروش می‌کند نه فقط خرده‌فروشان بلکه فروشندگان کالاهای با درگیری کم و کالاهای تند مصرف، مهمترین تلاش خود را بر روی جذب خریدهای تفننی متمرکز می‌کنند که این کار از طریق ویترین‌ها، بسته‌بندی محصولات و ابزارهای تبلیغاتی داخل فروشگاهی صورت می‌پذیرد.

با توجه به نقش برجسته خریدهای تفننی در بازارهای مصرفی و اقتصاد بازار، نتایج مطالعات بدست آمده، بررسی بازارهای مصرفی، عدم آگاهی خرده فروشها و فروشندگان از خریدهای تفننی آشکار بوده و ابزارهای استفاده مناسب از استراتژی پیشبرد فروش از طریق خرید تفننی خریداران برای رونق بیشتر دادن به بازارهای مصرفی به عنوان مشکلی در بازارهای مصرفی بخصوص خرده‌فروشان و فروشندگان به وضوح قابل تشخیص می‌باشد لذا با توجه به اینکه خریدهای تفننی درصد بالایی از خرید‌های فروشگاهی را به خود اختصاص داده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد که متغیرهای مؤثر بر این خریدها مورد شناسایی و مطالعه قرار گیرد تا از این طریق گامی مؤثر در جهت رونق بخشیدن به بازارهای مصرفی و اقتصاد بازار برداشته شود که در این تحقیق به بررسی تأثیر متغیرهای “محیط فروشگاه، وضعیت روحی – ‌روانی مصرف‌کننده و ویژگیهای افراد بر خرید تفننی” پرداخته می‌شود و سئوال اصلی تحقیق (تأثیر عوامل شخصیتی و فردی بر خریدهای تفننی چگونه است؟) مطرح می‌گردد.

 

 • پیشینه تحقیق:

در مورد خریدهای تفننی مطالعات بسیاری در کشورهای پیشرفته انجام شده که اکثر این مطالعات در کشور امریکا صورت گرفته است. در ادامه به صورت خلاصه به تعدادی از این تحقیقات اشاره می‌شود:

1- آبراهام[3] در سال 1997 در تحقیق خود با عنوان “تمام آنچه که در ذهن شماست” با بررسی میزان وقوع خرید تفننی در بازارهای مصرفی به این نتیجه رسید که خرید محصولات در بازارهای مصرفی بیشتر از نوع خریدهای بدون برنامه‌ریزی شده می‌باشد.

2- طی تحقیقاتی که در انگلستان توسط بای‌لی، نان‌کارو[4] در سال 1998 و آفریقای جنوبی توسط آبرات و گودی[5]در سال 1990 صورت گرفته است نتایج تحقیقات همه‌ی آنها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان امریکایی نسبت به مصرف‌کنندگان بریتانیایی و آفریقای جنوبی تمایل بیشتری به خریدهای تفننی از خود نشان می‌دهند.

3- مایکل وود در سال 1998 در تحقیق خود به این نتیجه رسید که رفتار خرید تفننی در خرده‌فروشیهای امروزی امری رایج است و حدود 60 درصد از خریدهای سوپرمارکت و 53 درصد از خرید فروشگاههای بزرگ بدون برنامه‌ریزی می‌باشد. همچنین بیان کردند که زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری برای خرید تفننی دارند.

4- جاکولین‌کاسن[6] در سال 2002 طی تحقیقی با عنوان “تأثیر فرهنگ بر رفتار خرید تفننی مصرف‌کننده” در کشورهای استرالیا، ایالات‌متحده، هنگ‌کنگ، سنگاپور و مالزی به این نتیجه رسید که عوامل منطقه‌ای (مانند فردگرایی و جمع‌گرایی) وعوامل تفاوت فرهنگی (مانند خویشتن‌بینی و وابستگی متقابل) به صورت منظم بر رفتار خرید تفننی مصرف‌کننده تأثیر دارد.

5- اِن جو پارک و جودیس کاردونا فورنی[7] در سال 2006 طی تحقیقی با عنوان “مدل ساختار رفتار خرید تفننی مبتنی بر مد” به این نتیجه رسیدند که تمایل به کالاهای مصرفی لذت‌جویانه، نقش مهمی در تعیین خرید تفننی مُدگرایی دارد و دخالت مُد، سبک زندگی و عواطف و احساسات مثبت اثر بیشتری بر رفتار خرید تفننی دارد.

6- میشائل وود در سال 1998 طی تحقیقی با عنوان “وضعیت اجتماعی – اقتصادی، تأخیر در خشنودی و خرید تفننی” به این نتیجه رسید که تأخیر در خشنودی باعث کاهش خرید تفننی می‌شود و نیز بیان کردند، میزان درآمد خانواده ارتباط مهمی با خرید تفننی ندارد در مقابل تحصیلات، سن و جنس رابطه مستقیمی با خرید تفننی دارند.

 

 • اهمیت و ضرورت تحقیق:

رشد اقتصادی تجاری و افزایش مصرف و درآمد مردم موقعیت‌های گسترده‌ای را برای خرید تفننی ایجاد کرده است. خریدهای تفننی یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده و یک مفهوم حیاتی در بازار است. وست[8] طی تحقیقی در سال 1951 به این نتیجه رسید که 36 درصد خریدهای فروشگاهی از نوع خریدهای تفننی بوده است .(Jaeha Lee,2008,20) این امر خود ضرورت و اهمیت مطالعه این نوع خریدها را در کشورمان بیش از پیش لازم و ضروری می‌نماید.

در حالت کلی اگر بخواهیم اهمیت موضوع را بیان کنیم مجبوریم از واژه بازاریابی کمک بگیریم و آن اینکه در نگاه کلی بازاریابی در دو سطح بازاریابی صنعتی و بازاریابی مصرفی خلاصه می‌شود و خرید تفننی یکی از مفاهیم کلیدی و اساسی بازاریابی مصرفی می‌باشد. و مطالعات پیشین صورت گرفته بیانگر این امرند که در صورت عدم وجود خرید تفننی اقتصاد بازار با شکست مواجه می‌شود یعنی درصد بالایی از خریدهای بازار مصرفی از نوع خریدهای تفننی یعنی بدون برنامه و تصمیم قبلی می‌باشد به همین منظور ضرورت مطالعه آن بیش از بیش ضروری و مورد نیاز می‌باشد تا با شناخت ابعاد مختلف خرید تفننی بتوان در جهت مدیریت مطلوب و ارضای خواسته‌های مطلوب مشتریان و عرضه کنندگان و جامعه گام برداشت.

بزرگترین کمک این مطالعه توسعه و آزمایش یک مدل زمینه‌ای نظری به منظور تشریح فرایندهای پیچیده خریدهای تفننی می‌باشد و اینکه ابعاد شخصیتی و فردی چگونه بر میزان خریدهای تفننی اثر می‌گذارد.

 • مدل اِس-اُ-آر

چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ[9] اس-اُ-آر که توسط محرابیان و راسل در سال 1974 ارائه شده، روابط میان تأثیرات شخصیتی و ویژگیهای فردی بر خرید تفننی را نشان می‌دهد. این مدل به بررسی ویژگیهای فردی و شخصیتی پرداخته و تأثیر آن بر خرید تفننی را شرح می‌دهد. در ابتدا از این مدل برای تشریح تأثیرات محیط فیزیکی بر روی رفتار انسان استفاده کردند و دریافتند که وضعیت روحی‌- ‌روانی نقش مهمی در رفتار انسان و محرک محیطی دارد. آنها محرکهای محیطی را با توجه به واکنش روحی – روانی طرح‌ریزی کردند و در نهایت این امر باعث شد تا مصرف‌کنندگان نسبت به محیط واکنش و عکس العمل نشان دهند که این خود به معنی رفتار و خرید تفننی است. با استفاده از این چارچوب، فرضیه‌های تحقیق مطرح گردید.

 

 • اهداف تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق که از عنوان آن نشأت گرفته، عبارت است از:

ارزیابی تاثیرعوامل شخصیتی و فردی تأثیرگذار بر خریدهای تفننی و چگونگی ارتباط میان این عوامل

 

اهداف جزیی تحقیق عبارتند از:

1- ارزیابی تأثیر محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان

2- ارزیابی تأثیر محیط فروشگاه بر تفننی بودن خریدهای تفننی مشتریان

3- ارزیابی تأثیر وضعیت روحی – روانی مشتریان بر خریدهای تفننی آنها

4- ارزیابی تأثیر ویژگیهای فردی بر خریدهای تفننی مشتریان

 

 • فرضیات تحقیق:

1- محیط فروشگاه[10] بر وضعیت روحی – روانی مشتریان تأثیر مستقیم دارد.

2- محیط فروشگاه بر خریدهای تفننی مشتریان تأثیرمستقیم دارد.

3- وضعیت روحی – روانی مشتریان[11] بر خریدهای تفننی مشتریان تأثیرمستقیم دارد.

4- ویژگیهای فردی مشتریان[12] بر خریدهای تفننی مشتریان تأثیر مستقیم دارد.

 • روش تحقیق:

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی – پیمایشی می‌باشد.

 • قلمرو مکانی تحقیق:

از نظر مکانی در سطح شهرستان پارس آباد، بازدیدکنندگان بازارچه تیمور پور صورت گرفته است.

 • قلمرو زمانی تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق در سال 1391 و نیمه اول 1392 مورد بررسی قرار گرفته است.

 • قلمرو موضوعی تحقیق:

تحقیق از نظر قلمرو موضوعی، در حوزه رفتار مصرف‌کننده می‌باشد.

 • ابزارهای گرداوری داده‌ها:

داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است.

 

 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:

گویه‌ها با مقیاس لیکرت که از انواع رتبه‌ای یا ترتیبی است اندازه‌گیری شده‌اند و از تبیین مدل معادلات ساختاری[13]در نرم افزار لیزرل[14] برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

 

 • تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق:

تعریف نظری خرید تفننی: رفتار خریدی است که بدون برنامه‌ریزی یا فکر قبلی انجام می‌شود اغلب یک واکنش احساسی به یک محرک است.

تعریف عملیاتی خرید تفننی: در این تحقیق با استفاده از این رویکرد اقلام‌هایی را که پاسخ‌دهنده قبل از ورود به فروشگاه برای خرید به آن برنامه‌ریزی کرده بود و موقعیکه شرکت کننده از فروشگاه خارج می‌شد تمامی خریدهایی که جزء لیست‌های برنامه‌ریزی شده نبودند به عنوان خریدهای تفننی مد نظر قرار گرفتند.

تعریف نظری محیط فروشگاه: حالتهای عاطفی (احساسی) و شناختی از تجربه مصرف‌کنندگان در فروشگاه که ممکن است هوشیاری کامل را هنگام خرید نداشته باشند.

تعریف عملیاتی محیط فروشگاه: خریداران تفننی بیشتر با محرکهایی نظیر محیط فیزیکی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، در این تحقیق محیط فروشگاه با مؤلفه‌های “نمای فروشگاه و عامل هیجان” هر کدام با سئوالاتی مورد سنجش قرار گرفته شدند تا از این طریق به تأثیر محیط فروشگاه بر خریدهای تفننی رسیده شد.

تعریف نظری وضعیت روحی  روانی: یک حالت احساسی در یک زمان بخصوص می‌باشد وضعیت روحی- روانی در یک لحظه از زمان بوسیله فرد احساس می‌شود و ممکن است با احساساتی که فرد در یک زمان دیگر تجربه می‌کند متفاوت باشد.

تعریف عملیاتی وضعیت روحی- روانی: از آنجائی که وضعیت های روحی- روانی زود گذر هستند و بوسیله مسائل کوچک یا دیدن چیزی در هر وضعیت خریدی تحت تأثیر قرار گیرند، در این تحقیق وضعیت روحی- روانی را با سه مؤلفه (لذت[15]، انگیختگی[16] و نفوذ[17]) با طرح سئوالاتی مورد سنجش قرار گرفت.

تعریف نظری ویژگیهای فردی: آن دسته از خصوصیاتی که باعث می‌شود افراد از یکدیگر متمایز شده و در وضعیت‌های خاص با توجه به آن رفتاری از افراد بروز کند.

تعریف عملیاتی ویژگیهای فردی: در این تحقیق صفات فردی متعددی را شناسایی قرار گرفت تا بتوان با این صفات که در ارتباط با خرید تفننی می‌باشند بتوان آن ویژگیها را سنجید که ویژگیهای فردی شامل مؤلفه‌های “برون‌گرایی[18]– نوآوری[19]” بودند.

 

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 10 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکدهعلوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته ر­وان­شناسی عمومی

 

عنوان:

اثربخشی آواز- ملودیک بر کاهش لکنت و اضطراب

در کودکان دبستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

زبان کلامـی، جزء اساسی در بیان عقاید، تعامل اجتماعـی و درک امور آموزشی است. برقـراری رابطه ­مؤثر نیازمند مهارت­های زبانی­ و کلامی است. افراد دچار لکنت، مانند سایر افراد عصبی مستعد رنج بردن از ترس­ها، نگرانی­ها و اضطراب­ها هستند. پژوهش­ها نشان می­دهد که تنیدگی یا اضطراب، لکنت را تشدید می­کند و هرچه اضطراب بیشتر باشد لکنت شدیدتر خواهد بود. از جمله درمان­های غیر دارویی در کاهش اضطراب و لکنت، موسیقی می­باشد. ریتم و صدای موسیقی، تقویت جریان تکلم را در اختلالات گفتاری نظیر لکنت می­تواند آسان سازد. مطالعات نشان می­دهد که محرک ریتمیک به­طور برجسته­ای باعث تخفیف لکنت می­شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آواز- ملودیک بر روی اختلالات اضطرابی و لکنت کودکان دبستانی بود. در این مطالعه از یک طرح تک آزمودنی استفاده شد. برای این منظور به مدت 16 جلسه پنج کودک دارای لکنت مورد درمان قرار گرفتند. و سپس قبل از مداخله و بعد از مداخله به صورت جداگانه پنج بار دو تست شدت لکنت کودکان 3 و تست اضطراب آشکار از آنها گرفته شد. نتایج تحلیل مشاهدی و کمی داده­ها  نشان داد که در نتیجه درمان، شدت لکنت درهر پنج کودک کاهش یافت. همچنین در نتیجه تحلیل کیفی و کمی داده­ها حاصل از تست اضطراب آشکار کودکان مشخص شد که بعد از پایان درمان به طور کلی شدت اضطراب به شکل جزئی کاهش داشته است. بر این اساس می­توان گفت درمان آواز – ملودیک در کاهش لکنت و اضطراب مؤثر بوده است.

کلیدواژه­ها: درمان آواز – ملودیک، لکنت، اضطراب.     

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                        عنوان

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………… 2

1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق   7

1-5 پرسش­های تحقیق.. 7

1-6 متغیرهای مورد بررسی.. 8

1-7 تعریف مفاهیم.. 8

1-7-1 تعاریف نظری.. 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دومپیشینه پژوهش

بخش اول: موسیقی

2-1-1 تاریخچه موسیقی.. 12

2-1-2 تعریف موسیقی درمانی.. 15

2-1-3 آوازی ملودیک (M.I.T)…………………………………………………………………………………………17

2-1-4 مکاتب و تکنیک­های موسیقی درمانی………………………………………………………………………….18

2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر……………………………………………………………………………………………….18

2-1-4-2 روش کودالی………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-4-3 روش دالکروز…………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک………………………………………………………………………………………….20

2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده………………………………………………………………………..20

2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی.. 21

2-1-6 برتری نیمکره­ای در درک موسیقی.. 22

2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی.. 23

2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی.. 25

بخش دوملکنت

2-2-1 ماهیت لکنت… 26

2-2-2 تعاریف لکنت… 29

2-2-3 انواع لکنت   31

2-2-4 علل لکنت   32

2-2- 5 نظریه­های لکنت… 35

2-2-5-1 نظریه دکتر اسمایلی بلانتون.. 35

2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل.. 36

2-2-5-3 نظریه دکتر بوم. 36

2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون.. 37

2-2-5-5 نظریه شیهان.. 37

2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت… 37

2-2-5-7 نظریه وندل جانسون.. 38

2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ… 38

2-2-5-9 نظریه­ ون رایپر. 39

2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر. 39

2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد. 40

2-2-6 درمان­های لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-6-1 تلقین…………………………………………………………………………………………………………………………43

2-2-6-2 هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-2-6-3 خود القایی……………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-6-4 روش جویدن تنفس……………………………………………………………………………………………………………….44

2-2-6-5 روش آرام­سازی……………………………………………………………………………………………………45

2-2-6-6 خواب درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………45

2-2-6-7 رفتار درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-2-6-8 درمان­ها تنبیهی و تشویقی…………………………………………………………………………………………………46

2-2-6-9 درمان­های عامیانه…………………………………………………………………………………………………46

2-2-6-10 درمان جراحی……………………………………………………………………………………………………..46

2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی…………………………………………………………………………………..47

2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن…………………………………………………………………………………………….47

بخش سوم: اضطراب

2-3-1 تعریف اضطراب.. 47

2-3-2علائم اضطراب.. 50

2-3-2-1 علائم رفتاری.. 50

2-3-2-2 علائم فیزیکی.. 51

2-3-2-3 علائم معده-روده­­ای.. 51

2-3-2-4علائم دستگاه ادراری.. 51

2-3-2-5علائم تنشی.. 51

2-3-3 طبقه­بندی اختلالات اضطرابی.. 51

2-3-3-1 اضطراب تعمیم­یافته. 51

2-3-3-2اختلال وحشت­زدگی.. 52

2-3-3-3اختلالات هراس…. 53

2-3-3-4 هراس خاص…. 53

2-3-3-5 اختلالات اجتماعی.. 53

2-3-3-6 اختلال وسواس فکری-عملی.. 54

2-3-3-7 اختلال فشار روانی پس آسیبی.. 54

2-3-4 موسیقی درمانی و اضطراب…………………………………………………………………………………….56

2-3-5 موسیقی درمانی و لکنت………………………………………………………………………………………….58

2-3-6 اضطراب و لکنت………………………………………………………………………………………………………61

2-3-7 بررسی اجمالی پیشینه نظری و سوابق پژوهش………………………………………………………..62

فصل سوم: روش­شناسی

3-1 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2 جامعه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3 نمونه و شیوه نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………75

3-3-1 ملاک­های ورود به پژوهش………………………………………………………………………………………….76

3-3-2 ملاک­های خروج از پژوهش………………………………………………………………………………………..77

3-3-3 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..77

3-4 ابزارهای سنجش و مداخله­گری……………………………………………………………………………………….77

3-4-1 مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان3 (SSI-3)……………………………………………..78

3-4-2 مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RSMAS)……………………………………….79

 

3-53-5  ابزارهای موسیقی درمانی…………………………………………………………………………………….81

3-6 روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-7 روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………..82

3-8 برنامه درمان آوازی ـ ملودیک………………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..96

4-1 پرسش اول………………………………………………………………………………………………………………………..96

4-1-1 وضعیت تمام افراد نمونه(لکنت) در یک نگاه.……………………………………………………………107

4-2 پرسش دوم…………………………………………………………………………………………………………………….108

4-2-1 وضعیت تمام افراد نمونه (اضطراب) در یک نگاه………………………………………………………113

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 گزارش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….115

5-1-1 لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………115

5-1-2 اضطراب………..………………………………………………………………………………………………………….122

5-2 نتیجه­گیری……………………………………………………………………………….……………………………..124

5-3 محدودیت­های پژوهش…………………….………………………………….………………………………..125

5-4 نظرات و پیشنهادات….……………………………………………………………………………………………..125

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..….…………………127

پیوست­……………………………………………………………………………………………………………………………135

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

 

عنوان: امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….. .1

فصل اول (کلیات طرح تحقیق)………………………………………………………………………………………… .3

1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. .4

2-1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. .6

3-1. اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………. .9

4-1. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 11

5-1. سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 11

6-1. فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 12

7-1. واژگان و مفاهیم تحقیق……………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)……………………………………………………………………… 16

1-2.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2. تعریف سیستم…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2. انواع سیستم ها…………………………………………………………………………………………………………. 19

3-2. سیستم حلقه باز و حلقه بسته…………………………………………………………………………………. 20

4-2. دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………………………………….. 22

5-2. نگرش سیستمی در آموزش……………………………………………………………………………………… 23

6-2. روش سیستمی…………………………………………………………………………………………………………… 24

7-2. الگوهای سیستم………………………………………………………………………………………………………… 25

8-2. چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………………………………… 26

9-2. منحنی عمومی سیستم ها……………………………………………………………………………………….. 27

10-2. مفهوم اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….. 27

11-2. مفهوم مدیریت………………………………………………………………………………………………………… 29

12-2. مدیریت اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. 30

13-2.تعریف سازمان…………………………………………………………………………………………………………….35

14-2. نقش فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………………….. 36

عنوان مطالب                                                                                      شماره صفحه

15-2. سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………. .36

16-2. اجزای سیستم اطلاعات سازمانی…………………………………………………………………………… 37

1-16-2. منابع ورودی……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-16-2. عملیات………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-16-2. منابع خروجی……………………………………………………………………………………………………… 38

17-2. نقش سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان………………………………………………………….. 39

18-2. سیستم اطلاعات و مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………. 41

19-2. سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها………………………………………………………………………….. 42

20-2. نقش افراد در سیستم ها (متخصصان اطلاعات)…………………………………………………… 44

1-20-2. تحلیل گر سیستم………………………………………………………………………………………………. 45

2-20-2. مدیر پایگاه داده………………………………………………………………………………………………….. 45

3-20-2. متخصص شبکه………………………………………………………………………………………………….. 47

4-20-2. برنامه نویس………………………………………………………………………………………………………… 48

5-20-2. اپراتور(کاربر)……………………………………………………………………………………………………….. 48

21-2. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)…………………………………………………………………………. 49

22-2. ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)…………………………………………………………… 50

23-2. مشخصات و مزایای سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)………………………………………… 51

24-2. زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)……………………………………………. 53

25-2. عناصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت…………………………………………………………………. 55

1-25-2. سیستم پردازش داده ها…………………………………………………………………………………….. 55

2-25-2. سیستم پشتیبانی………………………………………………………………………………………………. 56

3-25-2. سیستم پشتیبانی تصمیم(DDS)…………………………………………………………………… 58

4-25-2. سیستم اطلاعات مدیریت ارشد………………………………………………………………………… 59

5-25-2. سیستم خبره……………………………………………………………………………………………………… 60

1-5-25-2. مدل سیستم خبره………………………………………………………………………………………… 61

2-5-25-2. محدودیت سیستم خبره………………………………………………………………………………. 62

26-2. اداره مجازی……………………………………………………………………………………………………………… 62

عنوان مطلب                                                                                         شماره صفحه

1-26-2. ملزومات اداره مجازی…………………………………………………………………………………………. 63

2-26-2. بسته های نرم افزاری…………………………………………………………………………………………. 64

3-26-2. جزایر اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………… 64

4-26-2. پروژه های خاص…………………………………………………………………………………………………. 64

27-2. ملزومات اجرایی سیستم مدیریت اطلاعات………………………………………………………….. 65

1-27-2. نرم افزار متناسب و کارآمد……………………………………………………………………………….. 65

2-27-2. حمایت مدیران ارشد ………………………………………………………………………………………… 65

3-27-2. سازماندهی مناسب…………………………………………………………………………………………….. 66

4-27-2. بسته های سخت افزاری و نرم افزاری……………………………………………………………… 66

5-27-2. ارجاعات سیستم ها به یکدیگر…………………………………………………………………………. 66

6-27-2. موتور پایگاه داده…………………………………………………………………………………………………. 66

7-27-2. پرهیز از بلند پروازی………………………………………………………………………………………….. 67

8-27-2. امنیت سیستم……………………………………………………………………………………………………. .67-28-2. مطالعه امکانسنجی 68

29-2. موارد تبیینی توسط امکانسنجی……………………………………………………………………………. 70

30-2. ساختار امکانسنجی…………………………………………………………………………………………………. 71

31-2. آمادگی برای امکانسنجی………………………………………………………………………………………… 72

32-2. تعیین مشکلات امکانسنجی…………………………………………………………………………………… 73

33-2. انتخاب گزینه امکانسنجی………………………………………………………………………………………. 73

34-2. جمع بندی و گزارش امکانسنجی………………………………………………………………………….. 73

35-2. تکنیک TELOS………………………………………………………………………………………………….. 74

36-2. ابعاد امکانسنجی پیشنهادی پروژه………………………………………………………………………….. 77

1-36-2. امکانسنجی اقتصادی………………………………………………………………………………………….. 77

1-1-36-2. بررسی متغییر اقتصادی در استقرار سیستم……………………………………………….. 77

2-1-36-2. تجزیه وتحلیل منفعت……………………………………………………………………………………. 78

3-1-36-2. هزینه های مستقیم……………………………………………………………………………………….. 77

4-1-36-2. انواع منافع سیستم……………………………………………………………………………………….. 79

عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه

5-1-36-2. هزینه آنالیز و طراحی سیستم……………………………………………………………………… 79

6-1-36-2. امکانپذیری کاهش هزینه ها………………………………………………………………………….. 80

7-1-36-2. صرفه پذیر بودن دستیابی به نرم افزار و سخت افزار…………………………………. 81

8-1-36-2. هزینه های آموزش…………………………………………………………………………………………. 82

9-1-36-2. هزینه های نصب…………………………………………………………………………………………….. 82

10-1-36-2. هزینه های تبدیل و تغییرات……………………………………………………………………… 82

11-1-36-2. هزینه های مازاد………………………………………………………………………………………….. 82

12-1-36-2. هزینه های عملیاتی…………………………………………………………………………………….. 82

13-1-36-2. مزایای اقتصادی…………………………………………………………………………………………… 83

14-1-36-2. مقایسه هزینه ها و منافع……………………………………………………………………………. 84

15-1-36-2. کاهش فساد اداری و مالی………………………………………………………………………….. 86

2-36-2. امکانسنجی عملیاتی…………………………………………………………………………………………… 86

1-2-36-2. ابعاد امکانسنجی عملیاتی……………………………………………………………………………… 88

3-36-2. امکانسنجی فنی………………………………………………………………………………………………….. 89

1-3-36-2. ابعاد امکانسنجی فنی…………………………………………………………………………………….. 89

37-2. گزارش امکانسنجی…………………………………………………………………………………………………. 90

1-37-2. گزارش کلی………………………………………………………………………………………………………… 90

2-37-2. گزارش تفصیلی…………………………………………………………………………………………………… 91

3-37-2. اجزاء گزارش نمونه ای امکانسنجی…………………………………………………………………… 92

38-2. هدف تجهیز سازمان با سیستم MIS …………………………………………………………………. 93

39-2. تاریخچه آموزش و پرورش در ایران……………………………………………………………………….. 94

40-2. سیرتحول آموزش و پرورش در ایران…………………………………………………………………….. 95

41-2. مدارس و مراکز آموزشی در ایران………………………………………………………………………….. 96

42-2. تاریخچه مدارس جدید در ایران…………………………………………………………………………….. 96

43-2. وظایف آموزش و پرورش در ایران………………………………………………………………………….. 97

44-2. آموزش و پرورش منطقه 3 تهران………………………………………………………………………….. 98

45-2. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 99

عنوان مطلب                                                                                           شماره صفحه

1-45-2. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. ….99

2-45-2. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… .107-فصل سوم (روش تحقیق)…………………………………………………………………………………………………..110

1-3. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..111

2-3. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 112

3-3. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………. 113

4-3. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 113

5-3. روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 114

6-3. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 114

7-3. ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 114

8-3. ویژگی روانسنجی ابزار تحقیق………………………………………………………………………………….. 115

9-3. محدوده مکانی و زمانی پژوهش……………………………………………………………………………….. 116

10-3. روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………… 117

11-3. روشهای آماری………………………………………………………………………………………………………… 118

فصل چهارم (تجزیه تحلیل داده ها)………………………………………………………………………………… 121

1-4. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 122

2-4. آمار(داده های) توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 124

3-4. آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………. 128

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)…………………………………………………………………………. 134

1-5. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 135

2-5. خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 135

3-5. یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 138

4-5. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 138

5-5. جمع بندی نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………… 141

6-5. پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………. 143

7-5. محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 145

8-5. پیشنهاد برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………… 147

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                           شماره صفحه

جدول 12. نگرش مدیران به فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..33

جدول 2-2. تأثیر فناوری اطلاعات در ارتقاء نقش های یک مدیر موفق……………………………….34

جدول 1-4. مولفه های متغیر اقتصادی امکان سنجی…………………………………………………………..119

جدول 2-4. مولفه های متغیر فنی (تکنیکی) امکان سنجی…………………………………………………120

جدول 3-4. مولفه های متغیر عملیاتی امکانسنجی…………………………………………………….122و121

جدول 4-4. تست نرمال بودن نمونه های انتخاب شده از جامعه آماری……………………………..123

جدول 5-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد اقتصادی…………………….124

جدول 6-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد فنی…………………………….125

جدول 7-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد عملیاتی……………………..125

جدول 8-4. رتبه بندی متغیرها ی امکان سنجی و مولفه ها (آزمون فرید من)………..127و126

جدول 9-4. آزمون فریدمن برای متغیرهای اقتصادی، تکنیکی، عملیاتی…………………………..127

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

شکل 1-2. جریان کامل یک سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………………..22

شکل 22. نیاز های اطلاعاتی مدیران در سه رده مدیریتی……………………………………………………31

شکل 3-2. گام های امکان سنجی……………………………………………………………………………………………71

شکل 4-2. مقایسه هزینه- مزایا……………………………………………………………………………………………….84

نمودار 1-4. رتبه بندی متغیرهای اقتصادی، فنی و عملیاتی امکان سنجی…………………………132

نمودار 2-4. رتبه بندی تحلیل پرسشنامه عمومی مکان سنجی………………………………………….133

 

 

چکیده

امروزه انفجار اطلاعات در بخش های مختلف مدیریت منجر به تحولات گسترده استفاده از فنآوری اطلاعات گردیده است. تخصصی شدن اطلاعات را می توان از دلایل استفاده این تکنولوژی در سازمان ها دانست. سیستم مدیریت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغییرات تکنولوژیکی، تکیه گاه اصلی مدیریت اطلاعات در توسعه بخش های مختلف جوامع محسوب می شود، بطوریکه اطلاعات ضروری و بهنگام را برای تسهیل فرایند تصمیم گیری مدیران در سازمان ها فراهم می سازد.

تحقیق حاضر امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان را مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی، عوامل مختلف امکان سنجی در ابعاد مختلف اقتصادی، فنی و عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق از آن جا که به بررسی و امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات می پردازد یک تحقیق توصیفی اکتشافی می باشد.

ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد و جامعه آماری مدیران و معلمان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش منطقه سه شهر تهران بوده است که از مجموع 1541 نفر از معلمان و مدیران، بر اساس جدول دی مورگان 100 نفر از معلمان و 50 نفر از مدیران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق ضمن پاسخ دادن به سوالهای تحقیق، مشخص گردید که امکان استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بُعد اقتصادی و عملیاتی وجود دارد اما از بعد فنی وجود ندارد. همچنین از لحاظ رتبه بندی و اولویت نسبت به مؤلفه های امکانسنجی، رتبه اول به مولفه عملیاتی، رتبه دوم به مولفه اقتصادی و رتبه سوم به مولفه فنی (تکنیکی) اختصاص یافت.

کلید واژه ها: آموزش و پرورش، اطلاعات، امکانسنجی، سیستم، مدیریت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی

پایان نامه ای جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش و تعلیم وتربیت اسلامی

عنوان:

 

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت)  ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو  اراک در درس فیزیک 1 در سال تحصیلی 91-92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

تحقیق حاضر با هدف  بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت)  ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو  اراک در درس فیزیک 1انجام شد. روش این تحقیق به صورت علی – مقایسه ای   بود. آزمودنی های این تحقیق را 56 نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 2 اراک تشکیل دادند که از دو مدرسه با دانش آموزان هم سطح انتخاب شدند ؛ 28 نفر دانش آموز از دبیرستان هوشمند(شاهد) و 28 نفر از دبیرستان غیر هوشمند(فرهنگ). به منظورارزیابی گروهها از آزمون خلاقیت عابدی  برای سنجش میزان سیالیت(خلاقیت)  و آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس برای سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی استفاده شد و در پایان سال تحصیلی جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی و میزان یادآوری دانش آموزان نیز یک آزمون متناسب با اهداف دوره آموزشی انجام شد تا میزان تاثیرکاربرد فاوا  بر عوامل فوق را مورد برسی قرار دهد. نتایج این پژوهش با استفاده از آزمون t گروههای مستقل نشان داد که کاربرد فاوا بر میزان سیالیت ذهن ، انگیزه پیشرفت ، یادآوری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  در زمینه درس  فیزیک تاثیرگذار نبوده است.

 

کلید واژه ها : فناوری اطلاعات و ارتباطات ، درس فیزیک 1، خلاقیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت ، پیشرفت تحصیلی

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                 شماره صفحه                                                                           

 

چکیده : 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

2-1- بیان مسئله. 4

3-1- اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

4-1- اهداف پژوهش… 9

5-1- فرضیه های پژوهش… 10

6-1- تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی.. 11

 

فصل دوم :ادبیات تحقیق

 

1-2- تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش… 15

2-2- اهمیت و نقش فناوری در آموزش… 18

3-2- جایگاه و نقش حیاتی فناوری در آموزش وپرورش… 20

4-2-موانع و مشکلات  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش… 21

5-2- هوشمند‌سازی مدارس… 22

6-2-اسناد پشتیبان هوشمند سازی مدارس… 23

7-2- پیشینه هوشمند‌سازی مدارس… 25

8-2-پیشینه هوشمند‌سازی مدارس در ایران.. 26

9-2- انگیزه پیشرفت… 28

10-2- سیالیت… 31

11-2- پیشرفت تحصیلی.. 32

12-2- یادآوری.. 34

13-2- پیشینه تحقیق.. 36

14-2- جمع بندی و نتیجه گیری.. 45

فصل سوم: طرح تحقیق

1-3  روش تحقیق.. 47

2-3 -جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. 48

3-3 -ابزارهای اندازه گیری و گرد آوری داده ها 48

 

4-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- داده های توصیفی.. 53

2-4-آزمون فرضیه ها 57

فصل پنجم: استنتاج داده ها

1-5- یافته های پژوهش… 62

2-5- بحث و نتیجه گیری.. 64

2-5-پیشنهادات    ………………………………………………………………………………………………………….65

3-5- محدودیت های پژوهش : 66

پیوست ها

منابع و ماخذ

فهرست منابع : 76

چکیده انگلیسی.. 78

 

فهرست جداول:

    عنوان                                                                               شماره صفحه

 

جدول(1- 2)-آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها( تیرماه 90) 27

جدول (1-4) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای انگیزه خلاقیت(سیالیت) 53

جدول (2-4) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای یادآوری محتوی درس… 54

جدول (3-4) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای انگیزه پیشرفت تحصیلی.. 55

جدول (4-4) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای پیشرفت تحصیلی.. 56

جدول (5-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان خلاقیت(سیالیت) 57

جدول (6-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان یادآوری محتوای درس فیزیک… 58

جدول (7-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی.. 59

جدول (8-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان پیشرفت تحصیلی.. 60

 

 

فهرست نمودارها:

عنوان                                                                                     شماره صفحه

نمودار1-4- مقایسه میانگین نمرات سیالیت دو گروه. 54

نمودار24– مقایسه میانگین نمرات یادآوری دو گروه. 54

نمودار3-4- مقایسه میانگین نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی دو گروه. 55

نمودار4-4- مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دو گروه. 56

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

 

پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته برنامه ریزی درسی

 

عنوان

بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم انجام شده است. پژوهش توصیفی حاضر متشکل از روش های؛ تحلیل اسنادی، تحلیل محتوا و پیمایش بوده و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل سه بخش؛ مدارک و مستندات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف مصوب دوره متوسطه و نیز کلیه دبیران دوره متوسطه (2925 نفر) مشغول به تدریس شهر قم در سال تحصیلی 94 ـ 1393 می باشند. در بخش اول، کلیه مستندات علمی موجود و مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت مورد بررسی واقع شده، در بخش دوم از نمونه گیری هدفمند استفاده شده و در بخش سوم نیز با استفاده از فرمول کوکران، 340 نفر دبیر به عنوان نمونه برآورد و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده، در بخش تحلیل اسنادی فرم فیش برداری، در بخش تحلیل محتوا فرم چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته و در بخش پیمایش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. داده های پژوهش، در بخش تحلیل اسنادی به شیوه کیفی، در بخش تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و در بخش پیمایش با استفاده از آزمون های استنباطی؛ T تک نمونه ای، T گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن در محیط نرم افزار Spss  فرم 19 تحلیل شده اند. عمده ترین نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛1. چارچوب محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط، در 4 محور و 43 مؤلفه احصاء و طبقه بندی شده است. 2. در بخش اهداف مصوب دوره متوسطه از مجموع 38 واحد تحلیل ، اهداف سیاسی با 9 فروانی و 68/23 درصد بیش ترین و اهداف علمی – آموزشی بدون هیچ توجهی، کم ترین میزان توجه را به محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت داشته اند. 3. از نظر دبیران، در میان راهکارهای چهارگانه مؤثر بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، راهکارهای آموزشی با میانگین 21/4 بیش ترین و راهکارهای پژوهشی با میانگین 2 کم ترین تأثیر را دارند. 4. بین نظرات پاسخ گویان بر حسب جنسیت تفاوت معنادار در سطح  05/0 < p وجود داشته است.

 

کلید واژگان: فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف، دوره متوسطه، راهکار، نهادینه سازی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2. بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………9

1-3-1. نظری …………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2. کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………….9

1-4. اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-1. اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………10

1-4-2. اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………………………………10

1-5. سؤال های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….10

1-6. تعریف ‌های نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش …………………………………………………………11

1-6-1. تعریف مفهومی مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………….11

1-6-2. تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………….15

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول : فرهنگ ایثار و شهادت …………………………………………………………………………………………………….17

2-1. مفهوم شناسی ایثار و شهادت ……………………………………………………………………………………………………17

2-2. فرهنگ ایثار و شهادت در پرتو قرآن ………………………………………………………………………………………….18

2-3. فرهنگ ایثار و شهادت از منظر ائمه اطهار (ع) …………………………………………………………………………….22

2-4. تولید کنندگان گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در جمهوری اسلامی ایران ………………………………………..27

2-4-1. فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره) ……………………………………………………………………..27

2-4-1-1. ایثار و شهادت، سعادت است ……………………………………………………………………………………27

2-4-1-2. ایثار و شهادت به منزله عزت است …………………………………………………………………………….28

2-4-1-3. ایثار و شهادت، حیات جاودانی است …………………………………………………………………………28

2-4-1-4. ایثار و شهادت، میراث اولیاء است ……………………………………………………………………………..28

2-4-1-5. ایثار و شهادت، آزادی روح است ………………………………………………………………………………29

2-4-1-6. ایثار و شهادت، عامل پیروزی است ……………………………………………………………………………29

2-4-1-7. ایثار و شهادت، سبب رهایی از زندان است …………………………………………………………………29

2-4-1-8 . شهدا از نگاه امام خمینی (ره) …………………………………………………………………………………..30

2-4-1-8-1. ناتوانی از درک مقام شهدا …………………………………………………………………………………….30

2-4-1-8-2. شهدا در محضر خدا …………………………………………………………………………………………….30

2-4-1-8-3. شهدا مهمان خدا ………………………………………………………………………………………………….31

2-4-2. فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظله) ………………………………………………….32

2-4-2-1. مفهوم ایثار ……………………………………………………………………………………………………………..32

2-4-2-2. مفهوم شهادت …………………………………………………………………………………………………………33

2-4-2-3. مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت ……………………………………………………………………………………34

2-4-2-4. آثار و پیامدهای فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………………………………………………35

2-4-2-4-1. تقرب الهی ………………………………………………………………………………………………………….35

2-4-2-4-2. تقویت تلاش دسته جمعی……………………………………………………………………………………..36

2-4-2-4-3. کسب رضای الهی ……………………………………………………………………………………………….36

2-4-2-4-4. حفظ و تقویت نظام اسلامی ………………………………………………………………………………….37

2-4-2-5. فرهنگ ایثار و شهادت و نقش تربیتی آن در اندیشه مقام معظم رهبری …………………………..38

2-4-2-5-1. خون شهدا عامل مؤثر در مقاومت نسل امروز ………………………………………………………….38

2-4-2-5-2. شهدا عامل تدبیر و عبرت گیری برای نسل جوان …………………………………………………….38

2-4-2-6. نقش دانشگاه شاهد در قبال فرهنگ ایثار و شهادت ……………………………………………………..39

2-4-2-7. فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت بنیه علمی …………………………………………………………………39

2-4-3. فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه استاد شهید مطهری …………………………………………………………………..40

2-4-3-1. شهادت، نوعی هجرت به سوی خدا …………………………………………………………………………..40

2-4-3-2. مفهوم شناسی شهادت ………………………………………………………………………………………………41

2-4-3-3. جنبه های اجتماعی ایثار و شهادت …………………………………………………………………………….42

2-4-3-4. مقام شهید ……………………………………………………………………………………………………………….43

2-4-3-5. منطق شهید ……………………………………………………………………………………………………………..43

2-4-3-6. تربت شهید …………………………………………………………………………………………………………….44

2-5. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت …………………………………………………………………………………………….45

2-5-1. ارزش آفرینی ………………………………………………………………………………………………………………45

2-5-2. حماسه سازی ……………………………………………………………………………………………………………..45

2-5-3. کمال بخشی ………………………………………………………………………………………………………………..47

2-5-4. بحران زدایی ……………………………………………………………………………………………………………….48

2-5-5. موج آفرینی و بصیرت بخشی ………………………………………………………………………………………..50

2-5-6. عزت طلبی …………………………………………………………………………………………………………………51

2-5-7. انسانی بودن ………………………………………………………………………………………………………………..52

2-5-8 . دین محوری ………………………………………………………………………………………………………………53

2-5-9. اخلاص و ماندگاری …………………………………………………………………………………………………….54

2-5-10. عدالت طلبی ……………………………………………………………………………………………………………..56

2-5-11. گذشت و فداکاری …………………………………………………………………………………………………….56

2-5-12. آزادی خواهی ……………………………………………………………………………………………………………57

2-5-13. تقوا و پرهیزکاری ………………………………………………………………………………………………………58

2-5-14. مقاومت و سخت کوشی …………………………………………………………………………………………….59

2-5-15. زمان شناسی ……………………………………………………………………………………………………………..59

2-5-16. جامعیت ……………………………………………………………………………………………………………………60

2-6. جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در ایران …………………………………………………………………………………62

2-7. نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت امنیت ملی ………………………………………………………………………63

2-8 . الگوی برنامه درسی با رویکرد فرهنگ ایثار و شهادت …………………………………………………………………67

2-9. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در دانش آموزان ………………………………………………….74

2-9-1. ملموس سازی …………………………………………………………………………………………………………….75

2-9-2. تجربی سازی ………………………………………………………………………………………………………………75

2-9-3. آموزش از زبان همسالان ………………………………………………………………………………………………75

2-9-4. تصویرسازی ………………………………………………………………………………………………………………..76

2-9-5. تطابق گفتار و کردار …………………………………………………………………………………………………….76

2-9-6. آموزش گام به گام ……………………………………………………………………………………………………….76

2-9-7. خوشایندسازی …………………………………………………………………………………………………………….77

2-9-8 . بهره گیری از مثال و مصداق ………………………………………………………………………………………..77

بخش دوم : آموزش متوسطه …………………………………………………………………………………………………………….78

2-10. جایگاه آموزش متوسطه در نظام تعلیم و تربیت …………………………………………………………………………78

2-11. اهمیت دوره متوسطه ……………………………………………………………………………………………………………..80

2-12. ابعاد روانشناختی آموزش متوسطه ……………………………………………………………………………………………81

2-13. ابعاد جامعه شناختی آموزش متوسطه ……………………………………………………………………………………….83

2-14. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی جامعه در تعیین اهداف………………………………………………………………..84

2-15. اصول تعیین اهداف………………………………………………………………………………………………………………..85

2-16. هدف در آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………………86

2-17. اهداف مصوب دوره متوسطه …………………………………………………………………………………………………..87

بخش سوم : پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………94

2-18. پیشینه در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………94

2-19. پیشینه در خارج از ایران ……………………………………………………………………………………………………….109

2-20. جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….111

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1. روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………115

3-2. جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………115

3-3. روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………….116

3-4. ابزارهای گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………..117

3-5. روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………119

3-5-1. روایی چارچوب مفهومی …………………………………………………………………………………………….119

3-5-2. پایایی چارچوب مفهومی …………………………………………………………………………………………….119

3-5-3. روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………..120

3-5-4. پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………120

3-6. مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..121

3-6-1. تحلیل اسنادی ……………………………………………………………………………………………………………121

3-6-2. تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………..121

3-6-3. پیمایش……………………………………………………………………………………………………………………..121

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………….122

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1. بررسی سؤال اول پژوهش ………………………………………………………………………………………………………125

4-2. بررسی سؤال دوم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………126

4-3. بررسی سؤال سوم پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..132

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1. نتایج بررسی سؤال های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..162

5-1-1. نتایج بررسی سؤال اول پژوهش …………………………………………………………………………………..162

5-1-2. نتایج بررسی سؤال دوم پژوهش …………………………………………………………………………………..164

5-1-3. نتایج بررسی سؤال سوم پژوهش ………………………………………………………………………………….165

5-2. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته های پژوهش …………………………………………………………………173

5-3. عناوین پیشنهادی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………….174

5-4. محدودیت های علمی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..175

فهرست منابع

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….176

ب) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….187

پیوست

پیوست شماره 1 …………………………………………………………………………………………………………………….189

پیوست شماره 2 …………………………………………………………………………………………………………………….191

  

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول شماره 2- 1. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت ……………………………………………………………………….62

جدول شماره 3-1. توزیع جامعه دبیران دوره متوسطه شهر قم به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت …………116

جدول شماره 3-2. توزیع نمونه دبیران دوره متوسطه شهر قم به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت ………….117

جدول شماره 3-3. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………118

جدول شماره 3-4. ضریب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد پرسشنامه ……………………………………………………120

جدول شماره 4-1. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………125

جدول شماره 4-2. تحلیل اهداف مصوب دوره متوسطه به لحاظ میزان توجه به فرهنگ ایثار و شهادت …..127

جدول شماره 4-3. توزیع فراوانی و درصد توجه به فرهنگ ایثار و شهادت به تفکیک اهداف مصوب دوره متوسطه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..131

جدول شماره 4-4. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک جنسیت ………………………………………………….133

جدول شماره 4-5. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سابقه تدریس ………………………………………….134

جدول شماره 4-6. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک رشته تحصیلی …………………………………………135

جدول شماره 4-7. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سطح تحصیلات ………………………………………136

جدول شماره 4-8 . توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک ناحیه آموزشی ………………………………………..137

جدول شماره 4-9. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای آموزشی ……………..138

جدول شماره 4-10. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3 m) ………………..140

جدول شماره 4-11. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای پژوهشی …………..141

جدول شماره 4-12. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3 m) ………………..143

جدول شماره 4-13. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای فرهنگی …………….144

جدول شماره 4-14. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3 m) ………………..146

جدول شماره 4-15. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای هنری ……………….147

جدول شماره 4-16. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3 m) ………………..149

جدول شماره 4-17. رتبه بندی میانگین میزان تأثیر راهکارهای چهارگانه بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس ………………………………………………………………………………………………………………………..150

جدول شماره 4-18. خلاصه اطلاعات آزمون فریدمن ………………………………………………………………………..150

جدول شماره 4-19. توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار سؤال ها به تفکیک جنسیت ………………………152

جدول شماره 4-20. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر جنس ……………………………………………………………….152

جدول شماره 4-21. نتایج تحلیل واریانس برای متغیر سابقه تدریس ……………………………………………………153

جدول شماره 4-22. نتایج تحلیل واریانس برای متغیر رشته تحصیلی …………………………………………………..154

جدول شماره 4-23. نتایج تحلیل واریانس برای متغیر سطح تحصیلات ……………………………………………….155

جدول شماره 4-24. نتایج تحلیل واریانس برای متغیر ناحیه آموزشی …………………………………………………..156

جدول شماره 4-25. نتایج تحلیل واریانس چند راهه میزان تأثیر هر یک از راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………..157

جدول شماره 4-26. آزمون زوجی مقایسه میانگین راهکارهای چهارگانه بر حسب جنسیت ……………………157

جدول شماره 4-27. مجموع میانگین راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس از نظر دبیران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..158

جدول شماره 4-28. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3 m) ………………..159

جدول شماره 5-1. جمع بندی نهایی تدوین چارچوب محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ………163

 

فهرست تصاویر و نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل شماره 2- 1. فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره)  …………………………………………………….31

شکل شماره 2- 2. فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری …………………………………………………40

شکل شماره 2- 3. فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه شهید مطهری ……………………………………………………………44

شکل شماره 2- 4. عناصر برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت …………………………………………………74

شکل شماره 2- 5. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………………………………78

شکل شماره 2- 6. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی در تدوین اهداف ………………………………………………………85

شکل شماره 2-7. چارچوب مفهومی فصل دوم پژوهش …………………………………………………………………….113

نمودار شماره 4-1. توزیع درصد دبیران به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………..133

نمودار شماره 4-2. توزیع درصد دبیران به تفکیک سابقه تدریس ………………………………………………………..134

نمودار شماره 4-3. توزیع درصد دبیران به تفکیک رشته تحصیلی ……………………………………………………….135

نمودار شماره 4-4. توزیع درصد دبیران به تفکیک سطح تحصیلات …………………………………………………….136

نمودار شماره 4-5. توزیع درصد دبیران به تفکیک ناحیه آموزشی ……………………………………………………….137

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی،گروه علوم تربیتی

 پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:برنامه ریزی درسی

 

عنوان :

 

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان  دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصیلی 1392-1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف شناسایی رابطه شیوه های فرزند پروری و ویزگیهای خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در ا ین تحقیق والدین و کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه 16 آموزش و پرورش شهر تهران بود که تعداد 300 نفر از آنها به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند.درتجزیه و تحلیل آماری در دو بخش داده ها مورد بررسی قرار گرفتند در بخش اول که شامل آمار توصیفی مربوط به شاخص های مرکزی)میانگین – میانه )وشاخص پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس کجی و کشیدگی)است وقبل از تحلیل فرضیه هادربخش دوم برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلمونگراف اسمیرنوف استفاده شد در بخش دوم استنباط آماری ازآزمون ضریب همبستگی،رگرسیون وآزمون تحلیل واریانس درون موردی استفاده شد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند (1991) و خودپنداره تحصیلی یی یسن چن (2004) و معدل کل دو نیمسال اول و دوم دانش آموزان استفاده شده است نتایج نشان میدهد بین شیوه فرزند پروری اقتداری و خود پنداره تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.یعنی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از شیوه اقتداری استفاده نماید خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بالاتر می رود.اما رابطه بین شیوه های فرزندپروری (آزادگذار و استبدادی) و خودپنداره تحصیلی رابطه معکوس و منفی دارند به عبارتی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از این دو شیوه استفاده کند. خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایین تر می شود. بعلاوه ضریب همبستگی به دست آمده بین شیوه فرزندپروری با نمره معدل تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد به عبارتی در صورت تأکید والدین بر استفاده مؤثرتر و کاملتر ازشیوه اقتداری، پیشرفت تحصیلی فرزندان را به دنبال دارد نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد بین خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.در این پژوهش بین شیوه ها فرزندپروری در تعامل با خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه  معنادار نیست. در نتیجه می توان گفت شرط یکسانی واریانس ها برقرار است و در سطح آلفا 5% رابطه معنادار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی شود.

واژه کلیدی:  شیوه های فرزند پروری (اقتداری،آزادگذار،مستبدانه)خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول کلیات طرح. 1

مقدمه. 2

1- 1 – بیان مساله. 5

1 – 2 – اهمیت موضوع. 6

1-3 – هدفهای تحقیق. 8

1 – 3 – 1 هدف کلی.. 8

1- 3 -2  اهداف فرعی.. 8

1-4سوالات تحقیق. 9

1-4-1سوال اصلی تخقیق. 9

1-4-2سوالات فرعی تحقیق. 9

1-5تعریف مفاهیم. 9

1-5-1شیوه های فرزند پروری.. 9

1-5-2خودپنداره تحصیلی.. 11

1-5-3پیشرفت تحصیلی.. 11

فصل دوم : مطالعات نظری.. 12

مقدمه. 13

2- 1  تعریف خانواده 13

2 – 2 نقش والدین در رفتار فرزند. 15

2 – 3 دلبستگی و پیوند والدینی.. 16

2 – 4 تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان. 17

2 – 5  شیوه های فرزند پروری.. 20

2 – 6 تاریخچه شیوه فرزند پروری.. 21

2- 7  تاریخچه فرزند پروری در ایران. 23

2 – 8  بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه. 24

2-9عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین.. 43

2-10نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین.. 44

2-11روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان. 52

2-12محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول. 53

2-13خود پنداره 53

2-14نقش اسناد در خود پنداره تحصیلی.. 56

2-15خودپنداره تحصیلی.. 60

فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی) 79

مقدمه. 80

3 – 1 روش تحقیق. 80

3 – 2 جامعه آماری.. 80

3 – 3  برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 81

3 – 4 روش گرد آوری اطلاعات.. 81

3 – 5 ابزار اندازه گیری.. 81

3 – 6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 85

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 86

4-1 مقدمه. 87

4-2 بخش اول: توصیف داده‌ها 88

4-4 فرضیه اصلی: بین سبک های فرزند پروری و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. 93

4-5 فرضیه اول: بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. 97

4-6 فرضیه دوم : بین سبک های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. 98

4-7 فرضیه سوم : بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. 100

4-8 فرضیه چهارم (فرضیه اصلی دوم): بین خودپنداره تحصیلی  و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. 100

4-9 فرضیه پنجم (فرضیه اصلی سوم): بین سبک های فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. 102

4-10 فرضیه ششم: آیا بین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟. 105

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 109

مقدمه. 110

5 – 1 خلاصه پژوهش… 110

5 – 2  بحث و نتیجه گیری.. 112

5 – 3 پیشنهادها 119

5 – 4 محدودیت ها ی تحقیق. 122

منابع فارسی.. 124

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                  صفحه

شکل 2 – 1 الگوهای فرزندپروری شیفر. 27

شکل 2-2     نمایش چهار شیوه فرزند پروری در دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن.. 30

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1  تأثیر فضای خانواده بر کودکان. 18

جدول2-2 ابعاد شیوه های  فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ؛ اقتباس از شیرازی،1385. 28

جدول 2-3: تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، بامریند،1991به نقل از برنز،2006 ،ترجمه سعیدی،1391). 34

جدول 2-4 : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند؛ اقتباس از برنز،2006. 37

جدول(4-1) توزیع فراوانی مربوط به پایه تحصیلی.. 88

جدول(4-2) توزیع فراوانی مربوط به سن مادر. 89

جدول(4-3) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات مادر. 90

جدول(4-4) آمار توصیفی مربوط به خودپنداره 91

جدول(4-5) آمار توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی.. 91

جدول(4-6) آمار توصیفی مربوط به سبک های فرزند پروری.. 92

جدول (4-7) مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها 92

جدول (4-8)­مربوط­به آزمون همبستگی رابطه بین سبکهای فرزندپروری و خودپنداره تحصیلی.. 93

جدول (4-9) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 94

جدول (4-10) مربوط به تحلیل واریانس… 94

جدول (4-11) مربوط به معادله خط رگرسیون. 94

جدول (4-12) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی   96

جدول (4-13) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 96

جدول (4-14) مربوط به تحلیل واریانس… 96

جدول (4-15) مربوط به معادله خط رگرسیون. 97

جدول (4-16) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین سبک های فرزند پروری آزاد گذار و خودپنداره تحصیلی   98

جدول (4-17) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 98

جدول (4-18) مربوط به تحلیل واریانس… 99

جدول (4-19) مربوط به معادله خط رگرسیون. 99

جدول (4-20) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی   100

جدول (4-21) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.. 101

جدول (4-22) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 101

جدول (4-23) مربوط به تحلیل واریانس… 101

جدول (4-24) مربوط به معادله خط رگرسیون. 102

جدول (4-25)­مربوط­به­آزمون همبستگی رابطه بین سبکهای فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی.. 103

جدول (4-26) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 104

جدول (4-27) مربوط به تحلیل واریانس… 104

جدول (4-28) مربوط به معادله خط رگرسیون. 104

جدول (4-29) مربوط به فاکتور های  درون گروهی.. 105

جدول (4-30) مربوط به فاکتور های  بین گروهی.. 106

جدول ( 4-31 ) مربوط به محاسبه یکسانی واریانس ها 106

جدول ( 4-32 ) آزمون همسانی واریانس کوواریانس ها 107

جدول ( 4-33 ) آزمون اثر فاکتور های درون گروهی و بین گروهی.. 108

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 113
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه هرمزگان

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده

 

عنوان:

بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

     پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق 3 پرسش نامه کتبی جمع آوری گردیده که عبارتند از پرسش نامه رضایت از زندگی زناشویی(انریچ)[1]، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف ) [2] و هم چنین پرسش نامه (عشق) که محقق ساخته است. جامعه‌ی آماری این تحقیق متشکل از کلیه زوج های ساکن در بندرعباس بود که در نهایت پرسش نامه­های 368 نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این پژوهش دارای 4 سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیر به دست آمد: بین (عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی  معنی دار وجود دارد، بین (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنادار وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت حل مشکلات زوجین و فرهنگ سازی خانواده ها داده شد.

[1]– Enrich

[2]– Ryff

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول : طرح تحقیق… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق… 5

1-4- اهداف تحقیق… 6

1-4-1- هدف کلی… 6

1-4-2- اهداف جزیی… 6

1-5- سوالات تحقیق… 7

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات… 7

1-6-1- تعاریف مفهومی… 7

1-6-2- تعاریف عملیاتی… 8

فصل دوم: پیشینه تحقیق… 9

2-1- پیشینه نظری… 10

2-1-1- رضایت زناشویی در خانواده. 10

2-1-2- بهزیستی… 10

2-1-2-1- بهزیستی روان شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….11

2-1-3- عشق… 16

2-1-3-1- تقسیم بندی انواع عشق………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-3-2- عناصر اساسی عشق…………………………………………………………………………………………………………………18

2-1-3-3- نظریه های عشق………………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-4- رضایت از زندگی زناشویی… 21

2-1-4-1- نظریه های مرتبط با نارضایتی از زندگی زناشویی…………………………………………………………………..24

2-2- یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع.. 29

2-2-1- یافته‌های پژوهشی داخل کشور. 29

2-2-2- یافته های پژوهشی خارج از کشور. 30

فصل سوم : روش تحقیق… 34

3-1- روش تحقیق: 35

3-2- جامعه آماری : 35

3-3- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری… 35

3-3-1- تعیین حجم نمونه. 35

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات: 34

3-4-1- پرسش نامه رضامندی زناشویی (انریچ) 36

3-4-2– پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف) 37

3-4-3- پرسش نامه عشق… 39

3-5- روش اجرای پژوهش….. 39

3-6- روش آماری برای تحلیل داده ها 40

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 41

4-1- جداول فراوانی… 42

4-2- سوال های تحقیق… 47

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری… 56

5-1- بحث…. 57

5-2- نتیجه گیری… 57

5-3- محدودیت های پژوهش….. 59

5-4- پیشنهادها 59

5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی… 59

5-4-2- پیشنهادهای کاربردی… 60

منابع.. 61

پیوست 1 : پرسش نامه سنجش عشق… 69

پیوست 2 : پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ.. 72

پیوست 3 : پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف…. 77
فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 1- 4 : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها…………………………………………………………41

جدول 2- 4 : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها………………………………………………………………42

جدول 3- 4 : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها…………………………………………43

جدول 4- 4 : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………..44

جدول 5-4 : میانگین ، واریانس ،انحراف معیار استاندارد مولفه ها………………………………………….45

جدول 6 -4 :ضریب همبستگی ساده پیرسون………………………………………………………………………….46

جدول  7 -4 :  ضریب تعیین  مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……….46

جدول  8 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..47

جدول  9- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل……………………………..47

جدول 10 -4 :ضریب همبستگی ساده پیرسون…………………………………………………………………………48

جدول  11 -4 :  ضریب تعیین  مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی)

و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………………………….49

جدول  12 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………..49

جدول  13- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل

(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….50

جدول  14 -4 :  ضریب تعیین چندگانه  مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و

(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….51

جدول  15 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………51

جدول  16- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..52

جدول  17 -4 :  ضریب تعیین چندگانه  مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..53

جدول  18 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………53

جدول  19- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..54

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 1- 4 : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………….41

نمودار 2- 4 : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها……………………………………………………………….42

نمودار3- 4 : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها    …………………………………………….43

نمودار4- 4 : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………..44

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش علوم تربیتی

  پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش فلسفه تعلیم و تربیت

 موضوع:

بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه

آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان کرمان

 استاد راهنما:

دکتر سیدحمیدرضا علوی

استاد مشاور:

دکتر عباس رحمتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده و خود شکوفایی دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه ناحیه 2 شهرستان کرمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. حجم نمونه در این پژوهش 309 نفر دانش‌آموز و والدین آنها بوده است و روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌بندی و تصادفی بوده است.

در این پژوهش از پرسشنامه رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود در خانواده و خود شکوفایی دانش‌آموزان استفاده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS استفاده گردید.

در این پژوهش نتایج به دست آمده به صورت زیر می‌باشند:

29/1 درصد دانش‌آموزان دارای خود شکوفایی کم، 15/17 درصد متوسط و 55/81 درصد زیاد بوده است.

همچنین نتایج نشان داد 4/9 درصد روابط عاطفی موجود در خانواده نامطلوب و 3/55 درصد نسبتاً مطلوب و 3/35 درصد مطلوب بوده است.

و همچنین 27/2 درصد رفتار دینی والدین نامناسب و 13/29 درصد نسبتاً مناسب و 61/68 درصد مناسب بوده است.

– بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان همبستگی معنی‌دار مثبتی وجود دارد.

– بین رفتار دینی والدین با خود شکوفایی دانش‌آموزان همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.

– بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خود شکوفایی دانش‌آموزان همبستگی معنی‌دار مثبتی وجود دارد.

واژگان کلیدی: رفتار دینی والدین، روابط عاطفی موجود در خانواده ، خودشکوفایی دانش‌آموزان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

1-1- عنوان تحقیق………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… 6

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………… 6

1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………. 8

1-6- تعریف مفاهیم مطرح شده درسوالات تحقیق…………………………………………… 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 12

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………… 12

3-1-1- نهاد خانواده……………………………………………………………………………….. 12

2-1-2- وظیفه خانواده…………………………………………………………………………….. 15

2-1-3- رمز تأکید اسلام بر تشکیل خانواده…………………………………………………… 19

2-1-4- هدف از تشکیل خانواده………………………………………………………………… 20

2-1-5- اهمیت خودسازی والدین……………………………………………………………….. 23

2-1-6- اهمیت فرزندان در زندگی والدین…………………………………………………….. 25

2-1-7- زمان پی‌ریی شخصیت فرزندان………………………………………………………… 25

2-1-8- نقش الگوهای تربیتی در تربیت و رشد فرزندان……………………………………. 27

2-1-9- نیاز عاطفی خانواده………………………………………………………………………. 31

2-1-10- عامل بقا و تداوم زندگی خانوادگی…………………………………………………. 34

2-1-11- توجه به جنبه عاطفی خانواده…………………………………………………………. 36

2-1-12- پرورش عاطفی فرزند………………………………………………………………….. 38

2-1-13- محبت مهمترین عامل سلامت روح فرزند………………………………………….. 39

2-1-14- آثار محبت به کودک…………………………………………………………………. 41

2-1-15- مفهوم دین……………………………………………………………………………….. 43

2-1-16- مفهوم تربیت…………………………………………………………………………….. 46

2-1-17- مفهوم تربیت دینی……………………………………………………………………… 51

2-1-18- ضرورت و اهمیت تربیت دینی………………………………………………………. 52

2-1-19- آغاز تربیت دبنی……………………………………………………………………….. 52

2-1-20- اهداف تربیت دینی…………………………………………………………………….. 55

2-1-21- روش آموختن دین به فرزند………………………………………………………….. 56

2-1-22- مراحل پذیرش دین در فرزند………………………………………………………… 62

2-1-23- ویژگیهای تربیت دینی………………………………………………………………… 64

2-1-24- تعریف خودشکوفایی …………………………………………………………………. 67

2-1-25- انتظار والدین از فرزندان………………………………………………………………. 69

2-1-26- سلسله مراتب نیازهای انسان…………………………………………………………… 70

2-1-27- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر مازلو……………………………………………. 71

2-1-28- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر راجرز………………………………………….. 79

2-1-29- نقایص افراد خودشکوفا……………………………………………………………….. 80

2-1-30- الگوی انسان سالم در اسلام………………………………………………………….. 81

2-1-31- کارکرد خانواده بر عزت نفس فرزند………………………………………………. 83

2-2- مروری بر تحقیقات مشابه………………………………………………………………….. 86

2-2-1- چکیده تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………. 86

2-2-2- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج ایران………………………………………… 88

جمع‌بندی و خلاصه…………………………………………………………………………………. 95

مدل سلسله مراتب……………………………………………………………………………………. 96

مدل تحلیلی…………………………………………………………………………………………… 97

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 99

3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 99

3-2- انواع متغیرها………………………………………………………………………………….. 99

3-3- داده‌های مورد نیاز…………………………………………………………………………… 99

3-4- شیوه جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………. 100

3-5- جامعه آماری…………………………………………………………………………………. 100

3-6- حجم، نمونه………………………………………………………………………………….. 10

3-7- روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………….. 100

3-8- ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………… 100

3-9- شیوه نمره‌گذاری متغیرها…………………………………………………………………… 101

3-10- روایی پرسشنامه‌ها………………………………………………………………………….. 102

3-11- پایایی پرسشنامه‌ها…………………………………………………………………………. 102

3-12- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………… 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 105

4-1- عوامل فردی و آموزشی دانش‌آموزان……………………………………………………. 106

4-1-1- جنس دانش‌آموزان………………………………………………………………………. 106

4-1-2- نوع مدرسه دانش‌آموزان در دبیرستانهای عادی و غیرانتفاعی……………………. 107

4-1-3- پایه تحصیلی دانش‌آموزان……………………………………………………………… 108

4-2- خودشکوفایی دانش‌آموزان………………………………………………………………… 109

4-3- روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان…………………………………………. 111

4-4- رفتار دینی والدین دانش‌آموزان…………………………………………………………… 111

4-5- رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان ….. 112

4-6- رابطه بین رفتاردینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان…………………………… 113

4-7- رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان………… 115

4-8- رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی (جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی) با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان  116

4-9- رابطه بین عوامل شخصیو آموزشی با خودشکوفایی دانش‌آموزان………………….. 118

4-10- رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی 121

4-11- رابطه بین رفتار دینی والدین و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان        123

4-12- رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………….. 126

4-13- رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان…………………………………………………………………………. 128

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهاد

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 132

5-1- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………. 133

5-1-1- سوال اول: رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده ….. 133

5-1-2- سوال دوم: رابطه بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان…………. 133

5-1-3- سوال سوم: رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی
 دانش‌آموزان…………………………………………………………………………………………. 133

5-1-4- سوال چهارم: رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی با روابط عاطفی موجود درخانواده دانش‌آموزان.      134

5-1-5- سوال پنجم: رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی با خودشکوفایی دانش‌آموزان…….. ..134

5-1-6- سوال ششم: رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود درخانواده دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………. 134

5-1-7- سوال هفتم: رابطه بین رفتار دینی والدین و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………….. 135

5-1-8- سوال هشتم: رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………. 135

5-1-9- سوال نهم: رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود درخانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان……………………………………………………………… 136

5-2- بحث و بررسی……………………………………………………………………………….. 137

5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………. 141

5-4- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………. 142

منابع……………………………………………………………………………………………………. 143

مقد مه :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش روانشناسی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS) بر اخنلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد راهنما:

دکتر عباس رحمتی

استاد(استادان) مشاور:

دکتر مسعود باقری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 پیچیدگی زندگی در دنیای امروز به حدی است که مواجهه با انواع استرس و تنیدگی را اجتناب ناپذیر    می سازد و تا زمانی که انسان ها ناگزیر به رویارویی با تنیدگی های مختلف هستند، آسیب پذیر بوده و سازگاری آنها با محیط در معرض خطر است. بنابراین کسب مهارت های مقابله موثر با استرس ها برای حفظ سلامت جسمی و روانی و بهزیستی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف کلی این پژوهش عبارت بوده است از بررسی تاثیر راهبردهای مقابله با استرس (CSSS) بر اختلال اضطراب فراگیر (GAD). فرضیه اصلی عبارت بوده از اینکه راهبردهای مقابله با استرس بر اختلال اضطراب فراگیر دانشجویان دختر تاثیر دارند. روش استفاده شده در این پژوهش نیز روش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بوده است. همچنین جامعه در این پژوهش عبارت بوده از کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان که شامل 9720 دانشجوی دختر        می باشد. این پژوهش بر روی یک نمونه 384 نفری از دانشجویان دختر این دانشگاه انجام شده که به روش نمونه گیری خوشه ای برگزیده شده اند. به این منظور ابتدا از میان دانشکده های دانشگاه شهید باهنرکرمان چهار دانشکده شامل دانشکده ادبیات، فنی، ریاضی و دامپزشکی و سپس از میان بخش های موجود در این دانشکده ها تعدادی بخش و در نهایت تعدادی کلاس و 384 نفر دانشجو به طور تصادفی انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده این پژوهش نیز عبارت بوده اند از پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI).

برای تحلیل نتایج، شاخص های آمار توصیفی از جمله جدول ها و نمودارها و شاخص های آمار استنباطی شامل آزمون آماری کروسکال والیس و تحلیل واریانس یکطرفه مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون کروسکال والیس استفاده شد که یافته های حاصل از این آزمون نشان داد راهبرد مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجو تاثیر دارند در حالی که تاثیر راهبرد مقابله اجتنابی بر اختلال اضطراب فراگیر از نظر آماری معنادار نبود. به منظور پاسخ به این پرسش که آیا میزان ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دانشکده های ادبیات، فنی، ریاضی و دامپزشکی تفاوت داشته است یا خیر، از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتایج به دست آمده از این آزمون نشان داد که شیوع اختلال اضطراب فراگیر در چهار دانشکده مذکور تفاوت معناداری نداشته است.

کلید واژه ها: اختلال اضطراب فراگیر، راهبردهای مقابله با استرس

فهرست مطالب                                                                                              شماره صفحه 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه                                                                                                              1

1-2. موضوع                                                                                                           2         

1-3. بیان مساله                                                                                                        2         

1-4. اهمیت و ضرورت                                                                                            5         

1-5. هدف های پژوهش                                                                                           7

1-5-1. هدف کلی                                                                                            7         

1-5-2. اهداف جزئی                                                                                         7

1-6. فرضیه های پژوهش                                                                                          7

1-6-1. فرضیه اصلی                                                                                          7

1-6-2. فرضیه های فرعی                                                                                               7

1-7. سوال های پژوهش                                                                                           7

1-8. تعریف اصطلاحات و مفاهیم                                                                             8

1-8-1. تعریف مفهومی واژه ها                                                                           8

1-8-2. تعریف عملیاتی واژه ها                                                                           11

 فهرست مطالب                                                                                       شماره صفحه

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه                                                                                                              12

2-2. مبانی نظری                                                                                                     13       

2-2-1. پیشینه نظری در حوزه راهبردهای مقابله با استرس                                       13

2-2-1-1. نظریه های  ارزیابی و انتساب                                                         14       

2-2-1-1-1. نظریه آرنولد درباره ارزیابی                                                 14       

2-2-1-1-2. نظریه لازاروس درباره ارزیابی                                             15       

2-2-1-1-3. نظریه انگیزشی محافظت از خود                                           16       

2-2-1-1-4. نظریه وینر درباره انتساب                                                     16       

2-2-1-2. نظریه های مقابله                                                                          17       

2-2-1-2-1. نظریه لازاروس درباره راهبردهای مقابله                                17       

2-2-1-2-2. سایر دیدگاه ها درباره راهبردهای مقابله                                19       

2-2-1-3. نظریه میشن بام در زمینه آموزش ایمن سازی مقابل استرس                 21       

2-2-2. پیشینه نظری در حوزه اضطراب و اختلالات اضطرابی                     22

 2-2-2-1. نظریه فروید درباره اضطراب                                                         22       

2-2-2-2. سایر دیدگاه ها درباره اضطراب و اختلال اضطراب فراگیر                23       

 فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه

 2-3. مبانی پژوهشی                                                                                                 26

2-3-1. پژوهش های داخلی                                                                                26       

      2-3-2. پژوهش های خارجی                                                                              33       

2-4. مدل تحلیلی پژوهش                                                                                         44       

 فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه                                                                                                              45

3-2. متغیرهای پژوهش                                                                                             46       

3-2-1. متغیر مستقل                                                                                           46

3-2-2. متغیر وابسته                                                                                            46       

3-2-3. متغیرهای کنترل                                                                                     46

3-3. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری                                                               46

3-3-1.جامعه                                                                                                    46

3-3-2. نمونه                                                                                                    46

3-3-3. روش پژوهش                                                                                        46

3-3-4. روش نمونه گیری                                                                                   46       

3-4. ابزار اندازه گیری                                                                                              47       

3-4-1. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر(CISS)                                               47

3-4-2. پرسشنامه اضطراب بک (BAI)                                                                 47

فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه

3-5. شیوه نمره گذاری                                                                                             48       

3-5-1.شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر(CISS)                      48

3-5-2. شیوه نمره گذاری پرسشنامه اضطراب بک (BAI)                                       48

3-6. شیوه اجرای پژوهش                                                                                         49

3-7. شیوه تحلیل داده ها                                                                                           49

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. مقدمه                                                                                                              51

4-2. ارائه یافته ها                                                                                                     52

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهاد

5-1. مقدمه                                                                                                              70

5-2. نتیجه گیری                                                                                                      71

5-3. بحث                                                                                                               72

5-4. پیشنهادهای پژوهش                                                                                          75

5-5. محدودیت های پژوهش                                                                                     77

فهرست منابع                                                                                                              

  منابع فارسی                                                                                                                 78

  منابع لاتین                                                                                                                   80

مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش علوم تربیتی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
 گرایش تحقیقات آموزشی

 بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرکرمان

  استاد راهنما:

دکتر مهدی لسانی

استاد مشاور:

دکتر اصغر سلطانی کفرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به تأثیر مدیریت کلاس در ایجاد جو مناسب و مطلوب یادگیری از یک طرف و تأثیر یادگیری خود تنظیمی در زندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و ارتقاء تعلیم و تربیت از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان کرمان را بررسی نماید. در این پژوهش سبک های مدیریت کلاس در قالب سه سبک مداخله گرا، تعامل گرا و غیرمداخله گرا و یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان به صورت کلی در نظر گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به همین منظور از میان جامعه دانشجویان دو مؤسسه آموزش عالی شهر کرمان (1900 نفر)، تعداد 324 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. همچنین از میان جامعه اساتید این دو مؤسسه70 نفر به صورت تمام شماری انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است، یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس و دیگری پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی. روایی و پایایی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس به ترتیب به میزان 70% و 68% و روایی و پایایی پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی به میزان 74% و 95% برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون ، اسپیرمن همراه با نمودار  پراکنش و آزمون کلموگرف اسمیرنف و آزمونT و Anova و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها،فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان سبک مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی تایید گردید. هم چنین نتایج نشان می دهند ، رابطه میان این متغیرها معکوس می باشد، بدین معنی که هرچه نمرات سبک مدیریت کلاس کاهش می یابد ( یعنی از سبک مداخله گر به سمت سبک تعاملی پیش می رود ) ، نمرات یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش می یابد. در واقع هرچه سبک مدیریت تعامل گرا تر باشد یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بیشتر خواهد بود. هم چنین طبق اطلاعات به دست آمده؛ بین سبک مدیریت کلاس اساتید زن و مرد و هم چنین یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

واژگان کلیدی: سبک مدیریت کلاس، یادگیری خود تنظیمی، پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب

عنوان                                                               صفحه

فصل اول کلیات پژوهش… 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسئله. 4

1-3. هدفهای تحقیق. 9

1-3-1. اهداف کلی.. 9

1-3-2. اهداف جزئی.. 9

1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق. 9

1-5. سؤال ها یا فرضیه های تحقیق. 10

1-5-1. فرضیه اصلی.. 10

1-5-2. فرضیه های فرعی.. 11

1-6. تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤال ها یا فرضیه های تحقیق. 11

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 14

مقدمه. 15

2-1. مبانی نظری.. 15

2-1-1. تعریف مدیریت.. 15

2-1-2 . مدیریت کلاس.. 17

2-1-2-1. سبک های مدیریت.. 27

2-1-2-2.  سبک مدیریت مداخله گرا 28

2-1-2-3. سبک مدیریت غیر مداخله گرا 30

2-1-2-4. سبک مدیریت تعامل گرا 31

2-1-3. یادگیری خود تنظیمی.. 34

2-1-4. پیشرفت تحصیلی.. 45

2-1-4-1. اهمیت پیشرفت تحصیلی.. 48

2-1-4-2. اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از لحاظ کاربردی.. 48

2-1-4-3. اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از نظر کارآیی نظام آموزشی.. 49

2-2. مبانی تجربی.. 49

2-2-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 49

2-2-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 56

2-3. جمع بندی کلی نظریه ها و تحقیقات.. 73

فصل سوم روش پژوهش… 77

مقدمه. 78

3-1. نوع تحقیق. 78

3-2. متغیرهای مورد بررسی.. 78

3-3. جامعه آماری.. 78

3-4. حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 79

3-5. ابزارهای تحقیق. 79

3-6. روایی و پایایی ابزار سنجش… 80

3-6-1. روایی.. 80

3-6-2. پایایی.. 81

3-7. شیوه های جمع آوری اطلاعات.. 81

3-8. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 81

فصل چهارم یافته های پژوهش… 82

مقدمه. 83

4-1: توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی): 83

4-1-1 : وضعیت جنسیت آزمودنی ها : 83

        4-1-2: وضعیت میزان تحصیلات:  ……84

4-2: وضعیت متغیرهای تحقیق. 85

4-2-1: نوع مدیریت کلاس اساتید : 85

4-2-2: نمره های مدیریت کلاس اساتید: 86

4-3: بررسی فرضیه های تحقیق: 87

4-3-1: بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رابطه  وجود دارد……..89

4-3-2:بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه  وجود دارد. 90

4-3-3: بین یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه  وجود دارد. 92

4-3-4: بین سبک مدیریت تعاملی کلاس با یادگیری خودتنظیمی دانشجویان رابطه وجود دارد. 93

4-3-5: بین سبک مدیریت تعاملی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. 95

4-3-6: بین مدیریت کلاس اساتید  مرد و زن تفاوت وجود دارد. 96

4-3-7: بین مدیریت کلاس اساتید در رده های مختلف میزان تحصیلات تفاوت وجود دارد. 98

4-3-8: بین یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن تفاوت وجود دارد. 99

4-3-9: بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و زن تفاوت وجود دارد. 101

4-3-10: مدیریت کلاس اساتید و یادگیری خودتنظیمی می توانند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند. 102

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 107

5-1 مقدمه. 108

5-2 توضیح و تبیین نتایج.. 108

5-2-1 فرضیه نخست ) سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی رابطه دارد. 108

5-2-2 فرضیه دوم) سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. 109

5-2-3  فرضیه سوم) یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. 110

5-2-4 فرضیه چهارم) بین سبک تعامل گرا با یادگیری خودتنظیمی رابطه وجود دارد. 111

5-3 پیشنهادهای کاربردی.. 115

5-4 پیشنهادهای پژوهشی.. 116

5-5 محدودیت های پژوهش… 117

منــابع. 118

پیوست هـا 141

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

عنوان

بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق)

1-1)مقدمه. 1

1-2)بیان مسئله. 2

1-3)اهمیت و ارزش تحقیق.. 6

1-4)اهداف تحقیق: 7

1-5)فرضیه‏های تحقیق: 7

1-5-1)فرضیه اصلی.. 7

1-5-2)فرضیات فرعی.. 8

1-6)تعریف واژه ها 8

فصل دوم. 11

2-1) مقدمه. 12

2-2)مبانی نظری پژوهش.. 13

2-2-1)دانش.. 13

2-2-2)طبقه بندی و ابعاد دانش.. 14

2-2-2-1)دانش اختصاصی، دانش شخصی، دانش عمومی و دانش عرفی.. 14

2-2-2-2)دانش واقعی، مفهومی، انتظاری و روش شناختی.. 15

2-2-2-3)دانش محوری، دانش پیشرفته و دانش نوآوری.. 15

2-2-2-4)دانش انسانی، اجتماعی و ساختاری.. 16

2-2-3)مدیریت دانش.. 17

2-2-4)سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها 19

2-2-5)مکاتب مدیریت دانش.. 23

2-2-6)چرخه های مدیریت دانش.. 24

2-2-6-1)چرخه مدیریت دانش ویگ… 25

2-2-6-2)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک.. 30

2-2-6-3)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز. 31

2-2-6-4)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر. 34

2-2-6-5)فرایندهای مدیریت دانش بس.. 35

2-2-7)مدلهای مدیریت دانش.. 41

2-2-7-1)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ… 42

2-2-7-2)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی.. 46

2-2-8)پیشگامان مدیریت دانش.. 49

2-2-8-1)داونپورت و پروساک.. 49

2-2-8-2)دراکر. 50

2-2-8-3)نوناکا و تاکه اوچی.. 50

2-2-9)دلایل اهمیت مدیریت دانش.. 51

2-2-10)سرمایه. 54

2-2-11)اشکال سرمایه. 55

2-2-12)سرمایه  اجتماعی.. 56

2-2-13)تعاریف سرمایه اجتماعی.. 57

2-2-14)مفهوم سرمایه اجتماعی.. 60

2-2-15)اهمیت سرمایه اجتماعی.. 62

2-2-16)تاریخچه سرمایه اجتماعی.. 63

2-2-17)سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی.. 65

2-2-18)تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی.. 67

2-2-18-1)فوکویاما 67

2-2-18-2)بوردیو. 70

2-2-18-3)کلمن. 73

2-2-18-4)رابرت پاتنام. 78

2-2-19)مقایسه نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام. 81

2-2-20)سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی.. 84

2-2-21)سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی.. 86

2-2-22) ابعاد سرمایه اجتماعی.. 87

2-2-23)سطوح سرمایه اجتماعی.. 90

2-3)پیشینه تحقیق.. 91

2-3-1)پژوهش های داخلی.. 91

2-3-2)پژوهش های خارجی.. 95

2-4)جمع بندی.. 98

2-5)بررسی محیط پژوهش.. 100

فصل سوم. 101

3-1) مقدمه. 102

3-2) روش تحقیق.. 102

3-3) جامعه‌ی آماری.. 102

3-4) نمونه آماری.. 103

3-5) ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق.. 104

3-5-1) پرسشنامه. 105

3-5-1-1) شرح پرسشنامه. 105

3-5-1-2) دسته بندی سوالات پرسشنامه. 105

3-5-1-3) تعیین روایی پرسشنامه. 106

فصل پنجم. 106

3-5-1-4) پایایی پرسشنامه. 106

3-6) روش تجزیه تحلیل داده ها 107

فصل چهارم. 109

تجزیه و تحلیل داده ها 109

4-2) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. 111

4-2-1) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت.. 111

4-2-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات.. 112

فصل پنجم. 131

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 131

5-1) مقدمه. 132

5-2) مروری بر مساله و نتیجه گیری پژوهش.. 133

5-3) محدودیت های تحقیق.. 138

5-4) پیشنهادات.. 138

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 139

پیوست ها 140

منابع و مأخذ. 143

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1) فرایندها و ساز وکارهای مدیریت دانش…………………………………………………………………………….40

جدول 2-2) مدل مدیریت دانش ویگ- سطوح درونی سازی…………………………………………………………………….43

جدول2-3) ماتریس مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….45

جدول 2-4)تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی براساس هدف و سطح تحلیل…………………………………………………..83

جدول 2-5)ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی……………………………………………………………………………………..90

جدول 3-1) حجم جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………103

جدول3-2) دسته بندی سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………..105

جدول 3-3) تفکیک آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه……………………………………………………………………….107

جدول 4-1) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………111

جدول 4-2. شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش…………………………………..114

جدول 4-3. آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………..118

جدول4-4. نحوه داوری میزان عددی ضریب  همبستگی……………………………………………………………………120

جدول 4-5. ضریب همبستگی بین «اعتماد» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………..121

جدول 4-6. ضریب همبستگی بین «شبکه ها» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………122
جدول 4-7. ضریب همبستگی بین «همکاری» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن…………………………………………123

جدول 4-8. ضریب همبستگی بین «روابط» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………..124

جدول 4-9. ضریب همبستگی بین «ارزش ها» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن………………………………………….125

جدول 4-10. ضریب همبستگی بین «فهم متقابل» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………….126

جدول 4-11. ضریب همبستگی بین «تعهد» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……………………………………………..127

جدول 4-12. ضریب همبستگی بین «مدیریت دانش» و «سرمای اجتماعی درون سازمانی»………………………………..128

جدول 4-13. میزان تغییردر توانایی پیشگویی مدل با ورود هر یک از متغیرهای مستقل………………………………….129

جدول 4-14. برآورد ضرایب رگرسیونی و آزمون معناداری ضرایب…………………………………………………….130

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار 4-1) توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت……………………………………………………………………………..112

نمودار 4-2) وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن……………………………………………………………………………112

نمودار 4-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات………………………………………………………………………113

نمودار 4-4) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان سابقه کار……………………………………………………………….113

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل 2-1) مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، 2005؛ به نقل از قلیچ لی، 1388)………………………………………….22

شکل 2-2) خلاصه فعالیتهای کلیدی چرخه مدیریت دانش (ویگ، 1993)…………………………………………………….29

شکل 2-3)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر (دالکر، 2005)………………………………………………………………35

شکل 2-4)مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکچی (1995)………………………………………………………………………..47

شکل 2-5)عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش (انصاری و شائمی، 1385)………………………………………………53

شکل 2-6) سطوح سرمایه اجتماعی (اقتباس از صالحی و کاوسی، 1387)………………………………………………….91

شکل 2-7)مدل نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………….98

 

 

چکیده:

بررسی رابطه ی مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان

 به منظور شناسایی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان  پژوهشی به روش  کاربردی از نظر هدف، و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش،  مدیران و کارشناسان خبره آموزش و پرورش استان هرمزگان به تعداد 4239 نفر بود.  که  برای تعیین نمونه از فرمول کوکران و 251  نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شد. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 909/0 و 912/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  آزمون هایکولموگروف-اسمیرنوف ،رگرسیون، ضریب پیرسون، استفاده شد. نتایج بدست آمده از داده های گردآوری شده نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی به شرح زیر با مدیریت دانش در آموزش و پرورش در استان هرمزگان رابطه دارد.

در فرضیه اول ادعا شده بود که بین اعتماد و مدیریت دانش  رابطه ی معناداری وجوددارد، تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد که این فرضیه مورد قبول قرار می گیرد ،در فرضیه دوم ادعا شده بود که بین شبکه ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد، تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز تایید می شود، در فرضیه سوم ادعا شده بود که بین همکاری و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفته است، در فرضیه چهارم ادعا شده بود که بین روابط و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است در فرضیه پنجم ادعا شده بود که بین ارزش ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه ششم ادعا شده بود که بین فهم متقابل و مدیریت دانش رابطه ی معناداری دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه هفتم ادعا شده بود که بین تعهد و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد که این فرضیه درست است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش،استان هرمزگان.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه شهید چمران

دانشکده­ علوم تربیتی و روانشناسی

گروه کتابداری و اطلاع­رسانی

 

پایان­نامه جهت دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی

 

بررسی مقایسه­ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی

جندی شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (EFQM)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر، سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور، و مقایسه­ی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های این دو دانشگاه با یکدیگر و نیز ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاهی است تا از این رهگذر بتوان کیفیت خدمات این حوزه را در کتابخانه­های مورد پژوهش بررسی، و نقاط قوت و زمینه­های نیازمند بهبود آن­ها را شناسایی کرد. روش به­کار گرفته شده در این پژوهش پیمایشی است. جامعه پژوهش عبارت­ است از کلیه­ی مدیران و دست­اندرکاران فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) یا تعالی سازمانی است. این الگو در قالب پرسشنامه­ای اجرا شد که به­منظور همین تحقیق ساخته شد و شامل 62 خرده معیار بود که هماهنگ با 9 معیار الگوی تعالی سازمانی،‌ در 9 بخش تنظیم شده بودند. مجموعاً 59 نفر از مدیران سیستم­ها و کتابدارانی که به نوعی در اداره­ی فناوری اطلاعات در کتابخانه­های خود نقش داشتند در این تحقیق شرکت کردند. از این تعداد 35 نفر از دانشگاه شهید چمران، و 24 نفر از دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور بودند. هم­چنین، پیش از اجرای پرسشنامه یک کارگاه نیز به­منظور آموزش نحوه­ی پاسخ­دهی به پرسشنامه برای هریک از این گروه­ها برگزار شد. در پایان کارگاه از شرکت­کنندگان خواسته می­شد که بر اساس تعلیمات، پرسشنامه را نمره­گذاری کنند. نتایج این بررسی نشان دهنده­ی عملکردی پایین­تر از میانگین مورد انتظار بود. به این معنی که، جمع نمره­ی کسب شده برابر با 778/403 بود که از این مقدار، 275/178 امتیاز متعلق به “توانمندسازها”، و 503/224 امتیاز متعلق به “نتایج” بود. بیشترین نمره مربوط به معیار «نتایج مشتریان» بود و دو معیار «نتایج کارکنان» و «نتایج جامعه» دارای امتیاز کمتری بودند. در کل، کتابخانه­های دانشگاه جندی­شاپور با کسب نمره­ی بیشتر، عملکرد بهتری در مدیریت فناوری اطلاعات از خود نشان دادند. انجام آزمون تی مستقل بیانگر این بود که تنها معیاری که بین دو دانشگاه اختلاف معنا داری نشان داد، بخش عملکردی «نتایج جامعه» بود. سایر معیارها بین دو دانشگاه هیچ اختلاف معنی داری نشان ندادند. با توجه به نتایج به­دست آمده، پیشنهاد این است که در خصوص مشارکت­های بین کتابخانه­ای و نیز بهبود رضایت­مندی کارکنان لازم است تلاش بیشتری بشود تا این کتابخانه­ها بتوانند مدیریت فناوری اطلاعات خود را بهبود بخشند. هم­چنین، تمامی فرآیند این بررسی از ساخت پرسشنامه تا کسب نتایج نشان دهنده­ی‌ قابلیت الگوی تعالی سازمانی و پرسشنامه­ی ساخته شده، برای استفاده در کتابخانه­ها است. با این وجود، توصیه می­شود که این الگو و پرسشنامه­ی ساخته شده برای این تحقیق در سایر انواع کتابخانه­ها نیز آزمون شود تا قابلیت کامل آن برای استفاده در کتابخانه­ها اثبات شود.

عنوان                                                         ­                                                                شماره صفحه

 

چکیده­ی فارسی  ………………………………………………………………………………………………………………………. الف
پیشگفتار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب
فهرست مندرجات  ……………………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست مطالب  ……………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست جداول  ……………………………………………………………………………………………………………. ط
          فهرست نمودارها  …………………………………………………………………………………………………………. ک
          فهرست شکل­ها  …………………………………………………………………………………………………………..    ک

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 1
  1-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
  1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
  1-3- ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
  1-4- اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
  1-5- سؤال­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
  1-6- تعاریف عملیاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش  ………………………………………………………………… 11
  2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
  2-2- گستره­ی مفهومی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………….. 14
    2-2-1- مروری بر تعاریف کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………… 14
  2-3- زمینه­ی پیدایش و گسترش مطالعات مدیریت کیفیت  ……………………………………………………………………. 18
    2-3-1- مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)  ……………………………………………………………………………………………. 19
  2-4- سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر  ……………………………………………………………………………………….. 21
  2-5- استفاده از الگوهای مدیریت کیفیت به­منظور سنجش عملکرد …………………………………………………………. 24
    2-5-1- جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) …………………………………………………………………… 24
  2-5-2- شش سیگما (Six Sigma) …………………………………………………………………………………………………… 25
  2-5-3- کارت امتیازی متوازن (BSC) …………………………………………………….. ………………………………………… 29
  2-5-4- الگوی “بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت” (EFQM) یا تعالی سازمانی  …………………………………… 31
    2-5-4-1- مفاهیم بنیادین الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………. 33
    2-5-4-2- معیارهای الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………………… 36
  2-5-4-3- منطق امتیازدهی در الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………. 42
    2-5-4-4- مزایای الگوی تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………….. 43
  2-6- خلاصه و نتیجه­گیری از مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………. 44
  2-7- پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
    2-7-1- پیشینه در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………. 46
    2-7-2- پیشینه در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………… 53
  2-8- خلاصه و نتیجه­گیری از پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 56
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 60
  3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
  3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
  3-3- جامعه­ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
  3-4- ابزار گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
    3-4-1- پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
      3-4-1-1- نحوه­ی تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 65
      3-4-1-2- نحوه­ی محاسبه امتیازها بر اساس داده­های به­دست آمده از پرسشنامه­ی الگوی                   تعالی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………… 6جج

68

        3-4-1-2-1- نحوه­ی امتیازدهی به توانمندسازها……………………………………………………………. 68
          3-4-1-2-1-1- معیار اول، رهبری……………………………………………………………… 68
          3-4-1-2-1-2- معیار دوم، خط مشی و استراتژی …………………………………… 69
          3-4-1-2-1-3- معیار سوم، کارکنان ………………………………………………………… 70
          3-4-1-2-1-4- معیار چهارم، شراکت­ها و منابع ………………………………………. 70
          3-4-1-2-1-5- معیار پنجم، فرآیندها ………………………………………………………. 71
        3-4-1-2-2- نحوه­ی امتیازدهی به نتایج ………………………………………………………………………. 72
          3-4-1-2-2-1- معیار ششم، نتایج مشتریان ……………………………………………. 72
          3-4-1-2-2-2- معیار هفتم، نتایج کارکنان ……………………………………………… 73
          3-4-1-2-2-3- معیار هشتم، نتایج جامعه ……………………………………………….. 74
          3-4-1-2-2-4- معیار نهم، نتایج کلیدی عملکرد …………………………………….. 75
      3-4-1-2-3- نحوه­ی محاسبه امتیاز کلِ معیارهای الگوی تعالی سازمانی ……………………. 77  
    3-4-1-3- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….. 77
      3-4-1-3-1- روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….. 77
      3-4-1-3-2- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 78
    3-4-2- کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
  3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………. 79
    3-5-1- نرم افزارهای مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………….. 79
    3-5-2- روش­های آماری به­کار گرفته شده …………………………………………………………………………………………… 80
  3-6- مشکلات پژوهش و راه­کارهای اتخاذ شده برای غلبه بر آن­ها …………………………………………………………… 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ………………………………………………………………………… 83
  4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
  4-2- ویژگی­های کلی جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 84
  4-3- بررسی سؤال­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 88
    4-3-1- سؤال اول پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 89
    4-3-2- سؤال دوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 89
    4-3-3- سؤال سوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 89
      4-3-1-1-  رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………. 90
      4-3-1-2- خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………………………………………….. 91
      4-3-1-3- کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………… 93
      4-3-1-4- مشارکت­ها و منابع …………………………………………………………………………………………………….. 94
      4-3-1-5- فرآیندها …………………………………………………………………………………………………………………….. 95
      4-3-1-6- نتایج مشتریان …………………………………………………………………………………………………………… 100
      4-3-1-7- نتایج کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………. 102
      4-3-1-8- نتایج جامعه ……………………………………………………………………………………………………………….. 104
      4-3-1-9- نتایج کلیدی عملکرد …………………………………………………………………………………………………. 105
    4-3-4- سؤال چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 116
    4-3-5- سؤال پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 120
               
فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………… 122  
  5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123  
  5-2- بحث و نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 124  
    5-2-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه­ی پژوهش ………………………………. 125  
      5-2-1-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل توانمندساز در جامعه­ی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 125

126

 
      5-2-2-2- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل نتایج در جامعه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….  

134

 
  5-2-2- ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های   دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-3- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..

142

 

142

 

143

 
  5-4- پیشنهادهایی برای انجام پژوهش­های آینده ………………………………………………………………………………………. 146  
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 147  
  منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 148  
  منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 151  
پیوست شماره­ی 1: پرسشنامه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 154  
چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 162  
 

 فهرست جداول

 
جدول شماره 3-1: معیارهای اصلی پرسشنامه و تعداد زیر معیارهای تخصیص یافته به هریک از آن­ها ……….. 66  
جدول شماره 3-2: نحوه­ی تخصیص امتیازها در پرسشنامه …………………………………………………………………………….. 67  
جدول شماره 3-3: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار رهبری ……………………………………………………………………………………… 69  
جدول شماره 3-4: نحوه محاسبه امتیاز معیار خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………… 69  
جدول شماره 3-5: نحوه محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. 70  
جدول شماره 3-6: نحوه محاسبه امتیاز معیار شراکت­ها و منابع ……………………………………………………………………… 71  
جدول شماره 3-7: نحوه محاسبه امتیاز معیار فرآیندها …………………………………………………………………………………… 71  
جدول شماره 3-8: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج مشتریان …………………………………………………………………………. 73  
جدول شماره 3-9: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. 74  
جدول شماره 3-10: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج جامعه …………………………………………………………………………… 75  
جدول شماره 3-11: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج کلیدی عملکرد …………………………………………………………….. 76  
جدول شماره 4-1: دانشگاه محل خدمت پاسخ­گویان به پرسشنامه …………………………………………………………………. 85  
جدول شماره 4-2: توزیع سن پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………………………….. 86  
جدول شماره 4-3: توزیع سطح تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………… 87  
جدول شماره 4-4: رشته­ی تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………….. 87  
جدول شماره 4-5: سابقه­ی کار پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………………….. 88  
جدول شماره 4-6: خرده معیارهای رهبری و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………………. 90  
جدول شماره 4-7: خرده معیارهای خط مشی و استراتژی و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………. 92  
جدول شماره 4-8: خرده معیارهای کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها  ………………………………………………………………. 93  
جدول شماره 4-9: خرده معیارهای مشارکت­ها و منابع و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………. 95  
جدول شماره 4-10: خرده معیارهای فرآیندها و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………….. 96  
جدول شماره 4-11: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود  مدیریت فناوری اطلاعات در     کتابخانه­های مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………….. 97

98

 
جدول شماره 4-12: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران……………………………………………………………………………….. 98

99

 
جدول شماره 4-13: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در    کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور …………………………………………………………….  

100

 
جدول شماره 4-14: خرده معیارهای نتایج مشتریان و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………… 101  
جدول شماره 4-15: خرده معیارهای نتایج کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………………………………. 103  
جدول شماره 4-16: خرده معیارهای نتایج جامعه و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………………. 104  
جدول شماره 4-17: خرده معیارهای دستاوردهای کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………. 106  
جدول شماره 4-18: خرده معیارهای شاخص­های کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………… 107  
جدول شماره 4-19: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………… 108

109

 
جدول شماره 4-20: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های­                 دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………..  

110

 
جدول شماره 4-21: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور……………………………………………………………………………………  

110

 
جدول شماره 4-22: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های هر دو دانشگاه ……. 111  
جدول شماره 4-23: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………..  

113

 
جدول شماره 4-24: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………………………………………………………  

114

 
جدول شماره 4-25: نتایج آزمون تی در جامعه­ی مورد بررسی ………………………………………………………………………. 118  
جدول شماره 4-26: مقایسه­ی معیارهای الگوی تعالی سازمانی در مورد وضعیت مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………  

119

 

 
  

فهرست نمودارها

 
نمودار شماره 4-1: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد بررسی ………….. 112  
نمودار شماره 4-2: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………………. 113

113

 
نمودار شماره 4-3: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکی

جندی­شاپور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

 
 

فهرست شکل­ها

 
شکل شماره 2-1: چرخه­ی شش سیگما …………………………………………………………………………………………………………… 27  
شکل شماره 2-2: معیارهای نُه­گانه­ی الگوی تعالی سازمانی و امتیاز آن­ها ……………………………………………………… 42  
شکل شماره 4-1: امتیازهای کسب شده­ی جامعه­ی مورد بررسی از معیارهای الگوی تعالی سازمانی …………… 120  
شکل شماره 5-1: تأثیر پذیری مدیریت فناوری اطلاعات از مؤلفه­های مشتریان و تغییرات …………………………… 125  

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم­انسانی، گروه علوم تربیتی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش: مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-4-1 هدف اصلی پژوهش… 7

1-4-2 اهداف ویژه 7

1-5- سوالات  پژوهش… 8

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی  اصطلاحات… 9

1-6-1 تعاریف نظری.. 9

1-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش… 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- مبانی نظری پژوهش… 12

2-2-1 بخش اول: مدیریت آموزشی.. 12

2-2-1-1- مدیریت… 12

2-2-1-2 اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمان های آموزشی.. 13

2-2-1-3 تئوری اداری.. 15

2-2-1-4 نگرش سیستمی.. 17

2-2-1-5 رابطه نگرش سیستمی با نگرش های پیشین خود. 19

2-2-1-6 اهمیت نگرش سیستمی.. 20

2-2-1-7 انواع نظریه سیستمی.. 22

2-2-1-8 انتقادات وارده بر نظریه سیستم ها 26

2-2-1-9 مدیریت اقتضایی.. 27

2-2-1-10 دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. 27

2-2-1-11 اهمیت مدیریت آموزشی.. 31

2-2-1-12 تعریف مدیریت آموزشی.. 33

2-2-1-13 اهداف مدیریت آموزشی.. 34

2-2-1-14 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت… 34

2-2-1-15 کارکردهای مدیریت آموزشی.. 35

2-2-1-16 ویژگی‌های مدیر آموزشی.. 36

2-2-2 بخش دوم: موفقیت شغلی.. 36

2-2-2-1 مفاهیم مرتبط با موفقیت شغلی.. 38

2-2-2-2 نظریه ی شغلی- شخصیتی جان ال. هالند. 42

2-2-2-3 راهنمائی شغلی.. 43

2-2-2-4 اطلاعات شغلی.. 43

2-2-2-5 محدودیت تنوع شغلی زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-6 تبعیض شغلی عمودی برای زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-7 انگیزش و موفقیت شغلی.. 53

2-3- مرور پژوهش ‌های انجام شده 55

2-3-1 پژوهش‌های انجام شده درداخل کشور. 55

2-3-2 پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور. 58

2-4- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق.. 58

 

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 61

3-2- روش تحقیق.. 61

3-3- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه (حجم نمونه و روش نمونه گیری) 61

3-4- ابزار تحقیق و روایی و پایایی ابزار. 61

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 62

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 64

4-2- یافته‌های جمعیت شناختی.. 64

4-2-1 توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت… 64

4-2-2 توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات… 65

4-2-3 توصیف گروه نمونه بر حسب سن.. 66

4-3- تحلیل داده ها 67

4-3-1 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه اول تحقیق.. 67

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه دوم تحقیق.. 68

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به فرضیه  سوم تحقیق.. 69

4-3-3 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه چهارم تحقیق.. 70

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  پنجم تحقیق.. 71

4-3-5 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  ششم تحقیق.. 71

4-3-6 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  هفتم تحقیق.. 71

4-3-7 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  هشتم تحقیق.. 74

4-3-8 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه نهم تحقیق.. 75

4-3- 9 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه دهم تحقیق.. 76

4-3-10 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه یازدهم تحقیق.. 77

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 79

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 79

5-3- پیشنهادات… 81

5-3-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش… 81

5-3-2 پیشنهادات برای محققان دیگر. 83

5-4- محدودیت های تحقیق.. 83

5-4-1 در کنترل محقق.. 83

5-4-2 خارج از کنترل محقق.. 83

منابع و مآخذ. 84

فهرست منابع فارسی.. 84

فهرست منابع انگلیسی.. 87

پیوست… 88

چکیده انگلیسی 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

جدول 4-1: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب جنسیت… 64

جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب تحصیلات… 65

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب سن.. 66

جدول 4-4: میانگین و انحراف استاندارد آگاهی از اهداف مدیریت آموزشی.. 67

جدول 4-5: جدول آزمون t آگاهی از اهداف مدیریت آموزشی.. 67

جدول 4-6: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌هابا موفقیت شغلی آنها 68

جدول 4-7: بررسی رابطه  آگاهی مدیران از هدف حمایت از اعضای سازمان آموزشی با موفقیت شغلی  69

جدول 4-8: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف مشارکت افراد در تصمیم‌گیری با موفقیت شغلی  70

جدول 4-9: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل با موفقیت شغلی.. 71

جدول 4-10: بررسی رابطه  آگاهی مدیران از هدف شناخت نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان با موفقیت شغلی.. 72

جدول 4-11: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان با موفقیت شغلی آنها 73

جدول  4-12: بررسی رابطه آگاهی مدیران از هدف کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرآیند آموزش و پرورش با موفقیت شغلی.. 74

جدول 4-13: بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از هدف فراهم نمودن امکانات برای بروز خلاقیت و ابتکار با موفقیت شغلی.. 75

جدول 4-14: بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی با موفقیت شغلی.. 76

جدول 4-15: پیش بینی  موفقیت شغلی براساس آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی.. 77

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

نمودار 4-1: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها 64

نمودار 4-2: فراوانی و درصد تحصیلات آزمودنی ها 65

نمودار 4-3: فراوانی و درصد سن آزمودنی ها 66

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

شکل 2-1: نمودار دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. 28

شکل 2-2: چهار متغیر مشهور اقتضایی 29

شکل 2-3: مقایسه سازمان های ماشینی و ارگانیکی.. 29

شکل 2-4: روابط بین شرایط محیطی درک شده و عدم اطمینان 30

شکل 2-5: مدل تحلیلی تحقیق.. 59

 

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضربررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان می باشند که در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 74 نفر می باشد. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری تمامی افراد جامعه مورد پژوهش قرار گرفته و نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. برای متغیر اهداف مدیریت آموزشی نظریه قرائی مقدم (1375)، انتخاب شد. همچنین برای متغیر موفقیت شغلی نیز مدل نکویی مقدم (1388) ارائه شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه محقق ساخته آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، و پرسشنامه استاندارد موفقیت شغلی مدیران. یافته ها نشان دادآگاهی مدیران از مدیریت آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. بین آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد و آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، موفقیت شغلی آنها را پیش بینی می کند.

 

کلید واژه ها: آگاهی، اهداف مدیریت آموزشی، مدیران، موفقیت شغلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه

کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی(گرایش برنامه ریزی آموزشی)

 

موضوع:

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اوّل: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 5

اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….. 10

اهداف وسوالات تحقیق

هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………. 10

هدفهای جزئی…………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………………………. 11

سوالات جزئی…………………………………………………………………………………………………………. 11

تعریف واژگان و اصطلاحات……………………………………………………………………………………… 12

تعریف واژگان و اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوّم : ادبیات وپیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 16

مفاهیم وتعاریف فناوری اطلاعات وارتباطات………………………………………………………………….. 17

سیر تاریخ تحول وپیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات……………………………………………………. 29

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش………………………………………………… 30

مواد و وسایل آموزشی………………………………………………………………………………………………. 31

امکانات وخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات………………………………………………………………… 32

اینترنت ( شبکه ی شبکه ها)……………………………………………………………………………………….. 32

کاربردهای اینترنت وانواع فعالیت های اینترنتی………………………………………………………………… 33

امکانات وسرویس های اینترنتی ………………………………………………………………………………….. 34

پست الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………. 34

سرویس انتقال پرونده های کامپیوتری……………………………………………………………………………. 35

کتابخانه دیجیتالی ( الکترونیکی )…………………………………………………………………………………. 35

گروه های خبری …………………………………………………………………………………………………….. 36

ایجاد مدارک بر روی شبکه جهانی وب…………………………………………………………………………. 36

جستجوی خودکار(موتورهای جستجو)………………………………………………………………………….. 36

ارتباط سمعی وبصری……………………………………………………………………………………………….. 37

کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………………………. 37

کاربرد ونقش کامپیوتر در آموزش…………………………………………………………………………………. 38

چند رسانه ای………………………………………………………………………………………………………….. 41

نرم افزارها……………………………………………………………………………………………………………… 41

تلویزیون………………………………………………………………………………………………………………… 42

ویدئو …………………………………………………………………………………………………………………… 42

مزایای کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش ………………………………………………………. 42

نقش واهمیت آموزش و پرورش در توسعه ی فناوری اطلاعات وارتباطات……………………………. 43

برنامه درسی……………………………………………………………………………………………………………. 44

عناصر برنامه درسی………………………………………………………………………………………………….. 47

نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه ی درسی……………………………………………………….. 49

روش ها و فنون تدریس……………………………………………………………………………………………. 56

روش سخنرانی………………………………………………………………………………………………………… 58

روش نمایشی…………………………………………………………………………………………………………. 60

آموزش برنامه ای……………………………………………………………………………………………………… 61

روش یادگیری تاحد تسلط…………………………………………………………………………………………. 62

روش بحث گروهی………………………………………………………………………………………………….. 63

روش مشارکتی………………………………………………………………………………………………………… 65

روش واحدها………………………………………………………………………………………………………….. 67

روش حل مساله………………………………………………………………………………………………………. 69

فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش معلمان……………………………………………………………………. 75

پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………. 79

تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………….. 85

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………… 88

فصل سوّم : روش شناسی پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 19

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 92

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 95

روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………. 99

پایانی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….. 99

نحوه اجرای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده………………………………………………………………………… 99

روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………… 100

فصل چهارم : توصیف داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 102

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان…………………………………………………………… 102

بررسی توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………….. 105

سایریافته ها…………………………………………………………………………………………………………… 136

توصیف وتجزیه وتحلیل مصاحبه………………………………………………………………………………… 133

توصیف وتجزیه وتحلیل مشاهده…………………………………………………………………………………. 152

فصل پنجم:

خلاصه ونتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 156

یافته های مربوط به سوالات……………………………………………………………………………………….. 156

سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 163

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 164

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 165

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 167

ضمائم

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول شماره (2-1) سیر تاریخی تحول و پیشرفت ICT …………………………………………………. 24

جدول شماره (2-2) ویژگی های عناصر، در مراحل متفاوت ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به

برنامه­ی درسی ……………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول شماره (2-3) مقایسه رویکردهای یاددهی یادگیری مکاتب رفتارگرایی و ساختارگرایی …… 54

جدول شماره (3-1) رشته تدریس، تعداد مدارس و تعداد معلمان ……………………………………….. 94

جدول شماره (3-2) اطلاعات مربوط به پرسشنامه  معلمان ………………………………………………… 97

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………. 102

جدول شماره (4-2) اطلاعات توصیفی در خصوص ویژگی های سنی و مدت زمان خدمت در آموزش و پرورش پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………….. 103

جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی و درصد بر حسب استفاده معلمان از کامپیوتر و نرم افزارهای

کامپیوتری در کلاس………………………………………………………………………………………………. 105

جدول شماره (4-4) ارزیابی سطح معناداری از طریق آزمون خی دو  …………………………………. 106

جدول شماره (4-5) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس استفاده از کامپیوتر و

نرم افزارهای کامپیوتری …………………………………………………………………………………………. 108

جدول شماره (4-6) توزیع فراوانی و درصد بر حسب استفاده معلمان از اینترنت و سرویس­های

اینترنتی در کلاس …………………………………………………………………………………………………. 110

جدول شماره (4-7)ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو…………………………………………….. 110

جدول شماره (4-8) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس استفاده از اینترنت و

سرویس های اینترنتی………………………………………………………………………………………………. 113

جدول شماره (4-9) توزیع فراوانی و درصد بر حسب استفاده ی معلمان…………………………… 114

جدول شماره (4-10) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو …………………………………………. 115

جدول شماره (4-11) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس تلویزیون و ویدئو پروژکتور          116

جدول شماره (4-12) آزمون T تک متغیره برای بررسی میزان استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و

ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………….. 117

جدول شماره (4-13) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو …………………………………………. 118

جدول شماره (4-14) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در مورد نقش ICT در روش تدریس . 120

جدول شماره (4-15) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو………………………………………….. 121

جدول شماره (4-16)  فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در مورد نقش ICT در تهیه و تولید مواد

آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….. 123

جدول شماره (4-17) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو………………………………………….. 124

جدول شماره (4-18) اطلاعات توصیفی در مورد موانع کاربرد ICT در برنامه درسی……………… 126

جدول شماره (4-19) آزمون U من ویتنی بین مدارسی که ازICT  استفاده می کنند با مدارسی

که از ICT استفاده نمی کنند……………………………………………………………………………………. 127

جدول شماره (4-20) میزان استفاده از ICT و نقش ICT در روش تدریس و تهیه مواد آموزشی

به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………………….. 129

جدول شماره (4-21) ضریب همبستگی بین میزان استفاده از ICT و نقش ICT در روش تدریس

و تهیه مواد آموزشی با سن معلمان ……………………………………………………………………………. 130

جدول شماره (4-22) ضریب همبستگی بین روش تدریس و میزان استفاده از اینترنت، تلوزیون

و ویدئو پروژکتور و کامپیوتر …………………………………………………………………………………… 132

جدول شماره (4-23) ضریب همبستگی بین میزان استفاده از اینترنت، تلوزیون و کامپیوتر در تهیه و

تولید مواد و منابع آموزشی ………………………………………………………………………………………. 133

جدول شماره (4-24) مشاهده امکانات مدارس …………………………………………………………………………………… 154

جدول شماره (5-1) مراحل چهارگانه و سوالات مربوط ……………………………………………………………………… 161

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار شماره (4-1) فراوانی جنسیت …………………………………………………………………………. 103

نمودار شماره (4-3) میزان استفاده معلمان از کامپیوتر و نرم­افزارهای کامپیوتری در کلاس………… 105

نمودار شماره (4-6) میزان استفاده معلمان از اینترنت و سرویس های اینترنتی ………………………. 109

نمودار شماره (4-7) میزان استفاده ی معلمان از تلویزیون و ویدئو پروژکتور در کلاس…………….. 110

 

 

فهرست هیستوگرام ها

عنوان                                                                                                                 صفحه       

هیستوگرام شماره (4-2)(الف): میزان سن پاسخ دهندگان………………………………………………. 104

هیستوگرام شماره (4-2)(ب): مدت زمان خدمت معلمان در آموزش و پرورش …………………. 104

 

 چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاداسلامی

واحد ارومیه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته : علوم تربیتی

گرایش : برنامه ریزی درسی

عنوان :

بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه  آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش 40 نفر از دانش آموزان پایه هفتم  در دو گروه 20نفری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده، که گروه آزمایش در کلاس موضوعی و گروه شاهد در کلاس سنتی درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی را آموزش دیده اند. ابزارشامل، پس آزمون محقق ساخته علوم تجربی و ادبیات فارسی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده  نشان می دهد که بین توانایی حل مسئله علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین شیوه گردآوری اطلاعات دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی آزمایش راه حل ها  و توانایی استنتاج دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی:کلاس موضوعی، توانایی حل مسئله، علوم تجربی، ادبیات فارسی

 

فهرست مطالب  
عنوان صفحه
چکیده فارسی  
تقدیم به  
سپاسگذاری  
فهرست مطالب أ
فهرست جداول و
فصل اول:کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف کلی:

11

11

1-4-2-اهداف جزئی: 11
1-5- فرضیات تحقیق 12
6-1 تعاریف  اصطلاحات و متغیرها 14
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق 17
2-1-مقدمه 18
2-2- تعریف مسئله و حل مسئله 20
2-3- توانایی و مهارت حل مسئله 22
2-4- روش حل مسئله 26
2-4-1- حل مسئله از طریق آزمایش و خطا 26
2-4-2- حل مسئله از طریق بینش و شناخت 27
2-4-3- حل مسئله با روش تحلیلی 27
2-4-4- حل مسئله با روش دیویی 28
2-5-راهبردهای حل مسئله 29
2-5-1- راهبرد رسم شکل 30
2-52- راهبرد الگوسازی 30
2-5-3- راهبرد حذف حالت های نامطلوب 30
2-5-4- راهبرد الگویابی 30
2-5-5- راهبرد حدس و آزمایش 31
2-5-6- راهبرد زیرمسئله 31
2-5-7- راهبرد حل مسئلۀ ساده تر 31
2-5-8- راهبرد روش های نمادین 31
2-6- تعریف و تعیین قلمرو حوزه علوم تجربی 32
2-7- فلسفه آموزش علوم تجربی 32
2-8- فلسفه وجودی درس زبان و ادبیات فارسی 34
2-9- اصول حاکم بر برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ متوسطۀ اول 35
2-10- ماهیت یادگیری 37
2-11- عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری

2-12- فرصتها و تجارب یادگیری

2-13- اصول کلی انتخاب فرصت ها و فعالیت های یادگیری

2-14- کلاس های موضوعی

2-15- اهداف تشکیل کلاس های موضوعی

2-16- مزایای کلاس های موضوعی در مدارس

2-17- چگونگی تشکیل کلاس های موضوعی

39

45

49

52

54

55

57

2-18- تحقیقات انجام یافته در داخل کشور 58
2-19- تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور 60
فصل سوم: روش تحقیق 63
3-1- مقدمه 64
3-2- روش تحقیق 65
3-3- جامعه آماری 66
3-4- نمونه آماری( حجم نمونه  و روش نمونه گیری) 66
3-5- ابزارهای گردآوری داده ها  و روایی و پایایی آن 67
3-6- چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای کار) 68
3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 70
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها 71
4-1-مقدمه 72
4-2- یافته های توصیفی 73
4-3-یافته های استنباطی 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 105
5-1-مقدمه 106
5-2-نتیجه گیری و بحث 107
5-3- محدودیت های پژوهش 126
5-4- پیشنهادات کاربردی 127
5-5- پیشنهادات پژوهشی 130
منابع فارسی 131
منابع انگلیسی 135
منابع اینترنتی 137
چکیده انگلیسی

پیوست (الف)

پیوست(ب)

 

 

 

 

فهرست جداول  
عنوان صفحه
جدول(3-1): طرح پس آزمون با گروه کنترل

جدول(4-1): معدل دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل  برای همگن سازی

جدول (4-2) : آزمون  t  مستقل برای مقایسه معدل نیمسال اول دانش آموزان پایه هفتم گروه آزمایش و کنترل

65

73

73

جدول(4-3): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های موضوعی 74
جدول(4-4): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های سنتی 74
جدول(4-5): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های موضوعی 75
جدول(4-6): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های سنتی 75
جدول(4-7): نتایج آزمون آماره کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال 76
جدول(4-8): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 77
جدول(4-9): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 79
جدول(4-10): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 81
جدول(4-11): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 83
جدول (4-12) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 85
جدول (4-13): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 87
جدول (4-14): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 89
جدول (4-15): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 91
جدول (4-16): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 93
جدول (4-17) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 95
جدول (4-18) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 97
جدول (4-19) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 99
جدول (4-20) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج علوم تجربی فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی 101
جدول (4-21) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 91
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روان شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: تربیتی

عنوان

 

پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اضطراب امتحان و پیش بینی آن بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی و روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 243 نفر محاسبه که جهت اطمینان 250 نفر در مطالعه وارد شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی مشخصات دموگرافیک، مقیاس اضطراب ساراسون، پرسشنامه اضطراب جدایی و آزمون اختلال دلبستگی استفاده شد. با مراجعه به مدارس سطح شهر و انتخاب نمونه ها،  پرسشنامه های مورد نظر به دانش آموزان و والدین آن‌ها داده شده و پس از مهلت یک هفته ای از آنان درخواست گردید که پس از تکمیل به مدرسه محل تحصیل دانش آموز تحویل نمایند. داده‌ها پس از جمع آوری کدگزاری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمونهای آماری توصیفی شامل، فراوانی و میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری استنباطی شامل همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مقایسه اضطراب امتحان در دو گروه جنسیتی، تفاوت اضطراب امتحان میان دو گروه جنسیتی دانش آموزان معنادار بود. در هر دو جنس اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح 05/0> P رابطه معنادار و معکوس داشت. اما رابطه اضطراب امتحان با سبک دلبستگی دلبستگی دوسوگرا در گروه پسران نیز معنادار بود. اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح 05/>0 P نیز رابطه معنادار و معکوس داشت. بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت.  در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب جدایی با اضطراب امتحان ارتباط داشته و پیش بینی کننده معناداری برای آن میباشد. با تغییر سبک‌های فرزندپروری می‌توان اضطراب امتحان و اضطراب درسی دانش آموزان را کاهش داد.

 

واژه های کلیدی: اضطراب امتحان، اضطراب جدایی، سبک دلبستگی، دانش آموز، دوره ابتدایی

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش صفحه
1-1 مقدمه 13
1-2 ضرورت پژوهش 15
1-3 اهداف پژوهش 16
1-4 فرضیه ها و سؤالات پژوهش 16
1-5 تعاریف اصطلاحات: 16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  
2-1  اختلال اضطراب جدایی   ( separation anxiety) 19
2-2 همه گیر شناسی 19
2-3 سبب شناسی 20
2-4  تشخیص و ویژگی‌های بالینی 21
2-5- سیر و پیش آگهی 24
2-6 درمان 24
2-7 سبک‌های دلبستگی 25
2-8  دلبستگی در بزرگسالان 26
2-9 پیامد های دلبستگی 30
2-10 اضطراب 31
2-11  علائم اضطراب 36
2-12 بیماری‌هایی که در اثر اضطراب ایجاد می‌شود: 37
2-13 نظریه‌های روانکاوی 40
2-14 اضطراب امتحان 44
2-15 اضطراب امتحان و ویژگی‌های شخصیتی 46
فصل سوم: روش اجرا  
3-1 روش و نوع پژوهش: 50
3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری: 50
3-3     ابزار پژوهش و ویژگی‌های روان سنجی 50
3-3     روش اجرای پژوهش: 51
3-4     تجزیه و تحلیل داده‌ها: 54
فصل چهارم: نتایج

و

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 
5-1 بحث 69
5-2 نتیجه گیری 70
5-3 پیشنهادها: 70
منایع: 71
چکیده انگلیسی 75
پیوست‌ها 78

 

 فهرست جدول‌ها

 

4-1) ویژگی‌های جمعیت شناختی  
جدول4-2: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه پسران  
جدول 4-3: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه دختران  
جدول 4-4: توزیع فراوانی اضطراب امتحان در دانش آموزان بر حسب جنسیت  
جدول4-5: میانگین و انحراف معیار سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت  
جدول4-6 : خلاصه نتایج آزمون تی مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان پسر و دختر  
جدول4-7: ضرایب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت  
جدول4-8: ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه  
جدول 4-9 : شیوع اضطراب امتحان در گروه پسران بر حسب اضطراب جدایی  
بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت (36/0=X2، 2=df، 83/0=P)  
جدول 4-10: شیوع اضطراب امتحان در گروه دختران بر حسب اضطراب جدایی  
جدول 4-11: خلاصه نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی پسران  
جدول 4-12: خلاصه نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی دختران  
جدول 4-13 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرها  
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه علوم تربیتی

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته برنامه‌ریزی درسی

 

عنوان

تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گرد‌ آوری داده‌ها، آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، تمام دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 بودند که با توجه به ضرورت همکاری استاد درس در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و قابلیت تبدیل دانشجویان به دو گروه آزمایش و کنترل از سویی دیگر، درس روش‌ها و فنون تدریس به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. این کلاس دارای 50 دانشجو بود و با استفاده از جدول اعداد تصادفی دانشجویان به گروه‌های آزمایشی و کنترل گمارش یافتند. بررسی سنجش با بکار‌گیری مراحل ده‌گانه طراحی انگیزشی بر اساس مدل کلر چهار عنصر: توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت در بخش روش‌‌های تدریس مستقیم این درس گنجانده شد. برای سنجش اثربخشی این طراحی از دو متغیر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری استفاده شد. روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای اندازه‌گیری یادگیری، از پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روایی این پرسشنامه نیز از طریق جدول- هدف محتوا و میزان پایایی آزمون یادگیری نیز با کودر ریچاردسون محاسبه گردید. داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری و کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر طراحی انگیزشی کلر بر کیفبیت زندگی کلاسی بود ؛ اما این تأثیر بر یادگیری معنادار نبود.

واژه‌های کلیدی: طراحی انگیزشی آموزش، کیفیت زندگی کلاسی، آموزش دانشگاهی، کلر

 

 فهرست مندرجات

عنوان

چکیده

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

سؤال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………6

فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش عالی و نقش آن……………………………………………………………………………………………………………………………….9

تأثیر طراحی آموزشی بر ارتقاء اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..9

کیفیت زندگی کلاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….10

انگیزش در یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..11

نظریه‌های انگیزش مورد استفاده در الگوی ARCS………………………………………………………………………………….13

الگوهای انگیزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………….15

الگوی زمان- پیوستار…………………………………………………………………………………………………………………………………15

الگوی فرا انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………………16

الگوی طراحی انگیزشی ARCS…………………………………………………………………………………………………………………17

محدودیت‌های طراحی انگیزشی………………………………………………………………………………………………………………..24

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

جمع بندی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………28

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….31

ابزارهای مربوط به فرایندهای طراحی انگیزشی………………………………………………………………………………………..32

روایی و پایایی پرسشنامه‌های مربوط به فرایند طراحی انگیزشی کلر………………………………………………………36

ابزارهای مربوط به سنجش متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………..39

روایی و پایایی مربوط به ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری………………………………………………………………………….41

روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….41

طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم بر اساس الگوی طراحی انگیزشی کلر…………………………………45

تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم به شیوه موجود…………………………………………………………………….46

تحلیل سنجش متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………46

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………46

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

سؤال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

مرحله اول: شرح مختصری از محتوا………………………………………………………………………………………………………….48

مرحله دوم: اطلاع راجع به حضار………………………………………………………………………………………………………………51

مرحله سوم: تحلیل مخاطبان…………………………………………………………………………………………………………………….53

مرحله چهارم: تحلیل مواد آموزشی…………………………………………………………………………………………………………..57

مرحله پنجم: اهداف و ارزیابی‌ها………………………………………………………………………………………………………………..61

مرحله ششم: فهرستی از شیوه‌های انگیزشی بالقوه…………………………………………………………………………………..62

مرحله هفتم: انتخاب و طراحی شیوه‌ها……………………………………………………………………………………………………..64

مرحله هشتم: یکپارچه سازی با آموزش…………………………………………………………………………………………………….66

مرحله نهم: انتخاب و توسعه مواد………………………………………………………………………………………………………………69

مرحله دهم: ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………69

فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….69

فرضیه نخست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

سایر یافته‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌ گیری

نتیجه فرضیه نخست………………………………………………………………………………………………………………………………….78

نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….79

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..80

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………..81

پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………….82

محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………82

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………87

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

 

فهرست جدول‌ها

عنوان

جدول (3-1). توزیع سنی دو گروه……………………………………………………………………………………………………………32

جدول (3-2). توزیع گرایش تحصیلی آزمودنی ها در دو گروه………………………………………………………………..33

جدول (3-3). پرسشنامه بررسی علایق…………………………………………………………………………………………………….34

جدول (3-4). مقیاس انگیزشی مواد آموزشی…………………………………………………………………………………………..35

جدول (3-5). نحوه محاسبه سبک یادگیری کلب……………………………………………………………………………………36

جدول (3-6). برآورد همسانی درونی بررسی علایق…………………………………………………………………………………37

جدول (3-7). ضریب روایی محتوایی پرسشنامه بررسی علایق فراگیران………………………………………………..37

جدول (3-8). برآورد پایایی پرسشنامه بررسی علایق در پژوهش حاضر…………………………………………………37

جدول (3-9). برآورد پایایی پرسشنامه بررسی مواد آموزشی انگیزش……………………………………………………..38

جدول (3-10). برآورد پایایی پرسشنامه بررسی مواد آموزشی انگیزش پژوهش حاضر…………………………..38

جدول (3-11). ضرایب پایایی خرده مقیاس‎های پرسشنامه سبک یادگیری کلب………………………………..39

جدول (3-12). ضرایب پایایی خرده مقیاس‌های پرسشنامه سبک یادگیری کلب در پژوهش……………. 39

جدول (3-13). مؤلفه‌های مربوط به سنجش کیفیت زندگی کلاسی………………………………………………………40

جدول (3-14). نحوه کسب اطلاعات مراحل طراحی انگیزشی آموزش کلر…………………………………………….43

جدول (4-1). نگرش ابتدایی افراد نمونه (گروه آزمایش)…………………………………………………………………………51

جدول (4-2). شاخص­های توصیفی پرسشنامه بررسی علایق……………………………………………………………….. 56

جدول (4-3). نتایج تحلیل واریانس چند متغیره از آزمون لامبدای ویلکز………………………………………………56

جدول (4-4). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره……………………………………………………………………………………..57

جدول (4-5). شاخص­های توصیفی بررسی مواد آموزشی انگیزش دانشجویان……………………………………….58

جدول (4-6). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره از آزمون ویلکز …………………………………………………………….58

جدول (4-7). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره………………………………………………………………………………………59

جدول (4-8). اهداف و ارزیابی‌ها……………………………………………………………………………………………………………….61

جدول (4-9). شیوه‌های انگیزشی بالقوه……………………………………………………………………………………………………62

جدول (4-10). شیوه های انگیزشی و نحوه محقق شدن ……………………………………………………………………….64

جدول (4-11).  طراحی درس مشروح……………………………………………………………………………………………………..66

جدول(4-12). شاخص‌های توصیفی کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان…………………………………………………70

جدول (4-13). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره متغیر کیفیت زندگی کلاسی حاصل از آزمون لامبدای ویلکز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

جدول (4-14).نتایج تحلیل واریانس چند متغیره کیفیت زندگی کلاسی گروه آزمایش و کنترل…………71

جدول (4-15).شاخص­های توصیفی نمرات حاصله از اجرای پیش آزمون  گروه آزمایش و کنترل……….72

جدول (4-16). شاخص‌های توصیفی نمرات حاصل از اجرای پس آزمون……………………………………………….72

جدول (4-17). نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره یادگیری…………………………………………………….73

جدول (4-18). نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره متغیرهای اثربخسی آموزش…………………………………74

جدول (4-19). نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و کنترل در مقیاس‌های کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………….74

فهرست شکل‌ها

شکل. (2-1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 79
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش:فلسفه‌ی تعلیم و تربیت اسلامی

 

عنوان :

تبیین وتحلیل رویکردتفکر انتقادی درعرصه تعلیم وتربیت و ارزیابی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 • چکیده :

هدف کلی این پژوهش تبیین رویکرد تفکر انتقادی در عرصه تعلیم و تربیت و تحلیل تطبیقی مبانی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی است. بنا بر ماهیت موضوع تحقیق از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی استفاده شده است، و منابع مورد استفاده در این پژوهش  مشتمل بر قرآن کریم، نهج البلاغه و هچنین کتب تربیتی، روانشناسی، مقاله های تربیتی، مجلات و سایت های مرتبط بوده است. روش جمع‌آوری اطلاعات که محقق در این پژوهش استفاده کرده است روش کتابخانه ای است.در این پژوهش محقق دنبال پاسخگویی به این مسأله است که: اصول و مبانی فلسفی، روشی و محتوایی رویکرد تفکر انتقادی در عرصه تعلیم و تربیت چیست و حوزه های اشتراک و افتراق مبانی فلسفی رویکرد آموزش تفکر انتقادی با آموزه های تربیت اسلامی چیست؟

محقق با تدقیق در حوزه اهداف و مبانی فلسفی در حیطه جهان شناسی و انسان شناسی این رویکرد و تطبیق تحلیلی آن با مبانی تربیت اسلامی به این نتیجه رسیده است که تفاوت منظر قابل تأملی در مبانی رویکرد تفکر انتقادی رایج با مبانی جهان شناسی و انسان شناسی در تربیت اسلامی وجود دارد. عدم جامعیت اهداف تربیتی در رویکردتفکر انتقادی، محدودشدن تعریف عالم به جهان مشهود و غفلت از حقایقی که از دایره حواس تجربی ماخارج است و محدود شدن تعریف زندگی انسان به حیات این جهانی و مواردی دیگر در این رویکرد، از جمله تفاوت های اساسی دو منظر تربیتی مذکور می است.

مفاهیم کلیدی : تفکر انتقادی، مبانی فلسفی، آموزه های تربیت اسلامی

 

 

                               فهرست مطالب                                                                             مطالب

 

عنوان صفحه
   
فصل اول : کلیات پژوهش  
1-1مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2
1-2- بیان مساله. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1-3- هدف پژوهش. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . … .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 3
1-4- سؤالات پژوهش. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1-5- ضرورت پژوهش . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1-6- تعریف مفاهیم . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
فصل دوم : ادبیات پژوهش  
بخش اول: تبیین رویکرد تفکر انتقادی (معنا ، مبانی و …). . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2-1- مقدمه. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 10

10

2-1-2- معنا و مفهوم تفکر انتقادی. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 10
   2-1-2-1- مرز تفکر انتقادی و شبه تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 14
   2-1-2-2-تفکر انتقادی به عنوان یک محصول یا فرایند. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 15
   2-1-2-3- تلاش برای یافتن یک تعریف جامع . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. . . . . . . . . 18
   2-1-2-4- تفاوت رویکردتفکر انتقادی با انواع دیگر رویکردهای تفکر. . . . . . . .. . . . . . . . . 19
2-1-3- مبانی تفکر انتقادی. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 25
   2-1-3-1- مبانی فلسفی. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . .  . . . .. 25
     2-1-3-1-1- اندیشه های دورۀ کلاسیک. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 25
     2-1-3-1-2- اندیشه های دورۀ رنسانس. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
     2-1-3-1-3- عصر روشن گری . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . .  . 31
     2-1-3-1-4- اندیشه ها ی  معاصر. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 34
·     جان دیوئی، پدر تفکر انتقادی مدرن. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . .

·     رابرت انیس و تفکر مسئولانه . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

·     نظریه پردازان انتقادی(مکتب فرانکفورت) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

·     لیپمن و کاربری تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به کودکان. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

–  مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .. . . .

1- مبانی هستی شناختی . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .

   2- مبانی انسان شناختی . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3- مبانی معرفت شناختی . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

   4- مبانی ارزش شناختی . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-3-2- مبانی روانشناختی. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . . . .

2-1-3-2-1- دیدگاه شناختی ژان پیاژه. . . .. . . . . . . . . . ……. . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  .

2-1-3-2-2- دیدگاه ویگوتسکی. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . .  . . . . . .  . . . .

2-1-4- مؤلفه ها، ویژگی ها و رویکردها.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . .  . . . . .

2-1-4-1- مؤلفه های تفکر انتقادی. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .  . .  . . . . .

2-1-4-2- ضرورت توجه به هر دو مؤلفۀ تفکر انتقادی.. . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. .

2-1-4-3- مهارت ها و تمایلات در تفکر انتقادی.. . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . .

2-1-4-4- رویکردهای تفکر انتقادی.. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

    2-1-4-4-1- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت عام. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   2-1-4-4-2- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت در حوزۀ خاص. .  . . . . . . . . . . . .. . . . . .

2-1-5- آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

2-1-5-1- تفکر انتقادی در آموزش و پرورش. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . .

2-1-5-2- چرا فقدان تفکر انتقادی؟. . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-5-3-پرورش تفکر انتقادی. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . .

2-1-5-3-1- پرورش مهارت های تفکر انتقادی. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-5-3-2- آموزش مبتنی بر دیالوگ. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

     2-1-5-3-3- بهره گیری از فنون طرح پرسش. . . . . . . . .. . . . . .  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

2-1-5-3-4- یادگیری مبتنی بر همیاری. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2-1-5-3-5- یادگیری بر مبنای حل مسأله. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-5-3-6- آموزش بر مبنای مورد کاوی. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-5-3-7- آموزش راهبردهای فراشناختی. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .

2-1-5-3-8- پرورش تمایلات تفکر انتقادی. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .

2-1-5-3-8-1- موانع تفکر انتقادی. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

2-1-5-3-8-2- باورهای معرفتی در تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

2-1-5-3-9- مؤلفه های کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی. . . . . .. . . . . . . . . . . . .

2-1-6- سنجش تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . .  .

2-1-6-1- شیوه های سنجش تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

2-1-6-2- ابزارهای سنتی سنجش تفکر انتقادی. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

2-1-6-3- مسایل و مشکلات سنجش تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

 

بخش دوم : تعقل و تفکر در قرآن و روایات

34

35

37

44

50

51

52

54

55

56

58

60

65

65

67

69

73

73

 

76

80

80

81

84

86

88

90

91

93

94

95

96

97

102

103

108

109

1114

124

2-2-1- مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
2-2-2-اهمیت تفکر نقادانه در قرآن و روایات. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 128
2-2-3- مفهوم تفکّر در لغت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . . . . .

2-2-4-مفهوم تفکّر در قرآن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . .

2-2-5- رابطه مفهوم قرآنی « تفکّر» با « تعقّل» و مراتب آنها. . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-6-تفکر انتقادی در تربیت اسلامی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    2-2-6-1-مراحل تفکر و تعقل انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      2-2-6-1-1-مرحله اول : سمع و نظر نقادانه. . . . . . . . . . . . . . …….. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      2-2-6-1-2-مرحله دوم : ارزیابی مشاهدات و شنیده ها . . .  . . . ……………. . . . . . . . . . .

      2-2-6-1-3-مرحله سوم : عبرت و تذکر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . .. . . . . . .

 2-2-6-1-4- مرحله چهارم : برداشت آیه گونه از حقایق عالم. . . .. . . . . …………….. . .

      2-2-6-1-5- مرحله پنجم:تعقل انتقادی:شکل گیری نظام معیارتوحیدی.. .. ……………….

   2-2-6-2- موانع تفکر و تعقل انتقادی در تربیت اسلامی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بخش سوم : تبیین و تطبیق تحلیلی اهداف و مبانی

129

130

131

134

134

134

140

142

144

147

151

مقدمه. . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
2-3-1- بررسی تطبیقی اهداف. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 155
   2-3-1-1-  اهداف رویکرد تفکر انتقادی و آموزش فلسفه برای کودکان. . . . . . . . . . . . .

2-3-1-2- اهداف نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .

2-3-1-3-  تحلیل تطبیقی اهداف دو رویکرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3-2- بررسی تطبیقی مبانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . .

    2-3-2-1-  مبانی هستی شناسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

 2-3-2-1-1-جهان شناسی در رویکرد تفکر انتقادی. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

2-3-2-1-2- جهان شناسی در رویکرد تربیت اسلامی. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3-2-1-3- مقایسه جهان شناسی در هر دو دیدگاه. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

2-3-2-2-  مبانی انسان شناسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     2-3-2-2-1- انسان شناسی در رویکرد تفکر انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .

    2-3-2-2-2- انسان شناسی در رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .

    2-3-2-2-3- مقایسه انسان شناسی در هر دو دیدگاه. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .

155

158

161

163

163

163

165

170

172

172

174

191

بخش چهارم : پیشینه پژوهش  

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد زرند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

عنوان :

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده: 1

فصل اول : طرح پژوهش 2

1-1-مقدمه: 3

1-2- بیان مساله4

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق: 4

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- هدف کلی : 7

1-4-2- اهداف ویژه: 7

1-4-3- اهداف کاربردی.. 8

1-5- فرضیه های تحقیق: 8

1-5-1- فرضیه اصلی : 8

1-5-2- فرضیه های اختصاصی تحقیق: 8

1-6- سوالات تحقیق: 9

1-7- تعاریف مفاهیم9

1-7-1- تعاریف نظری: 9

فصل دوم : پیشینه تحقیق.. 11

2-1-احقاق حق جنسی.. 12

2-2- رضایت زناشویی : 15

2-2-1- عوامل و مولفه های رضایت زناشویی : 16

2-3- پرخاشگری.. 25

2-3-1- تعریف پرخاشگری.. 26

2-3-2- عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری.. 27

2-3-3- اختلالات مرتبط با پرخاشگری.. 28

2-3-5- رویکردهای پرخاشگری.. 32

2-3-5-1- رویکرد روان تحلیل گری.. 32

2-3-5-2- رویکرد رشدی.. 34

2-3-5-3- رویکرد ذاتی بودن پرخاشگری.. 35

2-3-5-4 تعلیم شیوه های پرخاشگرانه رفتار: 36

2-3-5-5- رویکرد انگیزشی.. 36

2-3-5-6- رویکرد موقعیتی.. 37

فصل سوم: روش پژوهش…. 38

مقدمه39

3-1- نوع تحقیق.. 41

3-2- انواع متغیرها 41

3-2-1- متغیرپیش بین.. 41

3-2-2- متغیرهای  ملاک… 41

3-2-3- متغیرهای تعدیلگر41

3-3- داده های مورد نیاز41

3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات… 41

3-5- ابزارهای تحقیق.. 42

3- 5-1- پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت… 42

3-5-2- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ.. 42

3-5-3- پرسشنامه پرخاشگری پاس و پری (پ پ) 43

3-6- جامعه آماری.. 43

3-7- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 44

3-8- روشهای تجزیه و تحلیل آماری.. 44

3-8-1- روشهای آماری توصیفی.. 44

3-8-2- روشهای آماری استنباطی.. 44

فصل چهارم : نتایج (یافته ها ).. 44

4-1– توصیف ویژگی های دموگرافیک… 46

4-1-1- وضعیت میزان تحصیلات همسر: 46

4-1-2: وضعیت شغل همسر: 47

4-2- بررسی فرضیات تحقیق.. 48

4-3- بررسی سوالات تحقیق.. 69

 

فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )

5-1- نتایج و بحث و بررسی سوالات… 85

5-1-1- فرضیات تحقیق.. 85

5- 1- 2-بررسی سوالات پژوهش…. 90

5-2-:پیشنهادات… 94

5- 2- 1: پیشنهادات کاربردی.. 94

5-2- 2:پیشنهادات پژوهشی.. 95

5-3- محدودیتهای تحقیق.. 95

منابع فارسی: 96

منابع لاتین: 101

پیوست… 103

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول 4-1-1: توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45

جدول 4-1-2: توزیع فراوانی وضعیت شغل همسر. 46

جدول 4-2-1: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی   47

جدول 4-2-2: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان   49

جدول 4-2-3: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان   51

جدول 4-2-4: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی   53

جدول 4-2-5: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی   55

جدول 4-2-6: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان   57

جدول 4-2-7: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان   59

جدول 4-2-8: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان   61

جدول 4-2-9: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان   63

جدول 4-2-10: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان   65

جدول 4-2-11: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان   67

جدول 4-3-1: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر احقاق حق جنسی زنان.. 69

جدول 4-3-2: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر رضایتمندی زناشویی زنان.. 71

جدول 4-3-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر پرخاشگری زنان.. 73

جدول 4-3-4: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 75

جدول 4-3-5: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 77

جدول 4-3-6: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و پرخاشگری زنان.. 79

جدول 4-3-7: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 81

جدول 4-3-8: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 83

جدول 4-3-9: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان.. 85

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 

نمودار 4-1-1: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45

نمودار 4-1-2: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر. 46

نمودار 4-2-1- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 48

نمودار 4-2-2- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان50

نمودار 4-2-3- نمودار پراکنش رابطه بین رضایتمندی زناشویی  با پرخاشگری زنان52

نمودار 4-2-4- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 54

نمودار 4-2-5- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 56

نمودار 4-2-6- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان58

نمودار 4-2-7- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان60

نمودار 4-2-8- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان62

نمودار 4-2-9- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان64

نمودار 4-2-10- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان66

نمودار 4-2-11- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان68

نمودار 4-3-1-2: آماره‌های توصیفی وضعیت احقاق حق جنسی زنان…………………………………………………………………….70

  نمودار 4-3-2-1: درصد فراوانی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان70

 نمودار 4-3-2-2: آماره‌های توصیفی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان72

نمودار 4-3-3-1: درصد فراوانی وضعیت پرخاشگری زنان74

 نمودار 4-3-3-2: آماره‌های توصیفی وضعیت پرخاشگری زنان74

نمودار 4-3-4: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان76

نمودار 4-3-5: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 78

نمودار 4-3-6: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و پرخاشگری زنان 80

نمودار 4-3-7: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان82

نمودار 4-3-8: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 84

نمودار 4-3-9: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان…………………………………………………….. 86

 

چکیده:

 رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است. مهمترین عامل در رضایت زناشوئی، روابط زناشویی است. هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی و نمونه مورد بررسی 300 نفر می باشد. نمونه گیری به شیوه در دسترس از 7 مرکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه  25 سوالی هالبرت برای سنجش احقاق حق جنسی، پرسشنامه 23 ماده ای انریچ برای سنجش رضایت زناشویی و پرسشنامه 29 ماده ای پاس و پری برای سنجش پرخاشگری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان و همچنین بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین شغل همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین میزان تحصیلات همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

واژه ها کلیدی: احقاق حق جنسی، رضایتمندی زناشویی، پرخاشگری

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه مشاوره

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مشاوره و راهنمایی

 

موضوع

رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده. 1

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 4

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق: 9

1-4. اهداف: 12

1-4-1. هدف کلی: 12

1-4-2. اهداف جزئی: 12

1-5. سؤالات: 13

1-5-1. سؤالات کلی: 13

1-5-2. سؤالات جزئی: 13

1-6. فرضیه‌ها: 13

1-6-1. فرضیه کلی: 13

1-6-2.  فرضیات جزئی: 13

1-6-3. تعریف واژه‌ها واصطلاحات: 14

1-6-4. تعاریف عملیاتی: 14

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1. تصویر بدنی.. 16

2-1-1. علل تصویر بدنی.. 17

2-2. عزت نفس…. 19

2-2-1. علل عزت نفس…. 21

2-3. سازگاری زناشویی.. 22

2-3-1. علل سازگاری زناشویی.. 25

2-4. تحقیقات داخلی.. 29

2-5. تحقیقات خارجی.. 32

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. روش‌ 36

3-2. جامعه آماری و حجم نمونه. 36

3-3. ابزارگردآوری داده‌ها: 36

3-3-1. پرسشنامه نگرانی از تصویربدنی: 36

3-3-2. پرسشنامه‌ی عزت نفس کوپراسمیت: 37

3-3-3. سازگاری زناشویی انریچ.. 37

3-4. روش اجرا 38

3-4-1. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها 38

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- توصیف ویژگی‌های زمینه‌ای پاسخگویان.. 40

4-1-1. وضعیت سن پاسخگویان: 40

4-1-2. وضعیت میزان تحصیلات پاسخگویان.. 42

4-2. توصیف وضعیت متغیرها 43

4-2-1. وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان چگونه است؟. 43

4-2-2: وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان چگونه است؟. 45

4-2-3: وضعیت عزت نفس پاسخگویان چگونه است؟. 47

4-3. بررسی فرضیه اصلی.. 49

4-3-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها رابطه دارد. 49

4-4. بررسی فرضیه‌های فرعی.. 52

4-4-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 52

4-4-2. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها رابطه دارد. 55

4-4-3. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها رابطه دارد. 57

4-4-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها رابطه دارد. 60

4-4-5. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها رابطه دارد. 62

4-4-6. بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان رابطه معناداری وجود دارد. 65

 

فصل پنجم: بحث در نتایج

5-1. بحث در نتایج.. 68

5-1-1. تصویر ذهنی از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 69

5-1-2. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آن‌ها رابطه دارد. 69

5-1-3. تصویر بدنی وعزت نفس زنان باسازگاری در روابط جنسی آن‌ها رابطه دارد. 69

5-1-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراقت آنها رابطه دارد. 70

5-1-5. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها رابطه دارد. 71

5-2. محدودیت‌ها 71

5-3. پیشنهادات… 72

5-3-1. پیشنهادات کاربردی: 72

 

منابع

منابع فارسی: 74

منابع انگلیسی 80

چکیده انگلیسی.. 87

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  88

فهرست جداول

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 40

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات.. 42

جدول 4-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

جدول 4-4 توزیع فراوانی وآماره‌های توصیفی سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

جدول 4-5: توزیع فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 47

جدول 4-6. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 49

جدول 4-7. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 50

جدول 4-8. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 52

جدول 4-9. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 53

جدول 4-10. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 55

جدول 4-11. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 56

جدول 4-12. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 58

جدول 4-13. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

جدول 4-14. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-15. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-16. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 63

جدول 4-17. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

جدول 4-18: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 65

 

فهرست نمودارها

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 4-1: درصد فراوانی سن پاسخگویان.. 41

نمودار 4-2: درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان.. 43

نمودار 4-3 درصد فراوانی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

نمودار 4-4 توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 45

نمودار 4-5 درصد فراوانی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

نمودار 4-6: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 47

نمودار 4-7: درصد فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-8: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-9. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 51

نمودار 4-10. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 54

نمودار 4-11. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 57

نمودار 4-12. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

نمودار 4-13. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 62

نمودار 4-14. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

نمودار 4-15: نمودار پراکنش رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 66

 

 

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین رابطه تصویربدنی وعزت نفس باسازگاری زناشویی در کارمندان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده و روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. براساس نمونه‌گیری تصادفی 380 نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب و با آزمون‌های تصویر بدنی لیتیون و عزت نفس کوپراسمیت و سازگاری زناشویی انریچ مورد آزمون قرار گرفتند،تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی،تحلیل رگرسیون، و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. عزت نفس قدرت تبیین بیشتری نسبت به تصویر بدنی در تفسیر سازگاری زناشویی دارد. از میان مقیاس‌های فرعی سازگاری تصویر بدنی و عزت نفس بالاترین رابطه را از نوع معکوس با سازگاری زناشویی داشته اند.

سازگاری زناشویی توسط متغیرهای تعارض،  مسائل مالی،  روابط جنسی،  اوقات فراغت،  ارتباط با اقوام و دوستان قابل پیش‌بینی است. و از بین خرده مقیاس‌های فوق بر تربیت و تواما” می‌توان سازگاری زناشویی را پیش‌بینی کرد.

کلید واژه: تصویر بدنی،  عزت نفس،  سازگاری زناشویی.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی علوم تربیتی

 

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

 

 عنوان:

رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی­ سینا در سال 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بو­علی­سینا انجام شده­است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری، شامل کلیه­ی کارکنان دانشگاه بوعلی­سینا که تعداد آنها 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) است. با استفاده از شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی، حجم نمونه 260 نفر (190 نفر مرد و 65 نفر زن) مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه­ی یادگیری سازمانی نیفه (2001) و مدیریت استعداد استفاده گردید. روایی پرسشنامه­ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آنها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 94/0 محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی استفاده شده­است. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان کاربست مدیریت استعداد و میانگین یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا کمتر از حد متوسط (میانگین آماری) می­باشد. هم­چنین بین مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی و بین تمامی مولفه­های مدیریت استعداد و مولفه­های یادگیری سازمانی رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون چند­متغیره نشان داد که از طریق مولفه­های حفظ و نگهداشت استعداد­ها و توسعه­ی استعداد­ها می­توان یادگیری سازمانی را پیش­بینی کرد. نتایج آزمون t برای گروه­های مستقل نشان  داد که بین دیدگاه کارکنان زن و مرد در خصوص مدیریت استعداد و هم­چنین در میزان مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن تفاوت معناداری مشاهده نمی­شود ولی در خصوص میزان مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان به لحاظ سنوات خدمت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. هم­چنین نتایج نشان داد نظر کارکنان زن و مرد در مورد میزان یادگیری سازمانی مشابه است و در میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن، سنوات خدمت و تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نمی­شود.

واژه­های کلیدی:  مدیریت استعداد، یادگیری سازمانی، دانشگاه بوعلی­سینا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول: طرح پژوهشی

1– 1–  مقدمه 3

2– 1–  بیان مسئله 4

3- 1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7

4- 1- اهداف پژوهش… 9

1- 4- 1- هدف کلی. 9

2- 4- 1- اهداف جزئی. 9

5- 1- سولات پژوهش… 9

6- 1- فرضیه­های پژوهش… 9

7- 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق. 10

 

فصل دوم: کلیات پژوهش

1- 2- مقدمه 19

قسمت اول: مبانی نظری پژوهش… 19

الف: 2- 2- استعداد 19

1- 2- 2- مفهوم استعداد 19

3- 2- مدیریت استعداد 22

1- 3- 2- مقدمه 22

2- 3- 2- تاریخچه­ی مدیریت استعداد 22

3- 3- 2- تعاریف مدیریت استعداد 23

4- 3- 2- دلایل توجه به مدیریت استعداد 26

5- 3- 2- اهداف مدیریت استعداد 27

6- 3- 2-  رابطه مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی. 27

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

7- 3- 2- صاحب نظران مدیریت استعداد 29

1- 7- 3- 2- مدل پنج عاملی فیلیپس و راپر (2009) 29

2- 7- 3- 2- مدل کالینگز و ملاهی (2009) 32

3- 7- 3- 2- مدل توسعه- بکارگیری- رابطه دلویت 2007. 33

4- 7- 3- 2- مدل جامع سیستمی مدیریت استعداد (رضائیان و سلطانی، 1388) 33

5- 7- 3- 2- سه روند پژوهشی در مدیریت استعداد 35

ب): 2- 2-  یادگیری. 37

1- 4- 2- مقدمه 37

2- 4- 2- تعاریف یادگیری. 37

3- 4- 2- ویژگیهای یادگیری. 38

4- 4- 2- سطوح یادگیری. 39

5- 2- یادگیری سازمانی. 39

1- 5- 2- تاریخچه­ی یادگیری سازمانی. 39

2- 5- 2- انواع یادگیری در سازمان. 40

3- 5- 2- دسته­بندی پژوهشهای یادگیری. 42

4- 5- 2- تعاریف یادگیری سازمانی. 43

5- 5- 2- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 44

6- 5- 2- مهارتهای یادگیری سازمانی. 45

7- 5- 2- یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف.. 46

1- 7- 5- 2- هابر و فرایندهای یادگیری. 46

2- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری در سطح سازمان از نظر کارل و کنت (1994) 49

3- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه ردینگ.. 51

4- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و پاوید. 52

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

5- 7- 5- 2- دیدگاه پیتر سنگه دربارهی سازمان یادگیرنده 52

6- 7- 5- 2- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه 54

قسمت دوم 56

6- 2- بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع. 56

1- 6- 2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 56

2- 6- 2- تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی. 63

 

فصل سوم: تبیین تحقیق

1- 3- مقدمه 73

2- 3- روش تحقیق. 73

3- 3- جامعه­ی آماری. 74

4- 3- حجم نمونه و روش نمونه­گیری. 74

5- 3- روش جمع­آوری اطلاعات.. 74

6- 3- روایی و پایایی پرسشنامه ها 76

1- 6- 3- روایی پرسشنامه ها 76

2- 6- 3- پایایی پرسشنامه ها 76

7- 3- روشهای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش… 77

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

1- 4- مقدمه 81

2- 4- توصیف یافته­های تحقیق. 81

3- 4- پیشفرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک.. 85

4- 4-  تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش… 89

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

5- 4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش… 91

 

فصل پنجم: استنباط و نتیجه­گیری

1- 5- مقدمه 105

2- 5- خلاصه­ی پژوهش… 105

3- 5- نتیجه­گیری. 106

4- 5- پیشنهادها 117

1- 4- 5- پیشنهادهای کاربردی. 117

2- 4- 5- پیشنهادهای اجرایی برای تحقیقات آتی. 118

5- 5- محدودیت­های پژوهش… 119

1- 5- 5- محدودیت­های در اختیار یا کنترل محقق: 119

2- 5- 5- محدودیت­هایی که کنترل آنها از عهده­ی پژوهشگر خارج است: 119

منابع فارسی. 123

منابع لاتین. 128
فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول (1-2): رویکردهای مدیریت استعداد (به نقل از هارتمن،فیشر و چوبر، 2010) 36

جدول (1-3): فراوانی جامعهی آماری به تفکیک جنسیت.. 74

جدول (2-3): حجم نمونه پژوهش یه تفکیک جنسیت.. 74

جدول (3-3): توزیع سوالات پرسشنامهی مدیریت استعداد 75

جدول (4-3): توزیع سوالات پرسشنامهی یادگیری سازمانی. 75

جدول (5-3): اطلاعات مربوط به پایایی ابزار گردآوری دادهها (پرسشنامهها) 77

جدول 1-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس: 81

جدول2-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن: 82

جدول3-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی: 83

جدول4-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه کارکنان به لحاظ سابقه خدمت: 84

جدول5-4- نتیجه آزمون کالموگروف –  اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها 86

جدول6-4- بررسی میزان کاربست مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمونt          یکطرفه 89

جدول7-4- بررسی میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمونt یکطرفه 90

جدول 8-4- بررسی رابطه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: 91

جدول 9-4- بررسی رابطه مؤلفه نظام جذب استعدادها و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: 92

جدول 10-4- بررسی رابطه مؤلفه انتخاب استعدادها و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: 92

جدول 12-4- بررسی رابطه مؤلفه نظام حفظ استعدادها و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: 93

جدول 13-4- بررسی رابطه مؤلفه نظام بکارگیری استعدادها و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: 94

جدول 14-4-  نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر مؤلفه های مدیریت استعداد بر یادگیری سازمانی دانشگاه بوعلی‌سینا 95

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 15-4- ضرایب همبستگی بین مؤلفه های مدیریت استعداد و مؤلفه های یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا 96

جدول16-4- مقایسه میانگین وضعیت مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان زن و مرد: 97

جدول17-4- مقایسه میزان مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن، سنوات خدمت و میزان تحصیلات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: 98

جدول18-4- مقایسه میزان مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ سابقه خدمت آنها با استفاده از آزمون توکی: 99

جدول19-4- مقایسه میزان مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ میزان تحصیلات آنها با استفاده از آزمون توکی: 99

جدول20-4- مقایسه میانگین وضعیت یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان زن و مرد: 100

جدول21-4- مقایسه میزان یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن، سنوات خدمت و میزان تحصیلات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: 101

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل (1-1): مدل نظری تحقیق.. 7

شکل (1-2): مدل پنج عاملی فیلیپس و راپر (2009) 31

شکل (2-2): مدل نظری کالینگز و ملاهی (2009) 32

شکل (3-2): مدل توسعه، بکارگیریرابطه دلیت) 2007( 34

شکل (4-2): مدل نظری مدیریت استعداد در صنعت نفت، رضائیان و سلطانی (1388) 34

شکل (5-2): مدل یادگیری سازمانی هابر (1991) 49

شکل (6-2): مدل یادگیری سطح سازمانی کارل و کنت (1994) 51

شکل (7-2): قابلیت یادگیری سازمانی جهت تولید ایده، یانگ و پاوید. 52

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار1-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس… 82

نمودار2-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن.. 83

نمودار3-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی.. 84

نمودار4-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت… 85

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 88
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

 

موضوع‌ :

 مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران (‌مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده  1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-      مقدمه. 2

1-2-      بیان مسئله. 4

1-3-      ضرورت و اهمیت پژوهش… 4

1-4-      اهداف پژوهش… 4

1-5-      سوالات پژوهش… 4

1-6-      فرضیه های پژوهش… 5

1-7-      متغیرهای پژوهش… 6

1-8-      تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 6

1-8-1-        تعریف مفهومی.. 6

1-8-2-        تعریف عملیاتی.. 7

1-9-      قلمرو تحقیق.. 7

فصل دوم: ادبیات  پژوهش

2-1-      مقدمه. 9

2-2-      مبانی نظری مدرسه هوشمند. 11

2-2-1-        مدرسه هوشمند. 14

2-2-2-        مفهوم مدارس هوشمند. 15

2-2-3-        تعریف جامع مدرسه هوشمند. 14

2-2-4-        چارچوب مفهومی مدارس هوشمند. 15

2-2-5-        مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند. 16

2-2-6-        مراحل هوشمند سازی مدارس… 18

2-2-6-1-     برنامه ریزی و هدف گذاری.. 21

2-2-6-2-     تجهیز و آماده سازی مدرسه. 18

2-2-6-3-     آموزش و تجهیز نیروی انسانی.. 18

2-2-6-4-     آماده سازی محتوا 19

2-2-6-5-     برگزاری کلاسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای.. 19

2-2-6-6-     ارزیابی و سنجش… 19

2-2-7-        مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس… 19

2-2-8-        ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند. 19

2-2-9-        ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات… 21

2-2-10-      مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی.. 22

2-2-11-      اهداف مدارس هوشمند. 24

2-2-12-      بررسی چالش های توسعه ی مدارس هوشمند در کشور. 25

2-2-12-1-   نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه. 26

2-2-12-2-   فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز. 26

2-2-13-      عناصر اصلی مدارس هوشمند. 26

2-2-14-      آمادگی الکترونیکی.. 27

2-2-15-      پیشینه هوشمند سازی مدارس… 30

2-2-15-1-   پیشینه هوشمند سازی مدارس در جهان. 30

2-2-15-2-   پیشینه ی هوشمند سازی مدارس در ایران. 31

2-2-16-      شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی.. 363

2-3-      مبانی نظری توانمند سازی.. 35

2-3-1-        تعاریف و مفاهیم توانمند سازی.. 35

2-3-2-        اهداف توانمند سازی.. 37

2-3-3-        رویکرد های توانمند سازی.. 38

2-3-4-        مدل های توانمند سازی.. 44

2-3-5-        ابعاد و ویژگی های افراد توانمندی.. 50

2-3-5-1-     احساس شایستگی  (خود اثر بخشی). 50

2-3-5-2-     احساس خود سامانی.. 51

2-3-5-3-     پذیرفتن شخصی نتیجه. 52

2-3-5-4-     معنی دار بودن. 53

2-3-5-5-     اعتماد. 54

2-3-6-        عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد. 55

2-4-      پیشینه تجربی تحقیق.. 57

2-4-1-        پیشینه داخلی تحقیق.. 57

2-4-2-        پیشینه خارجی تحقیق.. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-      مقدمه. 61

3-2-      روش تحقیق.. 62

3-3-      روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… 62

3-4-      مدل مفهومی تحقیق.. 64

3-5-      روایی وپایایی پرسشنامه تحقیق.. 64

3-6-      مقیاس اندازه گیری.. 66

3-7-      جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 66

3-8-      روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات… 67

فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها

4-1-      مقدمه. 70

4-2-      بخش تحلیل استنباطی تحقیق..  .70

4-3-    اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان 71

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-      مقدمه. 79

5-2-      نتایج تحقیق.. 79

5-3-      پیشنهادات تحقیق.. 82

5-3-1-        پیشنهادات اجرایی.. 82

5-3-2-        پیشنهادات پژهشی تحقیقی.. 83

5-4-      محدودیت‏های تحقیق.. 84

فهرست منابع و مأخذ. 85

منابع فارسی.. 85

منابع انگلیسی.. 86

پیوست ها و ضمائم. 90

چکیده انگلیسی.. 91

 

چکیده

منشأ اصلی مزیت رقابتی در فناوری نهفته نیست، بلکه در فداکاری، کیفیت، تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد که این مهم وابسته با داشتن برنامه هایی راهبردی در راه ارتقاء توانمندی های این افراد دارد که نظام آموزشی نیز در این راستا قدم بر می دارد. از مهمترین منابع هر جامعه ای می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت تحصیل کرده های آن اشاره کرد و داشتن برنامه عمل مناسب محرک توانمندی این افراد است و بنابراین باید در مورد آن دقت داشت.

هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده است که بدین منظور 670 نفر (335 نفر از دانش آموزان مدارش هوشمند و 335 نفر از دانش آموزان مدارس غیرهوشمند) از دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین دانش آموزان شهر تهران تأثیر معناداری (P<0/01) دارد.

کلیدواژه‏ها: تکنولوژی، مدارس هوشمند، توانمندسازی، دانش آموزان شهر تهران.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی روان شناسی

 

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی

 

 عنوان:

 اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 93- 1392 تشکیل می دادند که تعداد آن­ها 5580 نفر بود. در این پژوهش حداقل دانشجویان برای هر یک از گروه­های آزمایش و گروه کنترل در هر دو گروه A , B 15 نفر انتخاب، برای انتخاب گروه نمونه؛ پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران بین 480 نفر از دانشجویان توزیع شد و پس از جمع­آوری و تجزیه و تحلیل، افرادی که نمره امید آن­ها پایین بود جدا شده و از بین آن­ها 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس به روش تصادفی ساده در چهار گروه مورد مطالعه جایگزین شدند .سپس به آزمودنی­های گروه آزمایشی A مهارت تصویرسازی ذهنی در 6 جلسه و به آزمودنی­های گروه B مهارت جملات مثبت طی 6 جلسه آموزش داده شده و پس از آن از هر 4 گروه پس آزمون(پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران) گرفته شد،سپس داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و نیز تحلیل کواریانس به وسیله نرم­افزار  SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست­آمده نشان داد که روش القاء خلق مثبت به شیوه تصویرسازی ذهنی و روش القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت به طور معنی­داری باعث افزایش میزان امید در دانشجویان می­شود. همچنین نتایج نشان داد که با وجود اینکه میزان تأثیر القاء خلق مثبت به روش تصویرسازی ذهنی بر افزایش امید، در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی­داری ندارد اما میزان تأثیر القاء خلق مثبت به روش خواندن جملات مثبت، بر افزایش امید، در دانشجویان دختر به طور معنی­داری بیشتر از دانشجویان پسر است.

واژگان کلیدی: القای خلق مثبت، تصویر سازی ذهنی، جملات مثبت، امید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه. 3

2-1 بیان مسأله. 4

3-1  ضرورت پژوهش…. 8

4-1  اهداف پژوهش…. 9

5-1  فرضیه‌های پژوهش…. 9

6-1 متغیرها‌ی پژوهش…. 10

7-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 10

1-7-1 تعریف مفهومی.. 10

2-7-1 تعریف عملیاتی.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه. 15

2-2 نگاهی بر پیشینه ی امید. 17

3-2 تعریف امید. 19

4-2 نظریه امید اسنایدر. 19

1-4-2 ابعاد امید در نظریه اسنایدر. 20

1-1-4-2 اهداف.. 20

2-1-4-2 تفکر گذرگاه )مسیر های رسیدن به هدف(. 21

3-1-4-2 تفکر عامل.. 21

2-4-2 نقش موانع در پرورش امید. 22

3-4-2 ناامیدی در نظریه امید اسنایدر. 23

5-2 رشد امید. 24

6-2 تفاوت امید و خوش بینی.. 25

7-2 خوش بینی، امید و سلامتی.. 26

8-2 راهکارهای تقویت امید. 27

9-2 اهمیت افکار و اندیشه انسان.. 28

1-9-2 انوع افکار و اندیشه انسان.. 28

2-9-2 افکار مثبت انسان.. 28

3-9-2 افکار منفی انسان.. 29

10-2 نگاهی بر پیشینه خلق و تعریف آن.. 29

11-2 تفاوت خلق و هیجان.. 32

12-2 روش های القای خلق.. 34

1-12-2 تقسیم بندی ثایر از روش های القای خلق.. 34

2-12-2 تقسیم بندی وسرمن(1966) از روش های القای خلق.. 35

13-2 تکنیک های تصویر سازی ذهنی.. 37

14-2 مبانی عملی موضوع پژوهش…. 38

1-14-2 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 38

2-14-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 41

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 مقدمه. 45

2-3 روش پژوهش…. 45

3-3 جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونه­گیری.. 46

4-3 ابزار گردآوری داده­ها 47

5-3 روش اجرا و چگونگی گردآوری داده­ها 47

1-5-3 روش تصویر سازی ذهنی مثبت (روش آموزشی گروه اول پژوهشی) 48

2-5-3 روش خواندن جملات مثبت (روش آموزشی گروه اول پژوهشی) 49

6-3 روش آماری.. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

1-4 مقدمه. 53

2-4 توصیف داده­ها 55

1-2-4 توزیع جمعیت نمونه بر اساس جنسیت… 55

2-2-4 توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن.. 56

3-2-4توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده سال تحصیلی.. 57

4-2-4 توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصیل.. 58

5-2-4 آمارهای توصیفی نمرات امید در  گروه­های آزمایش و کنترل.. 59

3-4 شناسایی داده­های پرت و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها 61

4-4 آمار استنباطی و بررسی فرضیه­های تحقیق.. 63

1-4-4  فرضیه 1. القاء خلق مثبت باعث افزایش امید در دانشجویان می‌شود. 63

1-1-4-4 بررسی تأثیر القاء خلق مثبت (به شیوه تصویر سازی ذهنی) بر افزایش امید در دانشجویان.. 64

2-1-4-4 بررسی تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت بر افزایش امید در دانشجویان.. 69

2-4-4  فرضیه 2. تأثیرپذیری امید دختران نسبت به پسران ازروش های القای خلق مثبت بیشتر است. 72

1-2-4-4 بررسی تفاوت میزان تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه تصویر سازی ذهنی بر افزایش میزان امید دانشجویان دختر و پسر. 73

2-2-4-4 بررسی تفاوت میزان تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت بر افزایش میزان امید دانشجویان دختر و پسر. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 مقدمه. 85

2-5 بحث و نتیجه گیری.. 86

3-5 محدودیت­های پژوهش…. 90

4-5 پیشنهادها 90

1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی.. 90

2-4-5 پیشنهادهای کاربردی.. 91

منابع فارسی.. 93

منابع انگلیسی.. 96

 

 

فهرست جداول

جدول 1-4: توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس جنسیت… 55

جدول 2-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن.. 56

جدول 3-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سال تحصیلی.. 57

جدول 4-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده. 58

جدول 5-4: آمارهای توصیفی نمرات امید به تفکیک گروه و آزمون.. 59

جدول 6-4: آمارهای توصیفی نمرات امید به تفکیک گروه و آزمون.. 60

جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات امید در پیش­آزمون و پس­آزمون گروههای آزمایش و کنترل.. 63

جدول 8-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب­های خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل.. 65

جدول 9-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروه­های تصویرسازی ذهنی و کنترل   66

جدول 10-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروه­های تصویر سازی ذهنی و کنترل   67

جدول 11-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات امید بین گروه­های تصویرسازی ذهنی و کنترل.. 68

جدول 12-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه­های جملات مثبت و کنترل.. 70

جدول 13-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروه­های خواندن جملات مثبت و کنترل   70

جدول 14-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروه­های خواندن جملات مثبت و کنترل   71

جدول 15-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات امید  بین گروه­های خواندن جملات مثبت و کنترل   72

جدول 16-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب­های خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر. 74

جدول 17-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروه­های تصویرسازی ذهنی و کنترل   75

جدول 18-4: میانگین و انحراف معیار تعدیل شده امید در دانشجویان گروه تصویر سازی ذهنی و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر. 75

جدول 19-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره دو راهه روی نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل   76

جدول 20-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب­های خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر. 78

جدول 21-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروه­های خواندن جملات مثبت و کنترل   79

جدول 22-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر. 79

جدول 23-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره دو راهه روی نمرات امید بین گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل   80

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس جنسیت… 56

نمودار 2-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن.. 57

نمودار 3-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سال تحصیلی.. 58

نمودار 4-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصیل.. 59

نمودار 5-4: میانگین نمرات امید در پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل.. 60

نمودار 6-4: میانگین نمرات امید در پیش آزمون و پس آزمون گروه جملات مثبت و گروه کنترل.. 61

نمودار 7-4: نمودار جعبه­ای نمرات امید به تفکیک پیش­آزمون و پس­آزمون در گروه­های کنترل و آزمایش…. 62

نمودار8-4: نمودار پراکنش نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون امید در گروه­های آزمایش و کنترل.. 64

نمودار 9-4: نمودار پراکنش نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون امید در گروه­های آزمایش و کنترل.. 69

نمودار 10-4: نمودار پراکنش نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون امید در دختران.. 73

نمودار 11-4: نمودار پراکنش نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون امید در پسران.. 73

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه شیراز

        واحدبین الملل    

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی روانشناسی تربیتی

  بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

 استاد راهنما

دکتر راضیه شیخ الاسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خود کارآمدی باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون  t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                       صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-  سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………… 7

1-6-1- خلاقیت………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2- جهت گیری هدف……………………………………………………………………………………… 7

1-6-3- خودکار آمدی…………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………….. 8

1-7-1- خلاقیت……………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2- جهت گیری هدف…………………………………………………………………………………….. 8

1-7-3- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………… 9

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………. 11

2-1-1- خلاقیت…………………………………………………………………………………………… 11

2-1-1-1-  رویکردهای مختلف به خلاقیت……………………………………………………….. 13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانکاوی………………………………………………………………………. 13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی…………………………………………………………………….. 14

2-1-1-1-3- دیدگاه انسان گرایی………………………………………………………………….. 15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی………………………………………………………………………… 16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت…………………………………………………………… 17

2-1-2-1- انگیزش……………………………………………………………………………… 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف……………………………………………………………………….. 18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت……………………………………………………. 19

2-1-3- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………… 21

2-2- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………….. 25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت…………………………………………………… 25

2-2-2- خودکارآمدی و خلاقیت……………………………………………………………………………. 26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت……………………………………………………………… 27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت……………………………. 29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی……………………………………………………. 30

 فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق……………………………………………………………………………………….. 32

3-2- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری…………………………………………………. 32

3-3- ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………… 33

3-3-1- پرسشنامه خلاقیت……………………………………………………………………. 33

3-3-2- پرسشنامه اهداف پیشرفت…………………………………………………………….. 34

3-3-3- پرسشنامه خودکارآمدی……………………………………………………………………… 36

3-4- روش اجرا…………………………………………………………………………………………………. 38

3-5- روش آماری………………………………………………………………………………………….. 38

 فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………….. 40

4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق…………………………………… 41

4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت……………. 41   

4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی……. 41

4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی……………………………………………………………………………….. 43

4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی………………………………………………………………… 44

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت…………………………………………………. 47

5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت……………………………………………………………….. 48

5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش……………………………………………… 49   

5-2- کاربردهای پژوهش……………………………………………………………………….. 50

5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………….. 51

5-4- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………. 51

 فهرست منابع

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………… 52

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 57

پیوست ها        63

مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی بالینی

 “بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی­های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار”

استاد راهنما

دکتر محمد علی گودرزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال یکی از مهمترین اختلالات شخصیت است. نتایج این  پژوهش نقص عصبی مگنوسولار که یکی از نقص های اساسی فیزیولوژیایی (نقص بینایی) است را در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی نشان داد.چون این اختلال یکی از اختلالات شخصیتی زمینه ساز اسکیزوفرنیا است برای درمان و تشخیص این بیماری موثر است. همچنین این پژوهش نقص اولیه را در بیماران اسکیزوفرنی تایید می کند. چون افراد دارای ویژگی های شخصیت اسکیزوتیپی دچار رفتارهای نابهنجاری می شوند که این رفتارها را می تواند ناشی از آسیب مکانیسم های مغز دانست. یکی از مکانیسم های مهم مغز دستگاه مگنوسلولار این افراد است. مسیر مگنوسلولار همان سیستم بینایی زیر قشری است که در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی معیوب می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقص عصبی گذرگاه مگنوسلولار در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری است که تاکنون در این دسته از افراد به کار گرفته نشده است. این آزمون متناسب با ویژگی های عصبی خاص مگنوسلولار است و می تواند فرضیه نقص مسیر مگنوسلولار را در این افراد مورد بررسی قرار دهد.

بدین منظور 60 نفر به تفکیک 30 نفر، افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی (20 زن و 10 مرد) از بستگان افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی و 30 نفر فرد بهنجار (21 مرد و 9 زن) به وسیله دستگاه پریمتری هامفری مورد آزمون قرار گرفتند. میانگین سنی آزمودنی ها به طور کلی برابر 03/25 سال بود و آزمودنی ها در دامنه سنی 30-16 قرار داشتند. نتایج نشان داد که افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی در هر دو چشم راست و چپ عملکرد بسیار ضعیف تری از گروه افراد بهنجار  داشتند و برای هر دو چشم تفاوت بین دو گروه معنی دار بود. اما این نتایج به طور کلی نشان دهنده نقص گذرگاه عصبی مگنوسلولار در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی می باشد و فرضیه تحقیق را تائید می کند. از آن جا که این گذرگاه جزئی از سیستم عصبی مغز می باشد این یافته ها به طور کلی نشان دهنده نقایص عصبی در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی هستند. نقص مگنوسلولار را می توان عامل ایجاد کننده نقایص شناختی و توجهی در این افراد دانست.

کلید واژه:

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال، مسیر مگنوسلولار، پریمتری هامفری، نقص میدان بینایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول : مقدمه

1-1-بیان مساله ……………………………………………………………………………………………….. 9

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………. 10

1-3-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 11

1-4-تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………… 11

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی…………………………………………………………………… 15

2-2-1- مسیر بینایی…………………………………………………………………………………. 21

2-2-2-گذرگاه بینایی مگنوسلولار و پارووسلولار ………………………………………………………… 22

2-2-3- حساسیت تباین………………………………………………………………………………………………… 25

2-2-2-4-تصویربرداری مغز……………………………………………………………………………………………. 26

2-2-5- پتانسیل فراخوانده دیداری……………………………………………………………………………….. 27

2-2-6- نقص های عصبی فیزیولوژیایی…………………………………………………………………………. 28

2-2- 7- بررسی نقص مگنوسلولار در اختلال اسکیزوفرنیا…………………………………………. 31

2-2-8- بررسی نقص مگنوسلولار در اختلال شخصیت اسکیزوتیپی…………………………. 33

2-2- 9-یافته های مخالف………………………………………………………………………………………………. 33

2-2-10- تکنولوژی بسامد دو برابر (FDT)…………………………………………………………………… 34

2-2-11- پریمتری ………………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-12- بررسی نقص مگنوسلولار در بیماری های مختلف

 با استفاده تکنولوژی بسامد دو برابر (FDT)………………………………………………………………….. 36

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-2-13- ماتریس هامفری……………………………………………………………………………. 37

2-3- جمع بندی……………………………………………………………………………………………. 41

2-4- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………. 41

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 43

3-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………. 43

3-3- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………….. 43

3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………….. 44

3-5- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………. 44

3-5-1 – دستگاه پریمتری ماتریس هامفری ……………………………………………………………….. 44

3-5-2 – پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپال ………………………………………………………………… 49

3-6- طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 50

3-7 شیوه اجرا -…………………………………………………………………………………………….. 50

3-8-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………….. 51

فصل چهارم: یافته ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 53

4-2- یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………. 53

4-3 – یافته های اصلی پژوهش …………………………………………………………………….. 54

4-4- یافته های جانبی پژوهش……………………………………………………………………………… 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 61

5-2- فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………… 61

5-3- نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………….. 68

5-4- دلالت ضمنی  ……………………………………………………………………………………………. 68

5-5- محدودیت ها ……………………………………………………………………………………….. 69

5-6- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. 69

عنوان                                                                                                                          صفحه

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………….. 70

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………….. 72

پیوست …………………………………………………………………………………………………………….. 74

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه شیراز

واحد بین­­الملل

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی

 موضوع

اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش­های  ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه­های افسردگی.

استاد

جناب آقای دکتر نورالله محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

روان نمایشگری یک روش درمان گروهی به شکل نمایش است که افراد از طریق بازی کردن حوادث گذشته در زمان حال، به بررسی هیجانات، اعمال و ارتباطات خود می­پردازند. کانون توجه در سایکودراما تعاملات و مواجهه­ی شخصی افراد، تمرکز بر اینجا و اکنون، خودجوشی، خلاقیت، ابراز کامل احساسات و آزمایش واقعیت است.

این روش درمانی بر اساس پیشینه پژوهش کاربردهای زیادی در روانشناسی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و روان نمایشگری بر نگرشهای ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه­های افسردگی بود. جامعه آماری نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت شیراز بودند که از بین آنها 60 نفر بصورت تصادفی انتخاب گردیدند و به همین شیوه در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند.

ابزارها شامل 1- مقیاس افسردگی کودکان کواکس (ICDI) 2- پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد (DAS) بود، که بصورت پیش آزمون و پس آزمون برای هر سه گروه اجرا گردید.

نتایج نشان داد که روش روان نمایشگری تأثیر مطلوب­تری نسبت به روش شناختی- رفتاری بر افسردگی و نگرشهای ناکارآمد نوجوانان زندانی دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

 فصل اول: طرح مسأله

1- طرح مسأله—————————————————- 1

1-1- مقدمه—————————————————— 1

1-2- بیان مسأله————————————————– 5

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق————————————— 7

1-4- اهداف تحقیق———————————————— 8

1-5- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها —————————– 8

1-5-1- تعریف مفهومی افسردگی———————————— 8

1-5-2- تعریف عملیاتی  افسردگی ———————————– 9

1-5-3- تعریف مفهومی نگرش­های ناکارآمد—————————- 9

1-5-4- تعریف عملیاتی نگرش­های ناکارآمد—————————- 9

1-5-5- تعریف مفهومی درمان شناختی- رفتاری———————— 9

1-5-6- تعریف عملیاتی شناختی – رفتاری —————————- 10

1-5-7- تعریف مفهومی روان نمایشگری —————————— 10

1-5-8- تعریف عملیاتی روان نمایشگری——————————- 11

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

 2-  مبانی نظری تحقیق——————————————— 13

2-1- الگوی زیستی افسردگی—————————————- 13

2-2- الگوی روان پویشی افسردگی———————————— 14

2-3- درمان روان پویشی افسردگی———————————— 15

2-4- الگوهای شناختی افسردگی  ———————————– 16

2-5- درمان شناختی———————————————– 17

2-6- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است———————- 18

2-7- رویکرد رفتار درمانی——————————————- 18

2-8- رویکرد مراجع- محور—————————————— 19

2-9- رویکرد گشتالت درمانی—————————————- 19

2-10- رویکرد وجودی——————————————— 19

2-11- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری——————————— 20

2-12- رویکرد تحلیل تبادلی—————————————– 20

2-13- رویکرد شناختی——————————————— 20

2-14- رویکرد جامع یا انتخابی————————————— 21

2-15- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری—————————- 21

2-16- تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش——————- 22

2-16-1- تحقیقات خارج از کشور———————————— 22

2-16-2- تحقیقات داخلی کشور————————————- 29

2-17- فرضیه­ها————————————————— 48

فصل سوّم: فرآیند روش شناختی

 3- فرآیند روش شناختی——————————————– 50

3-1- مقدمه  —————————————————- 50

3-2- جامعه آماری روش نمونه گیری ——————————— 50

3-3- ویژگیهای نمونه ———————————————- 51

3-4- ابزارهای گردآوری اطلاعات و اعتبار و پایایی ———————– 51

3-5- اعتبار و پایائی مقیاس افسردگی کودکان (CDI)——————- 51

3-6- اعتبار پایائی پرسشنامه نگرش­های ناکارآمد(DAS)—————– 53

3-7- روش اجرای تحقیق —————————————— 54

3-8- روش تجزیه و تجلیل داده­ها———————————— 58

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

 4- یافته­ های پژوهش———————————————– 60

1-4- مقدمه—————————————————— 60

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5- بحث و نتیجه ­گیری———————————————- 73

1-5- یافته های پژوهش——————————————– 73

2-5- پیشنهادات————————————————– 78

2-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق—————————– 78

2-5-2- پیشنهاد به پژوهشگران بعدی——————————— 78

 3-5- محدودیت پژوهش——————————————- 79

منابع فارسی —————————————————– 81

منابع انگلیسی—————————————————– 89

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه شیراز

واحد بین ­الملل

  پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی بالینی

 پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه­ های معنویت با 
واسطه­ گری سلامت­روان در دانشجویان

  استاد  راهنما

دکتر فرهاد خرمایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امیدواری از جمله سازه های مطرح شده در روانشناسی مثبت گرا است که بر اساس پیشینه پژوهش با مفاهیم زیادی در روانشناسی همبسته است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بر اساس رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان است. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود.

جامعه آماری دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه  علامه طباطبایی بودند که 300 نفر نمونه با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارها شامل 1. پرسش نامه سنجش معنویت، 2. پرسشنامه امید به زندگی و 3. پرسشنامه سلامت روان (GHQ) بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که در آن امیدواری متغیر وابسته، معنویت متغیر مستقل و سلامت روان، متغیر میانجی  و داده ها با تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد که معنویت و سلامت روان پیش بینی کننده امیدواری اند، و سلامت روان نقش واسطه ای نسبی برای پیش بینی امیدواری عاملی دارد. سلامت روان نیز توسط معنویت پیش بینی شد.

 کلید واژه­ها: معنویت،امیدواری و سلامت روان

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

1-4-سوال ها و فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-تعاریف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-1-معنویت…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-1-1-تعاریف مفهومی معنویت……………………………………………………………………………. 6

1-5-1-2-تعریف عملیاتی معنویت……………………………………………………………………………. 6

1-5-1-3- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های معنویت…………………………………………………………. 6

1-5-2-سلامت روان …………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-2-1-تعریف مفهومی سلامت روان ……………………………………………………………………. 7

1-5-2-2-تعریف عملیاتی سلامت روان …………………………………………………………………… 7

1-5-2-3- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های سلامت­روان…………………………………………………… 7

1-5-3-امید…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-3-1-تعریف مفهومی امید……………………………………………………………………………….. 7

 1-5-3-2-تعریف عملیاتی امید ……………………………………………………………………………… 7

1-5-3-3- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های امید……………………………………………………………… 7

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………… 9

2-1-1-معنویت………………………………………………………………………………………………… 11

2-1-1-1- همپوشی بین معنویت و مذهب…………………………………………………………… 13

2-1-1-2- تعالی……………………………………………………………………………………………… 14

2-1-1-3- تعالی تجربی………………………………………………………………………………….. 14

2-1-1-4- مدل مقابله ای سنجش………………………………………………………………………….. 15

2-1-1-5- مدل مقابله در اصطلاح بالینی……………………………………………………………….. 16

2-1-1-6- کاربردهای مدل مقابله ای در کار بالینی ……………………………………………… 17

2-1-1- 7- سنجش مذهب در بافت دیگر روش های مقابله ……………………………….. 18

2-1-1- 8- مقابله مذهبی مثبت و منفی ………………………………………………………………. 19

2-2-سلامت روان …………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-1-اهمیت سلامت روان ………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-عوامل موثر بر سلامت روان ………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-1-وراثت ………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-2-شخصیت…………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-2-3-شرایط زندگی و موقعیت های اجتماعی……………………………………………….. 26

2-2-2-4-درآمد ………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-2-5-ازدواج ……………………………………………………………………………………………………… 27

2-2-2-6-تحصیل……………………………………………………………………………………………………… 27

2-2-2-7-سلامت جسمانی ……………………………………………………………………………………. 28

2-3- امیدواری………………………………………………………………………………………………………. 28

 2-3-1-رشد امیدواری……………………………………………………………………………………………………. 31

 2-3-2-امید درمانی ………………………………………………………………………………………………………. 33

 2-3-3-خوش بینی………………………………………………………………………………………………………… 33

 2-3-4- خوش بینی سرشتی یا گرایشی …………………………………………………………………….. 34

 2-3-5- سبک تبیینی خوش بینانه …………………………………………………………………………….. 34

 2-3-6-رشد خوش بینی ………………………………………………………………………………………………. 35

 2-3-7-باز آموزی اسنادی …………………………………………………………………………………………….. 37

 2-3-8- خطاهای ادراکی مثبت …………………………………………………………………………………… 39

عنوان                                                                                                                      صفحه

2-3-9-خود فریبی…………………………………………………………………………………………………………. 40

 2-3-10-انکار و واپس رانی …………………………………………………………………………………………. 40

 2-3-11-توجه انتخابی و فراموشی مطلوب ……………………………………………………………….. 41

 2-3-12- نادیده گرفتن ناتوانی …………………………………………………………………………………… 41

 2-3-13-خود انگاره منفی …………………………………………………………………………………………… 41

 2-3-14-رشد خطاهای ادراکی مثبت ……………………………………………………………………….. 42

 2-3-15-اصلاح خطاهای ادراکی مثبت …………………………………………………………………….. 43

 2-3-16-خوش بینی،امیدواری و سلامت روان …………………………………………………………. 44

 2-3-17-پایه­های عصبی زیستی خوش­بینی و امیدواری …………………………………………. 44

 2-3-18-عصب زیست شناسی بدبینی ………………………………………………………………………. 44

2-3-19- عصب زیست شناسی رفتار هدفمند خوش بینانه………………………………………. 45

2-3-20- عصب زیست شناسی تعامل اجتماعی خوش بینانه……………………………………. 46

2-4-رابطه معنویت و امید واری …………………………………………………………………………… 47

2-5- رابطه معنویت و سلامت روان …………………………………………………………………….. 47

2-6-رابطه امید واری و سلامت روان …………………………………………………………………… 51

خلاصه………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سوم: روش

3-1-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 59

3-2-جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………… 59

3-3-ابزارهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 60

3-3-1-پرسش نامه سنجش معنویت …………………………………………………………………………… 60

3-3-2-پرسش نامه امید به زندگی ……………………………………………………………………………… 60

3-3-3-پرسش نامه سلامت روان …………………………………………………………………………………. 61

3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………. 62

فصل چهارم:یافته­ ها

4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-توصیف آماری ……………………………………………………………………………………….. 64

4-3-استنباط آماری ……………………………………………………………………………………… 66

عنوان                                                                                                                      صفحه

4-3-1-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………… 66

4-3-2-سوال پژوهش ………………………………………………………………………………………. 66

فصل پنجم :بحث و نتیجه ­گیری

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………. 79

5-2-بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و امید واری…………………. 80

5-3- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و سلامت روان…………… 81

5-4- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه سلامت روان و امید واری……….. 83

5-5- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با نقش واسطه گری

 سلامت روان بین معنویت وامیدواری…………………………………………………………. 84

5-6-محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………….. 86

5-7-پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………….. 87

5-7-1-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………….. 87

5-7-2-پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………… 87

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………… 88

منابع انگلیسی   91

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی روانشناسی بالینی

 بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش­های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

 استاد راهنما

دکتر فرهاد خرمایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است شناخت و عقاید والدین است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود. به این منظور تعداد234 نفر از  مادران کودکان 6 ساله‌ (دختر و پسر)  از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از  ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تفکر نوع دوم مادران ، به ویژه سبک تفکر محافظه کار به شکل مثبت اضطراب کودک را پیش بینی می کند. انتظارات نامناسب از کودک و فقدان همدلی نسبت به نیازهای کودک نیز اضطراب کودک را به شکل مثبت پیش بینی می کند. ترکیب سبک تفکر محافظه کار با انتظارات نامناسب و فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک، اضطراب را به شکل بهتری پیش بینی می کند.

کلید واژه: 1-سبک های تفکر 2-نگرش های فرزند پروری  3- اضطراب کودکان

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه

 1-1- کلیات……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

2-1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 6

3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………….. 9

4-1-اهداف پژوهش:………………………………………………………………………………………………………….. 10

5-1-پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………… 10

1-5-1-پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 10

2-5-1-فرضیه‌ها:………………………………………………………………………………………………………………… 10

6-1- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 11

1-6-1- نگر ش های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………. 11

2-6-1- سبک های تفکر…………………………………………………………………………………………………… 13

3-6-1- اضطراب………………………………………………………………………………………………………………… 17

فصل دوم

2-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 20

1-2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-بخش اول : عامل های خانوادگی……………………………………………………………………………… 20

1-2-2- وراثت و ژنتیک………………&